Czym są cła i podatki

Podczas transportu towarów zagranicę przesyłki podlegają opłatom celnym i podatkowym, określanym przez służby celne kraju, do którego są dostarczane

Przewodnik Nadawcy po cłach i podatkach

Podczas wysyłania zagranicę warto wiedzieć więcej o cłach i podatkach
Niezależnie od tego, czy dana przesyłka jest prezentem, czy też nie, musi przejść przez procedurę importową określoną przepisami kodeksu celnego w kraju przeznaczenia. Przesyłka przechodzi odprawę celną na podstawie jej kraju nadania, wartości ilości wchodzących w nią elementów, ale nie jej przeznaczenia. Przesyłki podlegające ocleniu podlegają opłacie celnej, która jest taryfą lub podatkiem nałożonym na towary przewożone przez granice państw.
Obliczanie należności celnych zależy od oceny wartości przesyłki podlegającej ocleniu. Dla celów ich obliczenia, towary podlegające ocleniu otrzymują kod klasyfikacyjny znany także jako kod Harmonized System.
System ten został opracowany przez Światową Organizację Celną i ulega ciągłym zmianom.
Obowiązek opłacenia należności celnych i podatkowych zazwyczaj spoczywa na odbiorcy, choć DHL Express oferuje możliwość uiszczenia opłaty przez swoich Klientów w imieniu Odbiorców.
W takim przypadku, po dostarczeniu przesyłki, DHL wystawia faktury za cła i podatki opłacone przez DHL w ich imieniu Klientom, w miejscu dostawy, dodając do nich niewielką opłatę administracyjną.
Podatki są nakładane na towary, gdy przewożone są one przez granice państw, (choć na świecie istnieją też strefy wolnego handlu). Podatki są zwykle związane z protekcjonizmem, polityką gospodarcza polegająca na ograniczeniu handlu pomiędzy państwami.
Podatki są zwykle nakładane na towary importowane, choć czasami mogą być również nałożone w przypadku eksportu.

Przewodnik Odbiorcy po cłach i podatkach

Otrzymałeś przesyłkę i chcesz znać swoje obowiązki w zakresie opłat celnych i podatkowych?
Cła i podatki mogą być naliczane, jeśli kupujesz cos w Internecie, ponieważ:
  • Cła i podatki zwykle nie są wliczane w cenę towarów kupowanych online, i mogą nie być uwzględnione w ogólnych kosztach wysyłki, które płacisz sprzedającemu.
  • Kiedy kupujesz towary w Internecie, część z nich może nie pochodzić z kraju Twojego zamieszkania, a wiec podlega opłatom celnym, czyli stawkom lub podatkom nałożonym na towary przewożone przez granice państw.
  • Jeśli towary nie są wysyłane w ramach jednego kraju, bądź w ramach jednej unii celnej, takiej jak np. Unia Europejska, zobowiązany jesteś do zapłacenia wszelkich opłat celnych i podatków importowych, które Twoje lokalne służby celne uznają za stosowne.
  • Aby mieć pewność, ze kurier DHL dostarczy do Ciebie towar w najkrótszym możliwym terminie po wjeździe na teren Twojego kraju lub unii celnej, DHL opłaca w Twoim imieniu wszelkie cła i podatki należne od towarów.
  • Po zwrocie kosztów ceł i podatków do DHL otrzymasz swój towar.
  • Opłaty, jeśli w ogóle się pojawią, zależą od tego, skąd towary są wysyłane, jakiego są rodzaju, jaką mają wartość handlową i jaka jest waga przesyłki.
Kiedy kupujesz cos w Internecie, zawsze sprawdź, czy wysyłka na Twój adres będzie miała miejsce z:
  • Twojego kraju, czy
  • innego kraju, czy
  • spoza unii celnej, do której należy Twój kraj.
  • Uwaga: W przypadku kupowania towarów do zastosowań handlowych obowiązują inne zasady.
Prezent zwykle definiuje się jako coś, co jest przesyłane bezpośrednio od jednej osoby prywatnej do drugiej; towary takie nie podlegają ocleniu, jeśli ich wartość nie przekracza określonych progów lokalnych.
Zamawianie i opłacanie towarów, które pochodzą spoza Twojego kraju lub unii celnej do wysyłki do osoby innej niż kupujący, nie spełnia definicji celnej prezentu.
Customs agent checking shipping documents
Usługi wspierające proces odprawy celnej
Rozumiemy jak ważna jest szybka odprawa celna. Nasz wybór standardowych i specjalistycznych usług na pewno Ci w tym pomoże.
Back to Top