Exportkontroller och sanktioner

Förenta Nationerna (FN), Europeiska unionen (EU) och många stater har infört sanktioner (även kallade "landssanktioner" eller "embargon") som begränsar handeln med vissa länder eller territorier. Sanktioner kan omfatta vapenembargon och andra ekonomiska åtgärder såsom restriktioner för import och export.
  • Det är DHLs policy att tillämpa internationella handelslagar inklusive relevant exportkontroll och sanktionsbegränsningar. 
  • Underlåtenhet att följa efterlevnaden kan utsätta både DHL Express och dess kunder för allvarliga straffrättsliga och civilrättsliga påföljder och skada på rykte.
  • DHL accepterar i regel inte betalningar i US dollar för försändelser (och andra transaktioner) till länder som är sanktionerade av USA. (i.e. Vitryssland, Crimea, Kuba, Iran, Islamiska republiken, Korea (Dem People Rep), Ryssland och Syrien).
DHL Express kräver därför att alla försändelser till högrisksanktionerade länder är:
  • Åtföljs av ett ersättningsbrev (LOI) undertecknat av avsändaren
  • Screenad före export från ursprungslandet
  • Med förbehåll för utökad screening som kan innefatta en fysisk inspektion
DHL:s ansvar
DHL Express utför Denied Party Screening för alla försändelser som transporteras inom dess nätverk.
  • Granskningen görs för att säkerställa att DHL Express följer tillämpliga lagar och förordningar, och inte på uppdrag av kunder.
  • DHL Express kan inte agera som exportör för exportkontrolländamål, inte heller klassificera varor eller ansöka om exportlicenser.
Tillbaka till början