Handelsvillkor

Lär dig språket för Incoterms® regler och handelsvillkor

Incoterms är ett varumärke ägt av Internationella handelskammaren. Incoterms® regler och handelsvillkor är erkänd och accepterad som standard för internationell handel och uppdateras regelbundet då de kommersiella förutsättningarna förändras.

Det du behöver veta

  • Incoterms® regler är till för att standardisera processen av att skicka och ta emot varor. Dessutom bestämmer de kostnadsfördelningen av internationella affärstransaktioner och skapar en överenskommelse av ansvar för importörer och exportörer.
  • Målet är att definiera kriterier för distributionen av kostnader och fördelningen av risk mellan de olika parterna involverade i internationella transaktioner.
  • Kunskap om Incoterms® regler försäkrar att du köper gods från tillverkare i utlandet enligt gällande regler, dokumentation och processer.
Incoterms® 2020 regler är indelad i kategorier utifrån val av transportsätt.
Incoterms® 2020 regler är indelad i kategorier utifrån val av transportsätt.
  • På Incoterms® ansvarslista kan du hitta en överblick på exportörens och importörens ansvar inom varje kategori.
  • Användandet av Incoterms® handelsvillkor är inte ett lagstadgat krav, men att använda dem rekommenderas alltid då det förenklar transaktioner och minskar missförstånd mellan de du gör affärer med.
  • Du kan läsa mer om Incoterms® regler och handelsvillkor genom att besöka hemsidan för Internationella Handelskammaren, som innehåller fakta och förklaringar av regler gällande Incoterms.

EXW
Ex Works

Säljaren är endast skyldig att ha varorna förberedda i lämplig förpackning för upphämtning på sitt företag, samt tala om för köparen när och var varorna kan hämtas. Köparen står för alla kostnader och är ansvarig för de risker som kan uppkomma med att skicka varorna från säljaren till den valda destinationen. EXW är det leveransvillkor som ger säljaren det minsta ansvaret.

FCA
Free Carrier
Säljarens skyldigheter upphör när varorna är deklarerade för export och har överlämnats till den transportör som köparen kontrakterat. Därefter övergår risken för skador och förlust av varorna på köparen.
CPT
Carriage Paid To
Det är säljaren som är ansvarig för exporten och transporten till den avtalade destinationen. Säljaren ska tala om för köparen när varorna levererats, skicka ut en faktura och eventuellt andra dokument som avtalats.
CIP
Carriage and Insurance Paid To
CIP är liktydigt med CPT förutom att säljaren tecknar en försäkring (med minimalt skydd). Det är säljaren som är ansvarig för exporten och transporten till den avtalade destinationen. Säljaren ska tala om för köparen när varorna levererats, skicka ut en faktura och ev andra dokument som avtalats.
DPU
Delivered at Place Unloaded
Säljaren levererar varorna och överför risken till köparen när varorna, när dessa lastats av från det ankommande transportmedlet, levererats och ställts till köparens förfogande på en angiven destination eller vid den överenskomna punkten på denna plats, om någon sådan punkt har avtalats. Säljaren bär alla risker involverade i transporteringen av varorna och avlastningen av dessa på den angivna destinationen. I denna Incoterms-regel är därför leveransen och ankomsten till destinationen detsamma. DPU är den enda Incoterms-regeln som kräver att säljaren lastar av varorna vid destinationen. Säljaren bör därför se till att det är i stånd att organisera avlastning på den nämnda platsen. Om parterna avser att säljaren inte skall bära risken och konstnaderna för avlastning, bör DPU-regeln undvikas och DAP bör användas istället.
DAP
Delivered at Place
Varorna ska levereras av säljaren till platsen på slutdestinationen. Säljaren är ansvarig för risken och kostnaden av transporten till denna plats. Det är säljarens uppgift att utställa faktura och annan dokumentation om så avtalats, samt underrätta köparen när varorna levererats. Köparen står för importen och betalar dess kostnader.
DDP
Delivered Duty Paid
Säljaren är ansvarig för och betalar transport till slutdestinationen samt genomför import av varorna. Säljaren är också ansvarig för risken av skador och förlust av varorna tills de nått angiven ort. Utfärdande av faktura och annan dokumentation som avtalats är säljarens uppgift.
Det finns fyra begrepp i denna kategori:
  • FAS (Free Alongside Ship)
  • FOB (Free on Board)
  • CFR (Cost and Freight)
  • CIF (Cost, Insurance, Freight)
Dessa villkor är enbart för din information då du inte behöver du dem när du skickar med DHL Express.
Ett paket på väg från avsändarland till destination
Paketets resa
Se hur ditt paket reser med DHL och lär hur vi kan hjälpa dig med varje steg på resan.
Tillbaka till början