Tips om tullfakturan

Din tullfaktura spelar en viktig roll i tullklareringsprocessen!

Beskrivning av tullombud som granskar leveransdokument


Tullmyndigheterna använder informationen i tullfakturan som en väsentlig del av tullklareringsprocessen.

När du skapar internationella försändelser med DHL Express inkluderar du en tullfaktura (Kommersiell/Proforma), såsom information om varorna du skickar. DHL skickar dina sändningsuppgifter (data) till tullmyndigheterna så att de kan:

 • Bedöma tullar och skatter som ska betalas
 • Röntga försändelsen av säkerhetsskäl
 • Stoppa eller beslagta försändelsen för ytterligare inspektion vid behov
 • Kontrollera att försändelsens innehåll överensstämmer med tullfakturans information
 • Upprätthålla tullbestämmelser i tillämpliga fall

En försändelse som innehas av tullen hindrar DHL från att flytta den tills den är klarerad, vilket kan resultera i en betydande leveransförsening. Det är därför oerhört viktigt att tillhandahålla en korrekt, högkvalitativ tullfaktura (Kommersiell/Proforma) elektroniskt till DHL!

Beskrivning av en mobiltelefon och ett par skor


Effektiv tullklarering bygger på fullständiga och korrekta varubeskrivningar.

En av de viktigaste sakerna du kan göra för att hjälpa din försändelse genom tullklareringsprocessen är att säkerställa att du beskriver artiklarna korrekt (handelsvaror/varor) på din tullfaktura (Kommersiell/Proforma) och andra försändelsedokument vid behov.
Tullmyndigheterna kräver fullständiga och korrekta varubeskrivningar. Varje vara i paketet ska anges separat med en egen beskrivning på fakturan.
Varubeskrivningarna bör innehålla i klartext detaljer om varornas exakta natur. När du beskriver artiklarna på din faktura måste du beskriva:
 • Vad är det för varor
 • Vad är varorna gjorda av
 • Vad är syftet med varorna
 • Vad är motsvarande harmoniserade system (HS)-nummer

Beskrivningar som är för vaga eller generiska kan anses vara oacceptabla av tullen. Till exempel:

 • Delar, presenter, textilier eller prover

Mer exakta beskrivningar förväntas. Till exempel:

 • Dam T-shirt gjord av bomull

När du skapar din tullfaktura i MyDHL+ hjälper våra intuitiva funktioner dig att korrekt beskriva artiklarna i din försändelse!

Beskrivning av dataöverföring mellan en bärbar dator och servrar


När du skickar med MyDHL+ kan du skicka information om din leverans och tullfakturor elektroniskt!

Som en viktig del av klareringsprocessen granskar tullmyndigheterna uppgifterna för varje försändelse – såsom fraktsedelsetikett och tullfaktura (Kommersiell/Proforma). Om du lämnar information i skannat eller utskrivet pappersformat till DHL, måste uppgifterna manuellt föras in på nytt i tullens system, vilket påverkar inklareringsprocessen. Men om tullmyndigheterna tar emot försändelsedata elektroniskt kan de starta inklareringsprocessen omedelbart.
Du kan öka effektiviteten och snabbheten i klareringsprocessen genom att tillhandahålla dina leverans- och tullfakturauppgifter elektroniskt till DHL!
Att tillhandahålla uppgifter elektroniskt möjliggör:
 • Hög servicekvalitet och ledtidsprestanda för dina försändelser
 • Snabba, automatiserade klareringsprocesser
 • Tulldeklarationsprocessen kan påbörjas innan leverans
 • Komplett och korrekt tullbehandling och efterlevnad
 • Undviker ytterligare manuell datainmatning
 • Undviker förseningar på grund av fel eller information som saknas
 • Snabb riskbedömning, som att identifiera farligt gods
Vi skapar din tullfaktura

MyDHL+ hjälper dig att snabbt skapa en tullfaktura med korrekt varubeskrivning och varukod.

Nedladdningsbara filer
Få mer information från våra omfattande tullguider och referensmaterial.
Tillbaka till början