Terms and Conditions of Carriage

DHL EXPRESS OGÓLNE POSTANOWIENIA UMOWY I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI („Warunki”)

WAŻNA INORMACJA

Zamawiając usługi DHL, „Nadawca” zgadza się, w swoim imieniu lub w imieniu jakiejkolwiek innej osoby odbierającej Przesyłkę („Odbiorca”) i jakiejkolwiek innej osoby, która ma prawo do Przesyłki, na obowiązywanie niniejszych Warunków.
„Przesyłka” oznacza wszystkie dokumenty lub paczki, które są przewożone na podstawie jednego listu przewozowego i w sposób wybrany przez DHL, w tym drogą powietrzną, środkiem transportu drogowego lub innym środkiem przewozu. List przewozowy obejmuje wszelkie etykiety identyfikujące Przesyłkę lub dokumenty dostarczone przez automatyczne systemy DHL lub Nadawcy, takie jak etykieta, kod kreskowy, list przewozowy, kwit konsygnacyjny, a także ich wersje elektroniczne. Odpowiedzialność za przewóz każdej Przesyłki jest ograniczona według zasad określonych w niniejszym dokumencie. Jeśli Nadawca domaga się większej ochrony, wówczas za dodatkową opłatą może uzyskać ubezpieczenie (więcej informacji poniżej). „DHL” oznacza każdego członka sieci DHL Express.

6 marzec 2020

WARUNKI GWARANCJI ZWROTU PIENIĘDZY DHL EXPRESS

WAŻNA INORMACJA

Na żądanie Klienta i z zastrzeżeniem ograniczeń wymienionych poniżej DHL Express (Poland) Sp. z o.o. (dalej DHL) zwróci uiszczone opłaty lub zrezygnuje z naliczenia opłaty za przesyłkę DHL Express jeżeli ta została doręczona później niż wynika z zobowiązania DHL dotyczącego terminu doręczenia.

Obowiązuje od 21 lipiec 2017

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z  Działem Obsługi Klienta DHL Expres.