TSA Notice (on Schedule Pickup)

OCHRONA PRYWATNOŚCI
 

49 USC 114 upoważnia do zbierania tych informacji. Podane informacje zostaną wykorzystane do zakwalifikowania Cię lub zweryfikowania Twojego statusu jako 'zaufanego nadawcy'.

Podanie tych informacji jest dobrowolne, jednak nieokazanie tych informacji uniemożliwi uzyskanie statusu 'zaufanego nadawcy. Informacje te zostaną ujawnione pracownikom TSA i wykonawcom lub innym agentom, w tym urzędom kontroli wewnętrznej, w zakresie utrzymania i działania znanego programu nadawczego.

TSA może udostępniać informacje operatorom portów lotniczych, zagranicznym przewoźnikom lotniczym, jednostkom zewnętrznym, organom ścigania i innym osobom zgodnie z ustawą o prywatności, 5 USC sekcja 552a.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy zapoznać się z systemem powiadomień o systemie oceny bezpieczeństwa transportu (DHS/TSA 002) opublikowanym w Rejestrze Federalnym.

Dodatkowe informacje na temat treści tego zawiadomienia można znaleźć na stronie www.tsa.gov.