Συχνές ερωτήσεις – Επιστροφή Αποστολών

Ναι, θα χρειαστείτε έναν εκτυπωτή για να εκτυπώσετε την φορτωτική (και τυχόν πρόσθετα έγγραφα της αποστολής) εάν:

  • Είστε ο παραλήπτης που επιστρέφει μια αποστολή και δεν έχει διαθέσιμη προεκτυπωμένη φορτωτική.
  • Δημιουργείτε μια αποστολή και επιθυμείτε να επισυνάψετε φορτωτική επιστροφής και άλλα τυχόν απαραίτητα έγγραφα στην αποστολή σας.

Δεν χρειάζεστε εκτυπωτή εάν:

  • Αν αποστέλλετε μέσω email την φορτωτική επιστροφής (συμπεριλαμβάνομένων τυχόν πρόσθετων εγγράφων) στον παραλήπτη της αποστολής σας.
Επιστροφή στην αρχή