Thuế và phí là gì?

Khi vận chuyển hàng hóa qua biên giới quốc tế, các lô hàng phải chịu thuế và phí theo quy định của hải quan tại nước nhập khẩu dựa trên giá trị, xuất xứ và loại hàng hóa.

Hướng dẫn Thuế và phí cho Người gửi

Khi vận chuyển quốc tế, điều quan trọng là cần phải hiểu rõ các loại thuế và phí có thể áp dụng cho lô hàng của Quý khách.
Tất cả các loại lô hàng (bao gồm quà tặng, hàng mẫu và hàng cần sửa chữa) đều trải qua quá trình thông quan nhập khẩu theo quy định của hải quan tại nước đến. Lô hàng được thông quan dựa trên loại hàng hóa, nước xuất xứ, giá trị và số lượng. Lô hàng chịu thuế là lô hàng bị đánh thuế hải quan, một thuế suất hoặc thuế áp lên hàng hóa khi vận chuyển qua biên giới quốc tế.
Ở hầu hết các quốc gia, việc tính phí hải quan phụ thuộc vào giá trị có thể đo lường được của một lô hàng. Để hỗ trợ việc tính toán này, hàng hóa được cung cấp một mã phân loại được gọi là mã HS, nhằm xác định mức thuế suất áp dụng. Mã số này được phát hành bởi Tổ chức Hải quan Thế giới và vẫn đang tiếp tục được cải tiến.
Thông thường việc thanh toán thuế, phí và các khoản tài chính khác là trách nhiệm của người nhận, mặc dù DHL Express vẫn có tùy chọn cho người sở hữu tài khoản DHL thanh toán chúng.
Trong trường hợp đó, sau khi giao hàng, DHL sẽ lập hóa đơn cho khách hàng bao gồm các khoản thuế và phí mà chúng tôi đã thay mặt họ thanh toán tại điểm đến, cộng với một khoản phí hành chính nhỏ.
Thuế áp dụng với hàng hóa khi hàng hóa được vận chuyển qua các địa giới hành chính (mặc dù trên thế giới có một vài khu thương mại tự do). Thuế thường gắn liền với bảo hộ, chính sách kinh tế cấm vận thương mại giữa các quốc gia.
Thuế thường áp dụng lên hàng hóa nhập khẩu, mặc dù đôi khi cũng có thể áp dụng lên hàng hóa xuất khẩu.

Hướng dẫn Thuế và phí cho Người nhận

Bạn có nhận được lô hàng và cần phải hiểu rõ nghĩa vụ đóng thuế?
Hàng hóa được mua trực tuyến có thể phải chịu thuế và phí hải quan bởi:
  • Thuế và phí hải quan có thể chưa được bao gồm trong giá hàng hóa Quý khách mua trực tuyến và do đó, không được cộng vào trong tổng chi phí vận chuyển mà Quý khách thanh toán cho nhà bán lẻ trực tuyến. Hãy kiểm tra trang web của nhà bán lẻ để biết giá mua đã bao gồm thuế và phí hay chưa.
  • Khi mua hàng trực tuyến, một số hoặc tất cả những hàng hóa có thể không xuất phát từ quốc gia Quý khách cư trú, do đó chúng phải chịu thuế và/phí hải quan, đây là các loại thuế áp dụng cho hàng hóa khi vận chuyển qua biên giới quốc tế.
  • Khi hàng hóa không được vận chuyển nội địa (trong quốc gia của Quý khách) hoặc trong một liên minh thuế quan duy nhất, chẳng hạn như Liên minh Châu Âu, Quý khách có trách nhiệm thanh toán mọi khoản thuế nhập khẩu, phí và các khoản tài chính khác mà cơ quan hải quan địa phương cho là phù hợp và yêu cầu trong khuôn khổ lập pháp tại quốc gia nhập khẩu.
  • Để đảm bảo nhân viên giao nhận DHL có thể giao hàng cho Quý khách trong thời gian sớm nhất, sau khi hàng đến quốc gia hoặc liên minh thuế quan của Quý khách, DHL sẽ thay mặt Quý khách thanh toán cho cơ quan hải quan bất kỳ khoản thuế và phí nào cần phải trả cho hàng hóa (và sau đó sẽ xuất hóa đơn cho Quý khách).
  • DHL sẽ thông báo cho Quý khách về việc thanh toán thuế và phí (cho DHL), ví dụ như gửi liên kết để thanh toán trực tuyến. Việc thanh toán trực tuyến nhanh chóng giúp đảm bảo quá trình giao hàng được suôn sẻ.
  • Những khoản phải trả, nếu có, phụ thuộc vào việc hàng hóa được gửi từ đâu, loại hàng hóa, giá trị giao dịch và trọng lượng của kiện hàng, và các chi phí khác mà cơ quan hải quan yêu cầu tính thêm vào giá trị lô hàng.
Khi mua hàng trực tuyến, bạn nên kiểm tra kỹ hàng hóa gửi đến cho bạn từ:
  • Quốc gia của bạn
  • Một quốc gia khác
  • Quốc gia thứ ba (nằm ngoài liên minh thuế quan của quốc gia Quý khách đang cư trú)
  • Lưu ý: Những quy định thay đổi khi mua hàng vì mục dích thương mại
Quà tặng được định nghĩa là vật được gửi trực tiếp bởi một cá nhân riêng lẻ đến người khác và những hàng hóa như vậy không chịu thuế nhập khẩu nếu giá trị thấp hơn ngưỡng địa phương quy định.
Đặt hàng và thanh toán cho hàng hóa có nguồn gốc bên ngoài quốc gia hoặc lãnh thổ hải quan của Quý khách để chuyển cho một người không phải là người mua, không được hải quan định nghĩa là quà tặng.
Thêm Về chúng tôi Thuế và phí Hải quan
Trở lên đầu trang