DHL Express Zakázané položky

Zakázané komodity nie sú povolené na prepravu.
Nasledujúci zoznam obashuje komodity, ktorých preprava je v rámci DHL bezvýhradne zakázaná.
 • Live animals (including but not limited to mammals, reptiles, fish, invertebrates, amphibians, birds, insects, larvae and pupae)
 • Hunting (animal) trophies, animal parts such as ivory and sharks fin, animal remains or ashes, animal by-products
 • Human remains or ashes
 • Bullion (of any precious metal)
 • Cash (legal tender – bank notes, currency notes, coins) and travelers cheques
 • Loose precious and semi-precious stones (cut or uncut, polished or unpolished)
 • Complete original and imitation firearms and firearm parts, ammunition, explosives/explosive devices
 • Illegal goods, such as counterfeit goods and narcotics
Property, the carriage of which is prohibited by any law, regulation or statute of any federal, state or local government of any country to or through which the shipment may be carried.
V prípade akýchkoľvek pochybnosti o prijateľnosti svojich tovarov, obráťte sa naobchodného zástupcu DHL.
DHL bezpečnostné pravidlá určujú, že nie je povolené prevážať falšované tovary prostredníctvom našej siete. Spoločnosť DHL nechce byť spájaná s flašovaným tovarom a akékoľvek podozrenie na takúto zásielku bude postúpené na colné orgány.
Pokiaľ dostanete ponuku na lacné značkové tovery, ktoré sa predávajú na internetových stránkach alebo prostredníctvom iných kanálov, môžete predpokladať, že sa jedná o falšované tovary.
Tovary, ktoré sa najčastejšie falšujú:
 • Obuv
 • Oblečenie
 • Tašky
 • Drahé hodinky
 • CD a DVD
 • Parfémy
 • Elektronika
Prevoz a distribúcia takýchto tovarov je zakázaná vo väčšine krajín a colné úrady sú oprávnené takéto tovary zabaviť a kupujúceho potrestať.
Späť na začiatok