Dopłaty

DHL Express dokłada wszelkich starań, aby zapewnić klientom najlepszą usługę transportową. Dlatego nieustannie oferujemy dostawy do większej części świata, niż jakakolwiek inna firma.
Dopłata
Opis
Jak naliczamy opłatę
Koszt
Towary niebezpieczne
Materiały niebezpieczne
Transport towarów niebezpiecznych
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Materiały niebezpieczne
Dopłata jest naliczana za każdą przesyłkę, gdy transport przesyłek obejmuje obsługę substancji i towarów zaklasyfikowanych jako w pełni uregulowane zgodnie z przepisami IATA dotyczącymi towarów niebezpiecznych.

Usługa wymaga sporządzenia odpowiedniej umowy.
Za przesyłkę
444 PLN
Materiały niebezpieczne w ilościach wyłączonych
Transport materiałów niebezpiecznych w ilościach wyłączonych (EQ)
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Materiały niebezpieczne w ilościach wyłączonych
Ta dopłata stosowana jest gdy obsługa i transport przesyłek dotyczy substancji i towarów znajdujących się w ilościach wyłączonych zgodnie z przepisami IATA w sprawie towarów niebezpiecznych.

Usługa wymaga sporządzenia odpowiedniej umowy.
Za przesyłkę
45.00 PLN
Suchy lód UN1845
Kiedy potrzebujesz naprawdę niskiej temperatury
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Suchy lód UN1845
Dopłata jest stosowana, gdy transport przesyłek obejmuje obsługę suchego lodu UN1845 jako środka mrożącego do towarów innych niż niebezpieczne, takich jak próbki diagnostyczne.

Usługa wymaga sporządzenia odpowiedniej umowy.
Za przesyłkę
54.00 PLN
ID 8000 produkty konsumenckie
Opakowania zawierające perfumy i leki na receptę przeznaczone do sprzedaży detalicznej.
Pokaż więcej
Pokaż mniej
ID 8000 produkty konsumenckie
Dopłata dotyczy przesyłek zawierających towary konsumpcyjne (takie jak perfumy, płyny po goleniu, aerozole, lakiery do paznokci i leki na receptę objęte przepisami sekcji IATA ID8000), które są pakowane w formie przeznaczonej do sprzedaży detalicznej i wysyłane do osób prywatnych. (B2C).

Usługa wymaga sporządzenia odpowiedniej umowy.
Za przesyłkę
111.00 PLN
Wyłączenia ilościowe ADR
Transport drogowy towarów niebezpiecznych
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Wyłączenia ilościowe ADR
Opłata ma zastosowanie, gdy całkowita ilość towarów niebezpiecznych przewożonych w opakowaniach w jednostce transportowej np. samochodem dostawczym, ciężarowym czy przyczepą, przekracza limity ustalone przez ADR i określone dla transportu na podstawie przepisów dotyczących materiałów niebezpiecznych pakowanych w ilościach ograniczonych (LQ).

Usługa wymaga sporządzenia odpowiedniej umowy.
Za przesyłkę
444.00 PLN
Towary Niebezpieczne w Ilościach Ograniczonych
Transport drogowy towarów niebezpiecznych
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Towary Niebezpieczne w Ilościach Ograniczonych

Dopłata jest naliczana od każdej przesyłki, dla której obsługa naziemna i transport wiążą się z procesowaniem substancji i towarów niebezpiecznych w ograniczonych ilościach. Proces musi odbywać się zgodnie z przepisami ADR, których respektowanie jest wymagane w przypadku transportu lotniczego.

Waga takich towarów niebezpiecznych jest ograniczona do nie więcej niż 30 kg na element, a przesyłki takie są przyjmowane wyłącznie od autoryzowanych nadawców.

 
Usługa wymaga sporządzenia odpowiedniej umowy.
Za przesyłkę
111.00 PLN
Baterie litowe (będące wyposażeniem) - litowo-jonowe PI 966, sekcja II, litowo-metalowe PI969, sekcja II
Transport baterii litowych będących wyposażeniem
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Baterie litowe (luzem) - litowo-jonowe PI 965, sekcja II, litowo-metalowe PI 968, sekcja II

Baterie litowo-jonowe PI966, Sekcja II

W przypadku akumulatorów litowo-jonowych z wyposażeniem zostanie naliczona dopłata. Opakowania muszą być zgodne z odpowiednią Instrukcją Pakowania IATA 966, Sekcja II i są akceptowane tylko od zatwierdzonych nadawców.

Baterie litowo-metalowe PI969, Sekcja II

W przypadku akumulatorów litowych z wyposażeniem zostanie naliczona dopłata. Opakowania muszą być zgodne z odpowiednią Instrukcją Pakowania IATA 969, Sekcja II i są akceptowane tylko od zatwierdzonych nadawców.

Za przesyłkę
23.00 PLN
Baterie litowe (będące wyposażeniem) - litowo-jonowe PI 967, sekcja II, litowo-metalowe PI970, sekcja II
Transport baterii litowych będących wyposażeniem
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Baterie litowe (będące wyposażeniem) - litowo-jonowe PI 966, sekcja II, litowo-metalowe PI969, sekcja II

Baterie litowo-jonowe PI 967, sekcja II.

Przesyłki zawierające baterie litowo-jonowe w sprzęcie są przyjmowane wyłącznie zgodnie z odpowiednią Instrukcją Pakowania IATA 967, sekcja II.

Baterie litowo-metalowe PI970, sekcja II

Przesyłki zawierające baterie litowo-metalowe w urządzeniach przyjmowane są wyłącznie zgodnie z odpowiednią Instrukcją Pakowania IATA 970, Sekcja II.

DHL zastrzega sobie prawo do odrzucenia przesyłek, o których wiadomo lub podejrzewa się, że zawierają wadliwe lub uszkodzone baterie.

Za przesyłkę
Usługa bezpłatna
Materiały Biologiczne
Transport substancji biologicznych
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Materiały Biologiczne
Przesyłki zawierające substancje biologiczne kategorii B (UN3373) lub organizmy zmodyfikowane genetycznie zgodnie z normą UN3245 są przyjmowane wyłącznie przy wyborze usługi DHL MEDICAL EXPRESS.

Usługa wymaga sporządzenia odpowiedniej umowy.
Za przesyłkę
Usługa bezpłatna
Tereny odległe
Dostawa na Tereny Odległe
Transport do terenów odległych
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Dostawa na Tereny Odległe
Dopłata obowiązuje, gdy przesyłka jest dostarczana do miejsca, które jest odległe, lub trudne do obsłużenia.
 
Dotyczy przesyłek krajowych i międzynarodowych.
Za przesyłkę
97.00 PLN minimum lub 2.20 PLN za kg
Odbiór z terenu odległego
Import przesyłek odbieranych z terenów odległych
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Odbiór z terenu odległego
Dopłata obowiązuje, gdy przesyłka importowa jest odbierana z miejsca, odległego, lub trudnego do obsłużenia.
 
Dotyczy przesyłek krajowych i międzynarodowych.
Za przesyłkę
97.00 PLN minimum lub 2.20 PLN za kg
Usługi bezpieczeństwa
Podwyższone ryzyko
Kraje, w których DHL działa w warunkach podwyższonego ryzyka.
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Podwyższone ryzyko
Dopłata ma miejsce, kiedy krajem docelowym dla przesyłki są miejsca o podwyższonym ryzyku, takie jak tereny znajdujące się w stanie wojny, na których panują niepokoje społeczne, bądź istnieje zagrożenie terrorystyczne.
 
Kraje, których to dotyczy (temat do zmian): Afganistan, Burkina Faso, Haiti, Irak, Izrael, Libia, Mali, Sudan, Somalia, Syria, Ukrainy, Wenezuela i Jemen.
Za przesyłkę
134.00 PLN
Ograniczone destynacje
Transport w zgodzie z restrykcjami handlowymi
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Ograniczone destynacje
Dodatkowa opłata obowiązuje w przypadku wysyłki do lub importu z kraju docelowego, który podlega określonym ograniczeniom handlowym nałożonym przez Radę Bezpieczeństwa ONZ.
 
Kraje, których to dotyczy (temat do zmian): Republika Środkowej Afryki, Kongo, Republika Demokratyczna, Iran, Irak, Korea Pólnocna, Libia, Somalia, Syria i Jemen
 
Kraje podlegające przepisom krajowym (temat do zmian): Afganistan, Białorusi, Liban, Myanmar (Brima), Rosja, Zimbabwe
Za przesyłkę
145.00 PLN
Korekta danych
Korekta adresu
Naszym priorytetem jest dostarczenie Twojej przesyłki do właściwych rąk
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Korekta adresu
Stała dopłata naliczana za przesyłkę, gdy podany przez nadawcę adres docelowy jest niekompletny, nieaktualny lub nieprawidłowy, co uniemożliwia dostarczenie przesyłki przez DHL. DHL wyszukuje i ustala prawidłowy adres w celu przeprowadzenia dostawy.
 
Dotyczy przesyłek krajowych i międzynarodowych.
Za przesyłkę
49.00 PLN
Wprowadzenie Danych
Zaletą scentralizowania danych są dostarczane na czas przesyłki
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Wprowadzenie Danych
Dopłata jest doliczana do każdej przesyłki wysyłanej z nieelektronicznymi, papierowymi listami przewozowymi. Korzystanie z elektronicznej dokumentacji wysyłkowej nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów.
Za przesyłkę
45.00 PLN
Dodatkowy handling
Element o niestandardowej
Elementy przesyłki przekraczające 70kg
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Element o niestandardowej
Stała dopłata jest nakładana na każdy element, w tym na paletę, który przekracza wagę właściwą, lub wolumetryczną 70 kg.
 
Dotyczy przesyłek krajowych i międzynarodowych.
Za Sztukę
436.00 PLN
Przesyłka ponad gabarytowa
Duże elementy przekraczające 120 cm
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Przesyłka ponad gabarytowa

Ta stała dopłata dotyczy każdego elementu, w tym palety, o pojedynczym wymiarze powyżej 120 cm.

Nie dotyczy elementów podlegająych już dopłacie za przekroczenie wagi.

 
Dotyczy przesyłek krajowych i międzynarodowych.
Za Sztukę
242.00 PLN
Paleta niepiętrowalna
Transport palet niepiętrowalnych
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Paleta niepiętrowalna
Na prośbę nadawcy lub ze względu na kształt, zawartość lub opakowanie towarów na palecie, naliczana jest stała dopłata do każdej transportowanej palety, której nie można piętrować. Nie dotyczy palet poniżej 30 kg.
 
Dotyczy przesyłek krajowych i międzynarodowych.
Za paletę
1221.00 PLN
Dopłaty Tymczasowe
Sytuacje nadzwyczajne
Zachowanie ciągłości serwisu w sytuacjach nadzwyczajnych
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Sytuacje nadzwyczajne
Dopłata tymczasowa, która pozwala nam pokryć wzrost kosztów operacyjnych spowodowany nagłymi sytuacjami poza kontrolą DHL. Zmiana dynamiki rynku i dostępności tras lotniczych znajduje odzwierciedlenie w regularnych korektach cen.
Opłata dodatkowa
Jedna lub więcej Opłat za Okres Szczytowy będzie miała zastosowanie do przesyłek w okresach wysokiego popytu.
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Opłata dodatkowa
Okres wysokiego zapotrzebowania będzie określany przez DHL w konkretnych przypadkach, ale może obejmować okres wysokiego zapotrzebowania na usługi transportowe lub okres wysokich kosztów operacyjnych. Opłata za okres szczytu obowiązuje łącznie, jeśli przesyłka i/lub poszczególne elementy spełniają więcej niż jedno z określonych kryteriów.
do ustalenia
do ustalenia
Więcej o dopłatach
Więcej o dopłatach
 • Dopłaty są stosowane dodatkowo do obowiązujących taryf i innych opłat.
Ponieważ ceny paliwa podlegają wahaniom, wysokość opłaty jest co miesiąc obniżana lub podwyższana.
Międzynarodowe usługi Time Definite oraz Day Definite
Miesiąc
Dopłaty
czerwiec 2024
28.25%
maj 2024
29.50%
kwiecień 2024
29.25%
Więcej o opłacie paliwowej
Pokaż mniej
Opłata paliwowa za międzynarodowe usługi lotnicze będzie oparta na średnich dziennych cenach spot nafty do silników odrzutowych U.S. Gulf Coast (USGC) kerosene jet fuel, podawanych przez Departament Energii Stanów Zjednoczonych w okresie od ogłoszenia w trzecim tygodniu poprzedniego miesiąca do ogłoszenia w trzecim tygodniu bieżącego miesiąca.
Na przykład, średnia dzienna cena paliwa od 18 kwietnia do 15 maja jest wykorzystywana do ustalenia obowiązującej opłaty paliwowej w czerwcu.
Opłata paliwowa dla Usług Krajowych oraz Usług Drogowych będzie oparta na najbardziej odpowiednim krajowym wskaźniku cen oleju napędowego. Opłata dodatkowa jest powiązana z ceną konsumpcyjną oleju napędowego w walucie lokalnej, z uwzględnieniem ceł i podatków, i jest publikowana tutaj. W Europie jest ona mierzona przez Dyrekcję Generalną ds. Energii i Transportu Komisji Europejskiej i publikowana w Oil Bulletin.
Się oplata paliwowąstosuje to wszystkich opłat związanych z transportem w przypadku usług podstawowych, usług terminowych, usług dodatkowych oraz wybranych dopłat:
 • Doręczenie w sobotę
 • Odbiór w sobotę
 • Podwyższone ryzyko
 • Opłata dodatkowa
 • Sytuacje nadzwyczajne
 • Dostawa na Tereny Odległe
 • Odbiór z terenu odległego
 • Dedykowany odbiór
 • Dedykowana dostawa
 • Adres zamieszkania
 • Element o niestandardowej
 • Przesyłka ponad gabarytowa
 • Paleta niepiętrowalna
DHL zastrzega sobie prawo do zmiany indeksu opłaty paliwowej z lub bez informowania o tym. Wysokość i aktualność opłaty zależy od uznania DHL.
DHL Aktualny Indeks Paliwa
Pokaż mniej
Co najmniej
Lecz mniej niż
Dopłata
$2.23
$2.26
26.25%
$2.26
$2.29
26.50%
$2.29
$2.32
26.75%
$2.32
$2.35
27.00%
$2.35
$2.38
27.25%
$2.38
$2.41
27.50%
$2.41
$2.44
27.75%
$2.44
$2.47
28.00%
$2.47
$2.50
28.25%
$2.50
$2.53
28.50%
$2.53
$2.56
28.75%
$2.56
$2.59
29.00%
$2.59
$2.62
29.25%
$2.62
$2.65
29.50%
$2.65
$2.68
29.75%
$2.68
$2.71
30.00%
$2.71
$2.74
30.25%
$2.74
$2.77
30.50%
$2.77
$2.80
30.75%
$2.80
$2.83
31.00%
$2.83
$2.86
31.25%
$2.86
$2.89
31.50%
$2.89
$2.92
31.75%
$2.92
$2.95
32.00%
$2.95
$2.98
32.25%
$2.98
$3.01
32.50%
$3.01
$3.04
32.75%
$3.04
$3.07
33.00%
$3.07
$3.10
33.25%
$3.10
$3.13
33.50%
$3.13
$3.16
33.75%
$3.16
$3.19
34.00%
$3.19
$3.22
34.25%
$3.22
$3.25
34.50%
$3.25
$3.28
34.75%
$3.28
$3.31
35.00%
$3.31
$3.34
35.25%
$3.34
$3.37
35.50%
$3.37
$3.40
35.75%
$3.40
$3.43
36.00%
$3.43
$3.46
36.25%
$3.46
$3.49
36.50%
$3.49
$3.52
36.75%
$3.52
$3.55
37.00%
$3.55
$3.58
37.25%
$3.58
$3.61
37.50%
$3.61
$3.64
37.75%
$3.64
$3.67
38.00%
$3.67
$3.70
38.25%
$3.70
$3.73
38.50%
$3.73
$3.76
38.75%
Powrót do góry