Wskazówki dotyczące faktur celnych

Twoja faktura celna odgrywa kluczową rolę w procesie odprawy celnej!

Ilustracja agenta celnego sprawdzającego dokumenty wysyłkowe


Organy celne wykorzystują dane do faktury celnej jako istotną część procesu odprawy celnej.

Tworząc przesyłki międzynarodowe z pomocą DHL Express, dołączasz dane do faktury celnej (handlowej/Proforma), takie jak informacje o wysyłanych towarach. DHL przesyła szczegóły przesyłki (dane) do organów celnych w celu:

 • Oszacowania cła i podatku do zapłaty
 • Sprawdzenia przesyłki ze względów bezpieczeństwa i ochrony
 • W razie potrzeby zatrzymania lub przejęcia przesyłki do dalszej kontroli
 • Sprawdzenia, czy zawartość przesyłki zgadza się z danymi na fakturze
 • Egzekwowania obowiązujących przepisów celnych

Przesyłka wstrzymana przez organy celne uniemożliwia firmie DHL jej przesłanie do czasu jej odprawy, co może skutkować znacznym opóźnieniem w dostawie. Dlatego dostarczenie DHL poprawnej, wysokiej jakości danych do faktury celnej (handlowej/Proforma) jest niezwykle ważne! 

Ilustracja telefonu komórkowego i pary butów


Sprawna odprawa celna opiera się na kompletnych i dokładnych opisach towarów.

Jedną z najważniejszych rzeczy, które możesz zrobić, aby pomóc swojej przesyłce w procesie odprawy celnej, jest dokładne opisanie pozycji (towarów) na fakturze celnej (handlowej/Proforma) i innych wymaganych dokumentach wysyłkowych.
Organy celne wymagają pełnych i dokładnych opisów pozycji. Każda pozycja w przesyłce musi być wymieniona osobno z własnym opisem na fakturze.
Opisy pozycji powinny zawierać wystarczającą ilość szczegółów dotyczących dokładnego charakteru towarów w prostym języku. Wyszczególniając pozycje na fakturze, musisz opisać:
 • Co to za towar?
 • Z czego wykonane są towary
 • Jaki jest cel/do czego służą towary?
 • Jaki jest odpowiedni kod Systemu Zharmonizowanego (HS)

Opisy, które są zbyt niejasne lub ogólne, mogą zostać uznane przez organy celne za nie do przyjęcia. Na przykład:

 • Części, prezenty, tekstylia lub próbki

Oczekuje się dokładniejszych opisów. Na przykład:

 • Koszulka damska wykonana z bawełny

Gdy tworzysz fakturę celną w MyDHL+, intuicyjne rozwiązania pomogą Ci dokładnie opisać produkty w Twojej przesyłce!

Ilustracja transferu danych między laptopem a serwerami


Gdy wysyłasz za pomocą MyDHL+ , możesz wysłać drogą elektroniczną szczegóły dotyczące przesyłki i dane do faktur celnych!

Ważną częścią procesu odprawy celnej jest przegląd danych każdej przesyłki – takich jak etykieta wysyłkowa i faktura celna (handlowa/Proforma). Jeśli przekazujesz firmie DHL informacje w formie zeskanowanej lub drukowanej, dane muszą zostać ponownie ręcznie wprowadzone do systemów celnych, co wydłuża proces odprawy. Jeśli jednak organy celne otrzymają dane o przesyłce drogą elektroniczną, mogą natychmiast rozpocząć proces odprawy celnej.
Możesz zwiększyć wydajność i szybkość procesu odprawy, podając DHL elektronicznie dane przesyłki i dane do faktury celnej!
Podanie danych drogą elektroniczną umożliwi:
 • Terminowość w realizacji Twoich przesyłek i wysoką jakość usługi
 • Szybki, zautomatyzowany procesy odprawy
 • Proces zgłoszenia celnego rozpoczynający się przed przybyciem przesyłki
 • Zachowanie zgodności i kompletności danych podczas procesu celnego
 • Mniejsze nakłady pracy związanych z uzupełnieni i ręcznym wprowadzaniem danych
 • Mniej opóźnień w odprawie wynikających z błędów lub brakujących informacji
 • Przyspieszoną ocenę ryzyka, np. identyfikację towarów niebezpiecznych
Stworzymy Twoją fakturę celną

MyDHL+ pomaga szybko utworzyć fakturę celną z dokładnymi opisami towarów i kodami towarów.

Pliki do pobrania
Więcej kompleksowych informatorów celnych i powiązanych materiałów.
Powrót do góry