Điều khoản thương mại thông quan

Tìn hiểu Ngôn ngữ Quy tắc thương mại quốc tế Incoterms®

Incoterms® - viết tắt cho International Commercial Terms – được quản lý bởi Hiệp hội Thương mại Quốc tế. Bộ quy tắc này được chấp nhận và được xem là quy chuẩn cho thương mại quốc tế và thường xuyên được cập nhật khi các điều kiện thương mại thay đổi.

Những điều bạn cần biết

  • Incoterms® phục vụ cho việc quy chuẩn hóa quy trình gửi hàng và nhận hàng. Thêm vào đó, bộ quy tắc xác định việc phân bổ chi phí trong giao dịch thương mại quốc tế và thiết lập trách nhiệm theo thỏa thuận cho bên xuất khẩu và nhập khẩu.
  • Mục đích chính là để xác định những tiêu chuẩn để phân bố chi phí và rủi ro giữa các bên liên quan trong quá trình thông thương quốc tế.
  • Việc làm quen với Incoterms® sẽ giúp bạn mua hàng từ các nhà sản xuất nước ngoài tuân theo những quy định, giấy tờ và quy trình kèm theo.
Incoterms® 2020 được phân loại ra thành 2 mục theo loại hình vận tải.
Incoterms® 2020 được phân loại ra thành 2 mục theo loại hình vận tải.
  • Bản đồ Trách nhiệm Incoterms® cung cấp cái nhìn tổng quan về trách nhiệm bên xuất và bên nhập trong mỗi hạng mục.
  • Sử dụng Incoterms® không phải là yêu cầu pháp luật, tuy nhiên sư dụng chúng là cần thiết để đơn giản hóa quá trình thông thương, giảm thiểu hiểu nhầm cho các bên đang giao dịch.
  • Bạn có thể đọc thêm về Incoterms® toàn cầu bằng cách vào thăm trang web của Hiệp Hội Thương mại quốc tế, trong đó đã bao gồm những câu hỏi thường gặp và diễn giải cho những quy tắc Incoterm.

EXW
Ex Works

Nghĩa vụ duy nhất của người bán là lưu trữ hàng hàng sẵn có tại cơ sở hoặc tại những nơi khác cụ thể (nơi làm việc, nhà máy, nhà kho…) Người mua chịu tất cả các chi phí và rủi ro liên quan trong quá trình chuyển hàng từ cơ sở của người bán đến địa điểm mong muốn. Điều khoản này tương ứng với nghĩa vụ tối thiểu của người bán.

FCA
Free Carrier
Nghĩa vụ của người bán là bàn giao hàng hóa, đã được thông quan xuất khẩu đến một nơi hoặc một điểm đến được chỉ định, dưới sự vận chuyển của bên vận tải được chỉ định bởi người mua . Các bên nên cụ thể hóa càng rõ ràng càng tốt địa điểm giao hàng được chỉ định, do rủi ro sẽ được chuyển sang cho người mua tại địa điểm này.
CPT
Carriage Paid To
Người bán thanh toán cước vận chuyển cho việc giao hàng đến đơn vị vận chuyển hoặc đến một người khác tại một điểm đến được chỉ định bởi người bán. Một khi đã giao hàng, rủi ro của việc mất hoặc tổn thất của lô hàng sẽ đợc chuyển từ người bán sang người mua. Điều khoản này yêu cầu người bán thông quan hàng hóa để xuất khẩu.
CIP
Carriage and Insurance Paid To
Người bán có nghĩa vụ tương tự như điều khoản CPT nhưng có trách nhiệm mua bảo hiểm chống rủi ro cho người mua khi bị mất hay tổn thất với lô hàng suốt quá trình vận chuyển. Bảo hiểm chỉ cần mua ở mức phạm vi bảo hiểm tối thiểu và người bán được yêu cầu thông quan hàng hóa cho xuất khẩu.
DPU
Delivered at Place Unloaded
Người bán giao hàng và chuyển rủi ro cho người mua khi hàng hóa, một khi được dỡ khỏi phương tiện vận chuyển đến, được đặt tại xử lý của người mua tại một điểm đến được đặt tên hoặc tại điểm đã thỏa thuận trong địa điểm đó, nếu có điểm được đồng ý. Người bán chịu mọi rủi ro liên quan đến việc đưa hàng hóa đến và bốc dỡ chúng tại địa điểm đích đã nêu. Do đó, trong quy tắc Incoterms này, việc giao hàng và đến nơi đến là như nhau. DPU là quy tắc Incoterms duy nhất yêu cầu người bán dỡ hàng tại điểm đến. Do đó, người bán nên đảm bảo rằng nó ở vị trí để tổ chức dỡ hàng tại địa điểm được đặt tên. Nếu các bên có ý định người bán không chịu rủi ro và chi phí dỡ hàng, nên tránh quy tắc DPU và thay vào đó nên sử dụng DAP.
DAP
Delivered at Place
Người bán giao hàng khi hàng hóa được đặt dưới sự bố trí của người mua trên phương tiện vận chuyển đến và sẵn sang cho việc xuống hàng tại nơi đến được chỉ định. Người bán được yêu cầu thông quan hàng hóa xuất khẩu và người mua chịu trách nhiệm cho những thủ tục thông quan hải quan liên quan, và thanh toán bất kỳ loại thuế hải quan nào.
DDP
Delivered Duty Paid
Người bán chịu trách nhiệm cho việc giao hàng đến địa điểm chỉ định tại nước nhập khẩu, bao gồm tất cả các chi phí và rủi ro trong việc mang hàng đến điểm nhập khẩu. Điều khoản này bao gồm tất cả các loại thuế, phí xuất nhập khẩu và các thủ tục hải quan.
Có 4 Incoterms® trong mục này:
  • FAS (Free Alongside Ship)
  • FOB (Free on Board)
  • CFR (Cost and Freight)
  • CIF (Cost, Insurance, Freight)
Những Incoterms® được liệt kê để giúp bạn nắm thông tin vì chúng rất cần thiết khi gửi hàng với DHL Chuyển phát nhanh.
Một lô hàng đang được vận chuyển từ nơi xuất phát tới điểm đến
Hành trình của một kiện hàng
Các kiện hàng được DHL vận chuyển như thế nào? Theo chân chúng tôi và khám phá hành trình đầy thú vị này qua đoạn phim sau
Trở lên đầu trang