FAQs – Tull och moms

Beräkningen av tull beror i de flesta länder på det bedömbara värdet av en tullpliktig försändelse. För denna beräkning ges tullpliktiga varor en klassificeringskod som är känd som harmoniserade systemkod, som bestämmer tillämplig tullsats. Detta system är en multifunktionell internationell produktnomenklatur som utvecklats av World Customs Organization och fortsätter att utvecklas.
 • Alla typer av försändelser (inklusive presenter, prover och varor för reparation) går igenom en importklareringsprocess som bestäms av tullens regler i destinationslandet. Försändelsen tullklareras utifrån varutyp, ursprungsland, värde och kvantitet.
 • Tullpliktiga försändelser omfattas av en tullavgift, vilket är en taxa eller skatt på varorna när de transporteras över internationella gränser.
Du behöver ett DHL-kundnummer för att betala tull och moms för mottagaren.

Tullmyndigheterna i mottagarlandet bestämmer om några avgifter för tull och moms tillämpas när sändningen anländer.

 • Detta baseras på informationen angiven på fraktsedeln och tulldokumenten – i synnerhet försändelsens innehåll, deklarerat värde och vikt.
 • Avgifter för tull och moms tillämpas bara på sändningar som skickas utanför den Europeiska unionen och inte alla varor omfattas av dessa avgifter.
Ja, importtullar gäller vanligtvis inte för paket som reser inom en tullunion, till exempel Europeiska unionen. Moms kan dock tillkomma.

Varor köpta online

Återförsäljaren har ett avtal med DHL att leverera de varor som beställs på nätet.
 • Tull och moms ingår normalt inte i priset på de varor som du köper på nätet.
 • När du köper varor på nätet, kan en del eller samtliga av dessa varor ha sitt ursprung i ett annat land än det du bor i.
 • När varorna inte levereras inom landet (i ditt land) eller inom en tullunion, såsom Europeiska Unionen, är du skyldig att betala de importtullar och moms som din lokala tullmyndighet anser lämpliga.
 • För att säkerställa att DHL-kuriren kan leverera dina varor på kortast möjliga tid efter att anlänt till ditt land eller tullunion, betalar DHL tullmyndigheten eventuell tull och moms för din räkning.
 • När tull och moms är fullt återbetalat till DHL levereras varorna till dig.

Trots att du beställde och köpte varor på nätet måste varorna fortfarande gå igenom en importprocess för att klarera försändelsen genom tullen. Klareringen beror på:

 • Ursprungslandet
 • Värdet inklusive transportavgiften
 • Antal varor

Varje land har sina egna tullregler och tullar för olika typer av varor och värden bestäms lokalt. DHL måste, precis som alla andra internationella transportleverantörer, följa den lokala tulllagstiftningen och därmed betalar DHL tull och moms på mottagarens vägnar för att klarera försändelser vid ankomst.

Du kommer inte att betala DHL för ytterligare fraktkostnader. Utan du kommer att bli ombedd att betala tull, moms och andra importavgifter relaterad till tullklareringen i ditt hemland, enligt lokala bestämmelser.
Alla typer av försändelser (inklusive presenter, prover och varor för reparation) går igenom en importklareringsprocess som bestäms av tullens regler i destinationslandet. Försändelsen tullklareras utifrån varutyp, ursprungsland, värde och kvantitet. Du behöver betala tull och moms om värdet på gåvan är högre än det bestämda lokala gränsvärdet.
Varje land har begränsningar på importerade varor som används för personligt bruk. Detta för att undvika felaktig användning och för att skilja på importer för personligt och kommersiellt bruk.

Beroende på värde och vilken typ av vara som importeras kan du förvänta dig följande:

 • Tullens importtullar (procent av försändelsens värde och transportkostnad)
 • Lokal moms
 • DHL:s förskottsbetalning
 • Eventuella ytterligare tullavgifter
Tillbaka till början