Ochrona przesyłki (on Szczegóły przesyłki)

Ochrona przesyłki
Ubezpieczenie
Zalecamy tę kompleksową ochronę dla przesyłek wartościowych lub osobistych, zapewnij spokój w losowych przypadkach fizycznego uszkodzenia lub utraty towaru. Obowiązuje Regulamin przewozu.
Jak naliczamy opłatę
W zależności od wartości przesyłki
Koszt
52.00 PLN minimum lub 1% zadeklarowanej wartości
Rozszerzona odpowiedzialność

Jeśli wysyłasz cenne dokumenty, takie jak paszporty, wnioski wizowe lub certyfikaty, możesz dzięki tej usłudze rozszerzyć standardową odpowiedzialność DHL.

W przypadku całkowitego lub częściowego zaginięcia przesyłki z dokumentami zostanie wypłacone stałe odszkodowanie.

Jak naliczamy opłatę
Za przesyłkę
Koszt
23.00 PLN