Starostlivé balenie

Pred doručením zásielok do miesta ich doručeni, môžu zásielky prejsť tisíce kilometrov sofistikovanou globálnou sieťou spoločnosti DHL. Spoločnosť DHLrobí všetko pre to, aby zaistila ich doručenie včas a v čo najlepšom stave.
K ich bezpečnému doručeniu bez ujmy prispieva i správne zabalenie zásielky pomcou vhodných baliacich materálov.

Čo je pre Vašu zásielku najlepšie?

Pri prevencii poškodenia je kľúčovým aspektom kvalitné balenie. Vyhodnotenie potrieb aký baliaci materiál je vhodný, je dôležitým krokom pre zaistenie čo najbezpečnešieho zabalenia prepravovaného typu tovaru.
Hmotnosť
Náklady
Skontrolujte podrobnosti o zásielke
Predpisy
Krehkosť

Balenie chráni Vaše zásielky

Pre ochranu zásielky v priebehu prepravy je zásadným prvkom kvalitné balenie. Spoločnosť DHL ponúka celú radu overených baliacich materiálov. Pokiaľ však preferujete vlastné balenie, to ponúkame niekoľko všeobecných pravidiel.
Materiál
 • Vždy používajte vysoko kvalitné katrónové krabice Pri krehkých alebo ťažkých predmetov doporučujeme použiť kartonovú krabicu s dvojitou alebo trojitou vrstvou.
 • Nepoužívajte staršie použité krabice. Tieto môžu mať narušenú štruktúru a pevnosť.
Pevnosť
 • Hľadajte pečiatku výrobcu, na ktorej nájdete informácie o typu konštrukcie a pevnosti krabice. V prípade potreby požiadajte o ďalšie informácie vojho dodávateľa.
 • Podľa špecifikácii na krabici, zvoľte najvhodneší typ balenia pre konktrétnu hmotnosť zásielky.
Veľkosť
 • Nevyplnené krabice môžu spadnúť, naopak preplnené roztrhať. Aby k tomuto nedochádzalo, zvoľte pre prepravovaný obsah správnu veľkosť balenia.

Použite baliacu techniku

Tu je niekoľko dôležitých zásad pre správne zabalenie obsahu zásielky.
Ilustrácia zdôrazňujúca dôležitosť toho, aby v krabiciach nebol prázdny priestor.
Nenechávajte žiadny priestor prázdny
Prázdny priestor v krabici je potrebné vyplniť, aby nedochádzalo k presúvaniu obsahu v priebehu prepravy a prípadnému poškodeniu obsahu ako aj krabice.
6cm Vzdialenosť od stien
Umiestňujte prepravované položky vzdy do stredu krabice. Vzdialenosť od stien a rohov krabice by mala byť minimálne 6 cm.
Ilustrácia výplne okolo tovaru v krabici.
Predeľovač do krabice.
Baľte jednotlivé položky zvlášť a používajte deliace materiály
Ak prepravujete niekoľko kusov v jednom balíku, zabaľte ich vždy samostate a oddelte ich od seba kartónovými oddelovačmi.

Používajte kvlitné lepenie

Pri ochrane zásielky pred vypadnutím, či poškodením tovaru v priebehu prepravy, hrajú veľkú úlohu použité lepiace pásky a spôsob balenia.
Používajte pásk citlivé na tlak
 • Polypropylénové pásky (hnedé plastové pásky)
 • Vinylové lepiace pásky (pásky na elektrické zariadenia)
 • Vystužené papierové pásky (izolačné pásky)
Nepoužívajte
 • Papierové lepiace pásky
 • Celofánové pásky
 • Špagát
Lepenie do tvaru H
Uistite sa, že všetky spoje sú zalepené pomocou techniky lepenia do tvaru písmena H:
Krabica zalepená páskou metódou H.
Prvý krok
Jednu pásku použijete na stredný spoj
Krabica zalepená páskou metódou H.
Druhý krok
Dvomi páskami prelepte špáry na oboch hranách krabice
Krabica zalepená páskou metódou H.
Ttretí krok
Ensure all tape is secure around the edges

Používanie prepravného štítku

Pre zaistenie presunu zásielok spoločnosťou DHL sú neodmysliteľnou súčasťou prepravné štítky.

Prepravný štítok prilepený na balík/krabicu
Prilepenie štítku
Štítok prilepte pevne na hornú stranu krabice zásielky. Týmto spôsobom nám pomôžete zaistiť zásielku v priebehu takmer celej prepravy v správnej polohe dnom dole!
 
Uistite sa, že je štítk je na povrchu krabice viditeľný celý a že neprelepuje žiadnu špáru na krabici.
 
Uistite sa, aby prepravný štítok neprekrývali žiadne iné štítky, ásky alebo dokumenty.
 
Jednoznačne neodporúčame používať staré krabice, ale pokiaľ ich už použijete, nezabudnite z nich odstrániť všetky staré prepravné štítky.
 
Pkiaľ do zásielky vložíte náhradný štítok, pomôžete nám identifikovať zásielku vo chvíly, keď dôjde ku odlepeniu alebo poškodeniu pôvodného štítku.
 
Pokiaľ potrebujete na zásielku prilepiť ďalšie štítky, nelepte ich na rovnakú stranu ako prepravný štítok.
  K uloženiu akýchkoľvek voľných dokumentov, ktoré je nutné umiestniť na vonkajšiu stranku krabice, použite plastovú lepiacu pásku.
Balík na ceste z miesta pôvodu do miesta určenia.
Cesta balíka
Sledujte, ako váš balík cestuje s DHL a dozviete sa, ako vám môžeme pomôcť pri každom kroku jeho cesty.
Späť na začiatok