Vilka dokument behöver jag?

Var förberedd innan du skickar!

Försändelser kan, tillsammans med en fraktsedel, också behöva andra dokument, såsom en tullfaktura eller destinationsspecifika dokument som ska skickas tillsammans med försändelsen.
En fraktsedel innehåller all information DHL behöver veta för att fortsätta transportera ditt paket genom nätverket till dess slutdestination. En fraktetikett kallas vanligtvis en fraktsedel.
Information som vanligtvis finns på en fraktsedel:
  • Information om avsändaren och mottagaren, såsom telefonnummer, postadress och e-postadress
  • En fullständig beskrivning av försändelsens innehåll – vad varorna består av samt antal
  • Sändningsdetaljer som inkluderar antalet kollin, totala vikten av försändelsen och dimensioner
  • Önskad transport och tillvalstjänster, inklusive försäkring
  • Betalning för tjänster samt avgifter och skatter i destinationen
  • Värdet på varorna och tillhörande koder om försändelsen är tullpliktig
  • Vid behov ett exportlicensnummer, mottagarens moms (mervärdesskattnummer) eller avsändarens EIN (Employer Identification Number)
Vissa försändelser kan kräva en garanti för allmänna sanktioner och exportkontroller samt intyg som Indemnity Letter.
Visa mer Om Sanktionsrestriktioner
Visa mer Om Sanktionsrestriktioner

Det är DHL:s policy att följa tillämpliga internationella handelslagar inklusive relevant exportkontroll och sanktionsbegränsningar. DHL Express accepterar inte betalning i amerikanska dollar eller annan valuta för försändelser till eller från amerikanska sanktionerade länder och territorier (dvs. för närvarande Kuba, Krim, Iran, Syrien och Nordkorea).
Skapa din fraktsedel i MyDHL+
Vi hjälper dig att skapa fullständiga och korrekta fraktsedlar i MyDHL+.
Tillbaka till början