Upload Quick Tips

Việc tải nhiều địa chỉ liên hệ lên sổ địa chỉ thật nhanh chóng và dễ dàng! Quá trình upload sử dụng các trường ánh xạ đã định nghĩa trước để khớp với các chi tiết liên hệt trong file của bạn với trường MyDHL+ sổ địa chỉ.

 • Điều này đảm bảo thông tin được đưa vào đúng các trường cho mỗi số liên lạc.
 • Sau khi file tải lên, danh bạ của bạn sẽ có sẵn ngay lập tức.
 • Bạn có thể bắt đầu tạo nhãn cho lô hàng nhanh chóng với các liên hệ mới của anh/chị trong sổ địa chỉ MyDHL+!
 • Danh bạ được tải lên có thể được cập nhật trực tiếp trong sổ địa chỉ.

Để upload thành công địa chỉ liên hệ, hãy đảm bảo thông tin phải đáp ứng nguyên tắc các trường của chúng tôi.

Lần đầu tiên upload địa chỉ liên hệ vào sổ địa chỉ của bạn? Bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác nhau bằng cách upload một liên hệ mẫu.

 • Kiểm tra cách nó xuất hiện trong sổ địa chỉ của bạn,
 • Nhận ý tưởng tốt về chi tiết liên hệ nào sẽ gắn vào các trường của sổ địa chỉ,
 • Và, xem việc chỉnh sửa và xóa các liên hệ dễ dàng như thế nào.
 1. Lụa chọn tuỳ chọn upload
 2. Kiểm tra xem file của anh/chị có chứa hàng tiêu đề hay không
 3. Kiểm tra xem chi tiết có cần được rút gọn hay không
 4. Cung cấp dấu phân cách trường và nếu có, dấu phân cách văn bản
  Ví dụ: “DHL Express”, ”John Smith”, “Địa chỉ 1”
  Dấu phân tách trường là dấu phẩy (,) và dấu phân tách văn bản là dấu ngoặc kép (").
 5. Upload và chọn file của bạn
 6. Nhấp vào Thêm thông tin liên hệ vào sổ địa chỉ

Nếu anh/chị gặp bất kỳ sự cố nào khi upload file của anh/chị:

 • Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cụ thể để anh/chị cập nhật thông tin liên hệ và thử upload lại file.
 • Và nếu anh/chị cần trợ giúp, chúng tôi sẵn sàng! Liên hệ với chúng tôi tại: 1800 1530