Co sú clá a dane?

Pri preprave tovaru cez medzinárodné hranice podliehajú zásielky clám a daniam, ktoré určujú colné úrady v krajine určenia na základe hodnoty, pôvodu a druhu komodity.

Danový a colný sprievodca pre odosieľatela

Pri preprave do zahraničia je dôležité porozumieť clám a daniam a tomu, že sa môžu vzťahovať na vašu zásielku.
Všetky typy zásielok (vrátane darčekov, vzoriek a tovaru na opravu) prechádzajú procesom dovozného preclenia podľa colných predpisov v cieľovej krajine. Zásielka je preclená na základe druhu tovaru, krajiny pôvodu, hodnoty a množstva. Zásielky, ktoré je nutné preclit, podliehajú clu, ciže poplatku alebo dani uvalenej na Tovar pri preprave cez hranice.
Výpočet ciel závisí vo väčšine krajín od hodnotiteľnej hodnoty zásielky podliehajúcej clu. Na účely tohto výpočtu sa tovaru podliehajúcemu clu pridelí klasifikačný kód, ktorý je známy ako kód harmonizovaného systému, ktorý určuje uplatniteľnú colnú sadzbu. Tento systém je viacúčelová medzinárodná nomenklatúra produktov vyvinutá Svetovou colnou organizáciou a naďalej sa vyvíja.
Platba ciel, daní a iných fiškálnych poplatkov je zvyčajne zodpovednosťou príjemcu, hoci DHL Express ponúka majiteľom účtov DHL možnosť za ne zaplatiť.
V takom prípade po doručení zásielky DHL fakturuje zákazníkom clá a dane, ktoré sme v ich mene zaplatili na mieste určenia, plus malý administratívny poplatok.
Dane sa vztahujú na tovary, ktoré prechádzajú cez politické hranice (aj ked na svete existuje niekolko bezcolných zón) Dane sú obvykle spojené s protekcionizmom, hospodárskou politikou obmedzujúcou obchod medzi rôznymi krajinami.
Dane sa obvykle vztahujú na dovezený tovar, aj ked niekedy im podlieha aj tovar urcený na vývoz.

Daňový a colný sprievodca pre príjemcu

Dostali ste balík a chcete rozumiet svojim colným a danovým záväzkom?
Za produkty zakúpené online vám môžu byť účtované clá a dane, pretože:
 • Clá a dane nemusia byť zahrnuté v cene tovaru, ktorý si zakúpite online, a preto nemusia byť zahrnuté v celkových nákladoch na dopravu, ktoré platíte online predajcovi. Skontrolujte webové stránky predajcov, či nákupné ceny už zahŕňajú clá a dane.
 • Pri nákupe tovaru online nemusia niektoré alebo všetky tieto tovary pochádzať z krajiny, v ktorej bývate a preto podliehajú clu a/alebo daniam, čo je clo alebo daň, ktorá sa vzťahuje na tovar pri preprave cez medzinárodné hranice.
 • Ak tovar nie je doručovaný v rámci krajiny (v rámci vašej krajiny) alebo v rámci jednej colnej únie, ako je Európska únia, ste povinní zaplatiť všetky prichádzajúce clá, dane a iné fiškálne poplatky, ktoré váš miestny colný úrad považuje za vhodné a ako je nariadené v rámci legislatívneho rámca v krajine dovozu.
 • Aby kuriér DHL mohol doručiť váš tovar v čo najkratšom čase po vstupe do vašej krajiny alebo colnej únie, DHL vo vašom mene zaplatí colnému úradu všetky clá a dane, ktoré sú splatné za tovar (a vyúčtuje vám ho).
 • Spoločnosť DHL vás zvyčajne upozorní na platbu ciel a daní (do spoločnosti DHL), napríklad vám pošle odkaz na platbu online. Rýchla online platba zaisťuje bezproblémové doručenie vašej zásielky.
 • Čo je spoplatnené, závisí od toho, odkiaľ je tovar odoslaný, od druhu tovaru, jeho transakčnej hodnoty a hmotnosti balíka a od iných nákladov, ktoré colný úrad určí, že je potrebné pripočítať k hodnote vašej zásielky.
Pri nákope tovarov online by ste si mali vždy overit, ci je daná Tovar odosielaný z adresy:
 • Vo vašej krajine
 • V inej krajine
  1. krajina (mimo vašej krajiny colnej únie).
 • Poznámka: Pri nákupu tovaru pre obchodné úcely platia iné pravidlá.
Dar je definovaný ako predmet priamo odoslaný jednou osobou inej osobe. Pri takomto tovare nevzniká dovozná dan, pokial jeho hodnota nedosahuje stanovených limitov.
Objednanie a zaplatenie tovaru, ktorý má pôvod mimo vašej krajiny alebo colného územia na prepravu inej osobe ako kupujúcemu, nespĺňa colnú definíciu daru.
Viac O Clá a Dane
Späť na začiatok