Vad är tull och moms?

Vid transport av varor över internationella gränser omfattas försändelser av tull och moms, vilket bestäms av tullen i mottagarlandet.

Avsändarens guide om tull och moms

När man skickar internationellt är det viktigt att förstå tull och moms.
Oavsett om en försändelse är en gåva eller inte, måste det ändå gå igenom en importprocess som bestäms av tullen i destinationslandet. Försändelsen förtullas baserat på ursprungsland, värde och antal, inte dess syfte. Tullpliktiga försändelser omfattas av en tullavgift, vilket är en taxa eller skatt på varorna när de transporteras över internationella gränser.
För att kunna göra beräkningen tilldelas tullpliktigt gods ett klassificeringsnummer som är numret enligt det harmoniserade systemet.
Världstullorganisationens (WCO) har inrättat detta system och forsätter att utveckla det.
Det är i regel mottagaren som ska betala tull och moms. DHL Express erbjuder dock även möjligheten att avsändaren betalar dessa kostnader i ursprungslandet.
När försändelsen har levererats får avsändaren en faktura på tull och moms som DHL Express har betalat vid destinationen för avsändarens räkning, plus en låg administrationsavgift.
Moms åläggs varor när de flyttas över en politisk gräns (även om vissa frihandelszoner finns runt om i världen). Moms förknippas vanligtvis med protektionism, den ekonomiska policyn för att begränsa handel mellan länder.
Moms tas vanligtvis ut på importerade varor, men kan ibland också åläggas på exporterade varor.

Mottagarens guide om tull och moms

Har du tagit emot ett paket och behöver förstå dina skyldigheter att betala tull och moms?
Du kan bli debiterad tull och moms för något du köpt online eftersom:
  • Tull och moms ingår normalt inte i priset på de varor som du köper på nätet, och ingår kanske inte i den totala fraktkostnaden som du betalar till återförsäljaren.
  • När du köper varor på nätet, kan en del eller samtliga av dessa varor ha sitt ursprung i ett annat land än det du bor i, och omfattas därför av en tullavgift, vilket är en taxa eller skatt som belastas varorna när de transporteras över internationella gränser.
  • När varorna inte levereras inom landet (i ditt land) eller inom en tullunion, såsom Europeiska Unionen, är du skyldig att betala de importtullar och moms som din lokala tullmyndighet anser lämpliga.
  • För att säkerställa att DHL-kuriren kan leverera dina varor på kortast möjliga tid efter att de anlänt till ditt land eller tullunion, betalar DHL tullmyndigheten eventuell tull och moms för din räkning.
  • Du får en avisering via sms eller e-post med en länk där du kan betala online för dina importavgifter samt en utläggsersättning för vår hantering. Länken är giltig i två dagar, om du inte vill betala online kommer du att få en faktura inom några dagar.
  • Vad som ska betalas, om något, beror på var varorna skickades från, vilken typ av varor, deras transaktionsvärde och förpackningens vikt
När du köper varor på nätet bör du alltid kontrollera om de skickas till din adress från
  • Ditt land
  • Ett annat land
  • Utanför din tullunion
  • Notera: andra regler gäller när man köper varor för kommersiellt bruk.
En gåva definieras som något som skickas från en privatperson till en annan och dessa varor omfattas inte av importtullar om värdet är under det lokala gränsvärdet.
Beställa och betala varor som har sitt ursprung i ett annat land eller tullunion än ditt för att sedan skicka till en annan person än köparen, uppfyller inte tullens definition av en gåva.
Denna guide handlar endast om varor som är köpta och importerade för personligt bruk. Observera att om du köper varor för kommersiellt bruk, dvs för att sälja dem vidare, gäller andra regler.
Om du handlar och köper varor på internet för ditt egna personliga bruk, kan du utöver det angivna priset till återförsäljaren behöva betala tull, moms och andra skatter samt utläggsersättning/speditörsavgift. Vad som ska betalas, om något, beror på typen av varor, deras värde och var de kommer ifrån. Beräkningen görs enligt gällande svenska regler utfärdade av Svenska Tullverket och Skatteverket och du som mottagare är betalningsansvarig för alla importavgifter.
På Tullverkets hemsida kan du läsa mer om tull, moms och vad man ska tänka på när man handlar på internet, se avsnittet ’Internethandel från ett land utanför EU’.
Om du handlar och köper varor på internet som sedan levereras till dig från ett land inom EU räknas det i regel som inrikeshandel eftersom alla EU-länder ingår i samma tullunion. Moms betalas i avsändarlandet och ska vara inkluderad i priset. Vissa undantag finns för specifika varor samt områden som kanske ligger inom Europa men har ett annat skatteområde och därför klassas som icke-EU-länder. Läs mer på Tullverkets hemsida.
Även om du beställt från en svensk internetsida, ett svenskt företag eller företag inom EU, så kan avsändaren skicka varan från ett land utanför EU. Läs mer i punkten ’Internethandel och varor från land utanför EU’ nedan.
Observera att DHL inte accepterar varor som omfattas av punktskatt, som till exempel alkoholhaltiga produkter, oljeprodukter eller tobaksvaror som är avsedda för privatpersoner.

Varor som skickas från ett land utanför EU måste förtullas. Det kan därför tillkomma tull, moms och andra skatter samt utläggsersättning/speditörsavgift för varor som skickas från länder utanför EU. Det gäller för varor du köper för ditt egna personliga bruk, inklusive alla köp som görs via internet, eller om du köper varor när du är utomlands och sedan skickar dem till din hemadress.

När du handlar och köper varor på internet, måste du alltid läsa säljarens villkor noga för att se vad som ingår och vilka kostnader som tillkommer. Om du är osäker på vad som ingår och vad som tillkommer, kontakta alltid återförsäljaren innan du genomför ditt köp. Många internetshoppar använder ett leveransvillkor som innebär att priset du betalar inkluderar frakt eller transport, men att du som mottagare måste stå för alla kostnader som uppstår i mottagarlandet i samband med import och/eller leverans av dina varor.

Svenska Tullverket beräknar olika importavgifter som tull, moms och eventuellt andra skatter för dina varor som måste betalas in till dem. Beräkningen baseras på underlag som din avsändare har skickat med paketet, det kan vara en faktura eller andra dokument som beskriver innehållet och värdet. Importavgiften beror på vad det är för varor, deras värde, transportkostnad och eventuell försäkring.

Om försändelsen innehåller varor med ett sammanlagt värde på högst 1600 kronor behöver du inte betala någon tull, men moms måste du alltid betala. Tullbefrielsen för varor med värde på upp till 1600 kronor gäller inte för punktskatter; t ex alkohol, tobaksvaror, parfym, luktvatten eller för varor som kräver införseltillstånd.

Tullsatsen ligger på mellan 0—20 % beroende på varuslag och beräknas på varans inköpspris med tillägg av frakt och eventuell transportförsäkring. För de flesta varor tillkommer moms på 25 %, för böcker är den 6 %. På Tullverkets hemsida kan du hitta exempel och mer information om tull- respektive momssatsen för dina varor, se ’Tull och moms på vanligt förekommande varor’.

Se exempel nedan:

Varuvärde Vad ska jag betala?
Under 1600 SEK Moms, ev punktskatt och utläggsersättning/speditörsavgift tillkommer
Över 1600 SEK Tull, punktskatt, moms och utläggsersättning/speditörsavgift tillkommer

Lokal moms ska alltid betalas på varor och tjänster som köps och importeras från länder utanför EU. När försändelsen och varorna har anlänt till destinationslandet beräknas importavgifterna och DHL skickar en faktura till mottagaren, såvida det inte är ett företag med tullkredit hos Tullverket.
Att beställa och köpa varor på internet för att skicka till en annan person än köparen, uppfyller inte Tullmyndighetens definition av att varan är en gåva. Mottagaren kommer fortfarande att vara ansvarig för att betala importavgifter om varan skickas från ett land utanför EU.
En gåva definieras som något som skickas direkt från en privatperson till en annan och är varor som inte kräver importavgifter om värdet är lägre än det angivna lokala gränsvärdet.

Tull
Om du beställer varor från länder utanför EU kommer tullavgifter att tillkomma beroende på vilken typ av vara som importeras. Tullavgifterna måste betalas av dig som importör och mottagare när varorna har anlänt till destinationslandet.

Om det totala värdet av innehållet är under den lokala minimumgränsen, 1600 kr, kommer tullavgifter normalt inte att behöva betalas. Detta undantag, dvs. minimumgräns, gäller dock inte vid import av någon typ av sprit, vin, öl, olja, parfym och vissa kvantiteter av tobak. På Tullverkets hemsida kan du läsa mer om tull, moms och vad man ska tänka på när man handlar på internet, se avsnittet ’Internethandel från ett land utanför EU’.

När försändelsen och varorna har anlänt till destinationslandet beräknas importavgifterna och DHL skickar en faktura till mottagaren. Betalningsvillkor för tull- och momsfakturor är 10 dagar från fakturadatum.

Moms
Om du beställer varor från länder utanför EU måste all importskatt betalas av dig som importör och mottagare när varorna har anlänt till destinationslandet. På Tullverkets hemsida kan du läsa mer om tull, moms och vad man ska tänka på när man handlar på internet, se avsnittet ’Internethandel från ett land utanför EU’.

När försändelsen och varorna har anlänt till destinationslandet beräknas importavgifterna och DHL skickar en faktura till mottagaren.

Punktskatt
Om du beställer eller köper alkohol, tobak och/eller oljeprodukter från ett icke-EU-land, ska punktskatt betalas av dig som är importör och mottagare när varorna har anlänt till destinationslandet. Läs mer om punktskatter på Tullverkets hemsida.

När försändelsen och varorna har anlänt till destinationslandet beräknas importavgifterna och DHL skickar en faktura till mottagaren.

Som transportör hanterar vi införtullning och tulldeklaration av ditt gods. Det innebär även att vi använder vår kredit/konto hos tullen för dina importavgifter. Därför tillkommer en tilläggsavgift per försändelse för vår hantering. Du hittar mer information om Utläggsersättning på vår Tulltjänstsida.

På detta sätt ser vi till att ditt paket släpps av tullen och vi kan leverera det till dig så fort som möjligt.

När försändelsen och varorna anlänt till destinationslandet beräknas importavgifterna och DHL skickar en faktura till mottagaren.

Tullagent kontrollerar transportdokument
Tjänster som underlättar tullklareringsprocessen
Vi förstår vikten av snabb tullklarering. Vårt utbud av standardiserade och specialiserade tjänster är framtagna för att underlätta!
Mer Om Tull och moms
Tillbaka till början