SSS – Vergiler ve Harçlar

Vergilerin hesaplanması, çoğu ülkede, vergiye tabi bir gönderinin değerlendirilebilir değerine bağlıdır. Bu hesaplama amacıyla, vergiye tabi mallara, Harmonize Sistem kodu olarak bilinen ve geçerli vergi oranını belirleyen bir sınıflandırma kodu verilir. Bu sistem, Dünya Gümrük Örgütü tarafından geliştirilen ve gelişmeye devam eden çok amaçlı bir uluslararası ürün isimlendirme sistemidir.
 • Her türlü gönderi (hediyeler, numuneler ve onarım için mallar dahil), varış ülkesindeki gümrük yönetmeliklerine göre belirlenen bir ithalat gümrükleme sürecinden geçer. Sevkiyat, malın cinsine, menşe ülkesine, değerine ve miktarına göre gümrükten geçirilir.
 • Uluslararası pazarlarda taşınan mallara çeşitli tarife ve vergiler uygulanır, bu tür gönderiler gümrüklenebilir gönderiler olarak adlandırılır ve gümrük vergisine tabidir.
Alıcı için vergi ve harçları ödemek için bir DHL hesabına ihtiyacınız var.

Hedef ülkedeki gümrük makamları, paket geldiğinde herhangi bir vergi ve harç uygulanıp uygulanmayacağını belirler.

 • Bu, nakliye etiketinde (veya Konşimento) ve gümrük belgelerinde sağlanan bilgileri esas alır – özellikle gönderi içeriği, beyan edilen değer ve ağırlık.
 • Vergi ve harçlar sadece Avrupa Birliği dışına giden paketler için geçerlidir ve tüm mallar bu ücretlere tabi değildir.
Evet, ithalat gümrük vergileri, Avrupa Birliği gibi bir gümrük birliği içinde seyahat eden kolilere genellikle uygulanmaz. Ancak vergiler uygulanabilir.

Internet Üzerinden Satın Alınanlar

Internetten satış yapan perakendecinin, internet üzerinden sipariş edilen parçaların teslimatı için DHL ile sözleşmesi bulunmaktadır.
 • Internet üzerinden satın aldığınız malların fiyatına gümrük vergileri ve harçlar genellikle eklenmez.
 • Internet üzerinden mal satın aldığınızda, bu malların bazıları ya da hiçbirinin menşei ülkesi sizin ikamet ettiğiniz ülke olmayabilir.
 • Mallar yurt içinde (kendi ülkenizin sınırları içinde) ya da Avrupa Birliği gibi tek bir gümrük birliği içinde gönderilmediğinde, yerel gümrük otoritelerinizin uygun gördüğü yurt içi gümrük vergilerini ve harçları ödeme sorumluluğu size aittir.
 • Malların ülke ya da gümrük birliği sınırları içinde girdikten sonra en kısa süre zarfında DHL kuryesinin size gönderiyi ulaştırabilmesini sağlamak için, gönderi için ödenmesi gereken her türlü gümrük vergisini ve harçları DHL sizin adınıza gümrük yetkililerine ödeyebilir.
 • DHL malları size ancak sizin adınıza ödenen gümrük vergilerinin ve harçların tamamı ödendikten sonra teslim edecektir.

Malların siparişini internet üzerinden vermenize ve satın alma işlemini internet üzerinden gerçekleştirmenize rağmen, mallarınızın gümrükten çekilebilmeleri için ithalat prosedürü uygulanır. Gümrükten çekim işlemi aşağıda belirtilen bilgilere göre yapılır:

 • Menşe ülke
 • Taşımacılık masraflarını da içeren değer
 • Mal miktarı

Farklı mal türleri için her ülkenin kendi gümrük kanunları ve vergileri vardır ve değerler de yerel olarak belirlenir. Diğer uluslararası taşımacılık şirketleri gibi DHL de, yerel gümrük mevzuatına uygun hareket etmek zorundadır, bu yüzden de DHL, mal ulaştığında gönderileri gümrükten çekmek için alıcı adına gümrük vergilerini ülke kararı ve durumuna göre ödeyebilir.

DHL’e başka bir taşımacılık maliyeti ödemeyeceksiniz. Sizden istenecek olan yerel yönetmeliklere uygun olarak kendi ülkenizde gümrükten mal çekmeye iişkin gümrük vergileri, harçları ve ithalat ücretlerini ödemenizdir.
Her türlü gönderi (hediyeler, numuneler ve onarım için mallar dahil), varış ülkesindeki gümrük yönetmeliklerine göre belirlenen bir ithalat gümrükleme sürecinden geçer. Sevkiyat, malın cinsine, menşe ülkesine, değerine ve miktarına göre gümrükten geçirilir. Gümrük vergisini ve harçlarini ancak hediye degeri belirtilen yerel sinirin üzerindeyse ödersiniz.
Her ülkenin kişisel kullanım için ithal edilen mallara ilişkin sınırlandırmaları vardır. Bu sınırlandırma suistimalleri önlemek ve kişisel ve ticari kullanım için ithalatları birbirinden ayırmak içindir.

İthal edilen malların değerine ve türüne göre aşağıda belirtilen vergi ve harçları ödemeniz gerekebilir:

 • Gümrük ithalat vergileri (gönderi bedelinin yüzdesi ve taşımacılık ücretleri)
 • Yerel vergi
 • DHL Önceden Ödeme ücreti ve ek ücretler
 • Varsa her türlü yasal ücret
Yukarı dön