Czym są cła i podatki

Podczas transportu towarów przez granice międzynarodowe przesyłki podlegają cłom i podatkom określonym przez organy celne w kraju docelowym na podstawie wartości, pochodzenia i rodzaju towaru.

Przewodnik Nadawcy po cłach i podatkach

W przypadku wysyłki międzynarodowej ważne jest, aby zrozumieć mechanizm nakładania cła i podatków oraz to, że mogą one dotyczyć Twojej przesyłki.
Wszystkie rodzaje przesyłek (w tym prezenty, próbki i towary do naprawy) przechodzą proces odprawy importowej zgodnie z przepisami celnymi w kraju docelowym. Przesyłka jest odprawiana przez odprawę celną w oparciu o rodzaj towaru, kraj pochodzenia, wartość i ilość. Przesyłki podlegające ocleniu podlegają opłacie celnej, która jest taryfą lub podatkiem nałożonym na towary przewożone przez granice państw.
Obliczenie ceł zależy w większości krajów od możliwej do oszacowania wartości przesyłki podlegającej ocleniu. Do celów tego obliczenia towarom podlegającym ocleniu nadaje się kod klasyfikacyjny znany jako kod Systemu Zharmonizowanego, który określa obowiązującą stawkę celną. System ten jest wielozadaniową międzynarodową nomenklaturą produktów opracowaną przez Światową Organizację Celną i stale ewoluuje.
Za opłacenie ceł, podatków i innych opłat fiskalnych odpowiada zazwyczaj odbiorca, chociaż DHL Express oferuje posiadaczom kont DHL możliwość zapłaty za nie.
W takim przypadku po dostarczeniu przesyłki DHL wystawia klientom faktury za cła i podatki, które zapłaciliśmy w ich imieniu w miejscu docelowym, plus niewielką opłatę administracyjną.
Podatki są nakładane na towary, gdy przewożone są one przez granice państw, (choć na świecie istnieją też strefy wolnego handlu). Podatki są zwykle związane z protekcjonizmem, polityką gospodarcza polegająca na ograniczeniu handlu pomiędzy państwami.
Podatki są zwykle nakładane na towary importowane, choć czasami mogą być również nałożone w przypadku eksportu.

Przewodnik Odbiorcy po cłach i podatkach

Otrzymałeś przesyłkę i chcesz znać swoje obowiązki w zakresie opłat celnych i podatkowych?
Możesz zostać obciążony cłami i podatkami za produkty zakupione przez Internet, ponieważ:
  • Cła i podatki mogą nie być wliczone w cenę towarów kupowanych online, a zatem mogą nie być uwzględnione w ogólnych kosztach wysyłki, które płacisz sprzedawcy online. Sprawdź na stronach internetowych sprzedawców, czy ceny zakupu zawierały już cła i podatki.
  • Kupując towary przez Internet, niektóre lub wszystkie z tych towarów mogą nie pochodzić z kraju, w którym mieszkasz, dlatego podlegają cłu i/lub podatkom, które są taryfą lub podatkiem nakładanym na towary przewożone przez granice międzynarodowe.
  • Jeśli towary nie są wysyłane z Twojego kraju lub w ramach jednej unii celnej, takiej jak Unia Europejska, jesteś zobowiązany do uiszczenia wszelkich ceł przychodzących, podatków i innych opłat fiskalnych, które lokalne organy celne uznają za właściwe i nakazane w ramach ram prawnych w kraju importu.
  • Aby kurier DHL mógł dostarczyć Twoje towary w najkrótszym możliwym czasie po ich przybyciu do Twojego kraju lub unii celnej, DHL opłaca w Twoim imieniu wszelkie cła i podatki należne od towarów (i pobiera opłaty).
  • DHL zazwyczaj powiadamia Cię o opłaceniu ceł i podatków (dla DHL), na przykład wysyłając link do płatności online. Szybka płatność online zapewnia bezproblemową dostawę przesyłki.
  • Ewentualna należność zależy od tego, skąd towar jest wysyłany, od rodzaju towaru, jego wartości transakcyjnej i wagi paczki oraz innych kosztów, które według urzędu celnego należy doliczyć do wartości przesyłki.
Kiedy kupujesz cos w Internecie, zawsze sprawdź, czy wysyłka na Twój adres będzie miała miejsce z:
  • Twojego kraju, czy
  • innego kraju, czy
  • Tzw. kraje trzecie (będące poza unią celną)
  • Uwaga: W przypadku kupowania towarów do zastosowań handlowych obowiązują inne zasady.
Prezent zwykle definiuje się jako coś, co jest przesyłane bezpośrednio od jednej osoby prywatnej do drugiej; towary takie nie podlegają ocleniu, jeśli ich wartość nie przekracza określonych progów lokalnych.
Zamawianie i płacenie za towary pochodzące spoza Twojego kraju lub obszaru celnego w celu wysyłki do osoby innej niż nabywca nie spełnia celnej definicji prezentu.
Powrót do góry