Συχνές ερωτήσεις – Φόροι και δασμοί

Ο υπολογισμός των δασμών εξαρτάται, στις περισσότερες χώρες, από την εκτιμώμενη αξία μιας αποστολής που υπόκειται σε δασμούς. Για τους σκοπούς αυτού του υπολογισμού, στα φορολογητέα εμπορεύματα δίνεται ένας κωδικός ταξινόμησης που είναι γνωστός ως κωδικός του εναρμονισμένου συστήματος, ο οποίος καθορίζει τον ισχύοντα δασμολογικό συντελεστή. Αυτό το σύστημα είναι μια διεθνής ονοματολογία προϊόντων πολλαπλών χρήσεων που αναπτύχθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων και συνεχίζει να εξελίσσεται.
 • Όλοι οι τύποι αποστολών (συμπεριλαμβανομένων δώρων, δειγμάτων και αγαθών για επισκευή) περνούν από μια διαδικασία εκτελωνισμού εισαγωγής, όπως ορίζεται από τους τελωνειακούς κανονισμούς στη χώρα προορισμού. Η αποστολή εκτελωνίζεται με βάση το είδος των εμπορευμάτων, τη χώρα προέλευσης, την αξία και την ποσότητα.
 • Οι τελωνειακές αποστολές υπόκεινται σε δασμολογική χρέωση, η οποία είναι δασμός ή φόρος που επιβάλλεται σε αγαθά όταν μεταφέρονται μεταξύ διεθνών συνόρων.
Χρειάζεστε έναν λογαριασμό DHL για να πληρώσετε τους δασμούς και τους φόρους για λογαριασμό του παραλήπτη.

Οι τελωνειακές αρχές της χώρας προορισμού καθορίζουν αν προκύπτουν τυχόν δασμοί και φόροι κατά την άφιξη της αποστολής.

 

 • Βασίζεται στις πληροφορίες που παρέχονται στην ετικέτα αποστολής (ή στη φορτωτική) και στα τελωνειακά έγγραφα – συγκεκριμένα στην περιγραφή του περιεχομένου της αποστολής, στη δηλωθείσα αξία και στο βάρος.
 • Οι δασμοί και οι φόροι ισχύουν μόνο για αποστολές με προορισμό χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν υπόκεινται όλα τα εμπορεύματα, σε τελωνειακές χρεώσεις.
Ναι, οι τελωνειακοί δασμοί εισαγωγής συνήθως δεν ισχύουν για δέματα που ταξιδεύουν εντός τελωνειακής ένωσης, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, ενδέχεται να ισχύουν φόροι.

Αγορά Αγαθών Μέσω Διαδικτύου

Ο online πωλητής έχει συμφωνία με την DHL να παραδίδει τα αντικείμενα που παραγγέλνονται online.
 • Οι δασμοί και φόροι συνήθως δεν περιλαμβάνονται στην τιμή των αγαθών που αγοράζετε online.
 • Όταν αγοράζετε αγαθά online, κάποια ή όλα αυτά τα αγαθά μπορεί να μην προέρχονται από την χώρα που βρίσκεστε.
 • Όταν τα αγαθά δεν αποστέλλονται εγχώρια (μέσα στη χώρα σας) ή μεσα σε μία ενιαία τελωνειακή ένωση, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποχρεούστε να πληρώσετε κάθε δασμό και φόρο εισαγωγής που κρίνει η τοπική σας τελωνειακή αρχή.
 • Για να διασφαλίσει ότι θα ότι θα μπορεί να παραδώσει τα αγαθά σας στον συντομότερο δυνατό χρόνο μεταφοράς όταν εισαγονται στη χώρα σας, η DHL πληρώνει άμεσα στην τελωνειακή αρχή για λογαριασμό σας κάθε δασμό και φόρο που ισχύει για τα αγαθά.
 • Η DHL απελευθερώνει τα αγαθά σας σε εσάς μόνο όταν πληρωθούν οι δασμοί και φόροι που πλήρωσε για λογαριασμό σας.

Παρόλο που παραγγείλατε και αγοράσατε τα αγαθά online, αυτά υπόκεινται σε μια διαδικασία εισαγωγής για τον εκτελωνισμό της αποστολής. Ο εκτελωνισμός εξαρτάται από:

 • Τη χώρα καταγωγής
 • Την αξία συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών χρεώσεων
 • Την ποσότητα των αγαθών

Κάθε χώρα έχει τους δικούς της τελωνειακόυς νόμους και οι δασμοί για διαφορετικούς τύπους αγαθών και αξίες ορίζεται τοπικά. Η DHL, όπως κάθε άλλη διεθνής μεταφορική εταιρεία, πρέπει να υπακούει στην τοπική τελωνειακή νομοθεσία και γι αυτό η DHL πληρώνει δασμούς για λογαριασμό του παραλήπτη για να εκτελωνίσει τις αποστολές με την άφιξη τους.

Δεν θα πληρώσετε στην DHL επιπλέον μεταφορικά κόστη. Αντιθέτως θα σας ζητηθεί να πληρώσετε τελωνειακούς δασμούς, φόρους και άλλες χρεώσεις εισαγωγής σχετκά με τον εκτελωνισμό στη χώρα σας, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
Όλοι οι τύποι αποστολών (συμπεριλαμβανομένων δώρων, δειγμάτων και αγαθών για επισκευή) περνούν από μια διαδικασία εκτελωνισμού εισαγωγής, όπως ορίζεται από τους τελωνειακούς κανονισμούς στη χώρα προορισμού. Η αποστολή εκτελωνίζεται με βάση το είδος των εμπορευμάτων, τη χώρα προέλευσης, την αξία και την ποσότητα. Θα πρέπει να πληρώσετε δασμούς και φόρους μόνο εάν η αξία του δώρου υπερβαίνει το τοπικά ορισμένο όριο.
Κάθε χώρα έχει περιορισμούς για τα εισαγόμενα αγαθά που προορίζονται για προσωπική χρήση. Αυτό συμβαίνει ώστε να αποφεύγονται καταχρήσεις, και να ξεχωρίζουν οι εισαγωγές για προσωπική και εμπορική χρήση.

Ανάλογα με την αξία και τον τύπο των αγαθών που εισάγονται μπορείτε να περιμένετε τα παρακάτω:

 • Δασμοί Εισαγωγών (ποσοστό επί της αξίας της αποστολής και του ναύλου μεταφοράς)
 • Τοπικό φόρο
 • Επιπλέον χρέωση Προκαταβολής της DHL
 • Άλλες ρυθμιστικές χρεώσεις, εφόσον ισχύουν
Επιστροφή στην αρχή