Najczęściej zadawane pytania – Cła i Podatki

Obliczanie należności celnych zależy od oceny wartości przesyłki podlegającej ocleniu. Dla celów ich obliczenia, towary podlegające ocleniu otrzymują kod klasyfikacyjny znany także jako kod Harmonized System.
 • Niezależnie od tego, czy dana przesyłka jest prezentem, czy też nie, musi przejść przez procedurę importową określoną przepisami kodeksu celnego w kraju przeznaczenia. Przesyłka przechodzi odprawę celną na podstawie jej kraju nadania, wartości ilości wchodzących w nią elementów, ale nie jej przeznaczenia. Przesyłki podlegające ocleniu podlegają opłacie celnej, która jest taryfą lub podatkiem nałożonym na towary przewożone przez granice państw.
 • System ten został opracowany przez Światową Organizację Celną i ulega ciągłym zmianom.
Potrzebujesz konta DHL, aby opłacić cła i podatki dla odbiorcy.

Organy celne w kraju docelowym ustalają, czy jakiekolwiek cła i podatki mają zastosowanie, gdy paczka dotrze.

 • Jest to oparte na informacjach podanych na etykiecie wysyłkowej (lub liście przewozowym) i dokumentach celnych – w szczególności na zawartości przesyłki, deklarowanej wartości i wadze.
 • Cła i podatki mają zastosowanie tylko do paczek podróżujących poza Unią Europejską i nie wszystkie towary podlegają tym opłatom.
Tak, cła i podatki nie dotyczą paczek podróżujących po terytorium Unii Europejskiej.

Towary kupowane w Internecie

Sprzedawca internetowy ma umowę z DHL na dostawę towarów kupionych online.
 • Cła i podatki zwykle nie są wliczane do ceny towarów kupowanych w Internecie.
 • Niektóre z towarów kupionych online nie muszą pochodzić z kraju Twojego zamieszkania.
 • Jeśli towary nie są wysyłane w kraju czy w ramach jednej unii celnej, jak np. Unia Europejska, zobowiązany jesteś do zapłacenia wszelkich opłat celnych i podatków wwozowych, które Twoje lokalne służby celne uznają za stosowne.
 • Aby mieć pewność, że kurier DHL dostarczy do Ciebie towar w najkrótszym możliwym terminie po wjeździe na teren Twojego kraju, DHL opłaca niezwłocznie w Twoim imieniu wszelkie cła i podatki należne od towarów.
 • DHL wydaje Ci towar jedynie po całkowitym pokryciu wszelkich należności celnych i podatkowych, które zostały zapłacone w Twoim imieniu.

Chociaż zamówiłeś i kupiłeś towary online, podlegają one procedurze wwozu i odprawy celnej przesyłki. Odprawa zależy od:

 • kraju pochodzenia
 • wartości z opłatami transportowymi
 • ilości towarów

Każdy kraj ma własne przepisy celne a cła na różne rodzaje towarów i ich wartości są określane lokalnie. DHL, podobnie jak każda inna firma przewozów międzynarodowych, musi przestrzegać lokalnych przepisów celnych, a więc opłaca cło w imieniu odbiorcy, aby po wjeździe towarów do kraju przeprowadzić odprawę celną.

Nie płacisz DHL żadnych dodatkowych kosztów przewozu. Zamiast tego płacisz opłaty celne, podatki i inne koszty wwozowe związane z odprawą celną w Twoim kraju, zgodnie z przepisami lokalnymi.
Niezależnie od tego, czy dana przesyłka jest prezentem, czy też nie, musi przejść przez procedurę wwozową określoną przepisami kodeksu celnego w kraju przeznaczenia. Przesyłka przechodzi odprawę celną w oparciu o kraj pochodzenia, wartość i ilość, a nie przeznaczenie. Musisz zapłacić cło i podatki tylko wówczas, gdy wartość prezentu przekracza określony próg lokalny.
Każdy kraj ma własne ograniczenia dla towarów wwożonych na własny użytek. Ma to na celu uniknięcie niewłaściwego użycia, a także rozróżnienie towarów wwożonych na własny użytek i do celów handlowych.

W zależności od wartości i rodzaju importowanych towarów możesz się spodziewać następujących opłat:

 • Należności celne w imporcie (procent wartości przesyłki i koszt transportu)
 • Lokalne podatki
 • Dopłata za zaliczkę opłaconą przez DHL
 • Wszelkie obowiązujące opłaty ustawowe
Powrót do góry