covid19

Điều chỉnh phụ phí tình huống khẩn cấp
Điều chỉnh phụ phí tình huống khẩn cấp

Giữa các ảnh hưởng lớn của đại dịch COVID-19 đối với ngành hàng không toàn cầu, để có thể tiếp tục duy trì tính ổn định và chất lượng dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế cho Quý khách cùng khách hàng của mình, DHL Express đã tạm thời áp dụng Phụ phí tình huống khẩn cấp đầu tháng 4 vừa qua.

Từ thời điểm phát sinh dịch bệnh, đội ngũ DHL đã và đang chạy đua với thời gian để ứng phó và điều chỉnh hoạt động trong mạng lưới toàn cầu, nhằm thích nghi với các diễn biến mới, các quy định của chính quyền, cũng như thay đổi liên tục về mặt năng suất hàng không và nhu cầu khách hàng.

Với những diễn biến phức tạp của thị trường thế giới do dịch bệch COVID-19, phụ phí tình huống khẩn cấp (ESS) được điều chỉnh sẽ áp dụng từ 24/8/2020.

Phụ phí được điều chỉnh sẽ áp dụng cho những lô hàng có điểm khởi hành và điểm đến như dưới đây. Sự điều chỉnh này phản ánh những biến động của thị trường, khả năng vận chuyển hàng hóa sẵn có của các chuyến bay, và những hạn chế về mặt khai thác từ phía chính quyền địa phương trong thời gian dịch bệnh COVID-19:

  • Điểm khởi hành là Trung Quốc, Hồng Kông & phần còn lại của Châu Á và điểm đến là Úc & New Zealand:
  • Từ 44,000 VNĐ/kg lên 54,500 VNĐ/kg

Xin lưu ý rằng điều chỉnh này chỉ ảnh hưởng đến các lô hàng được thanh toán tại Châu Á.

Dưới đây là chi tiết về Phụ phí tình huống khẩn cấp được điều chỉnh tương ứng với các điểm khởi hành và điểm đến

Tính theo VNĐ trên Kg

Phụ phí Tình Huống Khẩn cấp của DHL Express có hiệu lực từ 24/8/2020

Điểm đến
Điểm khởi hành Hồng Kông*
& Trung Quốc
Úc & New
Zealand***
Phần còn lại của
khu vực châu Á**
Châu Âu Châu Mỹ Phần còn lại
của thế giới
Trung Quốc 24,000 VNĐ 54,500 VNĐ 24,000 VNĐ 24,000 VNĐ 24,000 VNĐ 24,000 VNĐ
Hồng Kông* 24,000 VNĐ 54,500 VNĐ 24,000 VNĐ 24,000 VNĐ 24,000 VNĐ 24,000 VNĐ
Phần còn lại của
khu vực châu Á**
24,000 VNĐ 54,500 VNĐ 24,000 VNĐ 5,500 VNĐ 5,500 VNĐ 5,500 VNĐ
Châu Âu 5,500 VNĐ 5,500 VNĐ 5,500 VNĐ 5,500 VNĐ 5,500 VNĐ 5,500 VNĐ
Châu Mỹ 5,500 VNĐ 5,500 VNĐ 5,500 VNĐ 5,500 VNĐ 5,500 VNĐ 5,500 VNĐ
Phần còn lại
của thế giới
5,500 VNĐ 5,500 VNĐ 5,500 VNĐ 5,500 VNĐ 5,500 VNĐ 5,500 VNĐ

* Hồng Kông and Ma Cao

** Phần còn lại của khu vực châu Á (trừ Trung Quốc và Hồng Kông) = Bangladesh, Brunei, Bhutan, Quần đảo Cook, Fiji, Indonesia, Ấn Độ, Nhật Bản, Campuchia, Kiribati, Hàn Quốc, Lào, Sri Lanka, Myanmar, Maldives, Malaysia, Mông Cổ, New Caledonia, Nepal, Nauru, Niue, Bắc Triều Tiên, Tahiti , Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Quần đảo Solomon, Singapore, Thái Lan, Timor Leste, Tonga, Tuvalu, Đài Loan, Việt Nam, Vanuatu, Samoa, hoặc khởi hành từ Úc và New Zealand.

*** Tất cả các lô hàng từ Úc/New Zealand /Papua New Guinea đến Úc/New Zealand /Papua New Guinea sẽ được tính phí 5,500 VNĐ/kg bất kể thanh toán tại nơi nào.

Tính theo VNĐ trên Kg

Phụ phí tình huống khẩn cấp của DHL Express Áp dụng từ 1/7/2020

Điểm đến
Điểm khởi hành Hồng Kông*
& Trung Quốc
Úc & New
Zealand***
Phần còn lại của
khu vực châu Á**
Châu Âu Châu Mỹ Phần còn lại
của thế giới
Trung Quốc 24,000 VNĐ 44,000 VNĐ 24,000 VNĐ 24,000 VNĐ 24,000 VNĐ 24,000 VNĐ
Hồng Kông* 24,000 VNĐ 44,000 VNĐ 24,000 VNĐ 24,000 VNĐ 24,000 VNĐ 24,000 VNĐ
Phần còn lại của
khu vực châu Á**
24,000 VNĐ 44,000 VNĐ 24,000 VNĐ 5,500 VNĐ 5,500 VNĐ 5,500 VNĐ
Châu Âu 5,500 VNĐ 5,500 VNĐ 5,500 VNĐ 5,500 VNĐ 5,500 VNĐ 5,500 VNĐ
Châu Mỹ 5,500 VNĐ 5,500 VNĐ 5,500 VNĐ 5,500 VNĐ 5,500 VNĐ 5,500 VNĐ
Phần còn lại
của thế giới
5,500 VNĐ 5,500 VNĐ 5,500 VNĐ 5,500 VNĐ 5,500 VNĐ 5,500 VNĐ

* Hồng Kông and Ma Cao

** Phần còn lại của khu vực châu Á (trừ Trung Quốc và Hồng Kông) = Bangladesh, Brunei, Bhutan, Quần đảo Cook, Fiji, Indonesia, Ấn Độ, Nhật Bản, Campuchia, Kiribati, Hàn Quốc, Lào, Sri Lanka, Myanmar, Maldives, Malaysia, Mông Cổ, New Caledonia, Nepal, Nauru, Niue, Bắc Triều Tiên, Tahiti , Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Quần đảo Solomon, Singapore, Thái Lan, Timor Leste, Tonga, Tuvalu, Đài Loan, Việt Nam, Vanuatu, Samoa, hoặc khởi hành từ Úc và New Zealand.

*** Tất cả các lô hàng từ Úc/New Zealand /Papua New Guinea đến Úc/New Zealand /Papua New Guinea sẽ được tính phí 5,500 VNĐ/kg bất kể thanh toán tại nơi nào.

Xin lưu ý rằng phụ phí tình huống khẩn cấp là phụ phí tạm thời, cho phép DHL Express bù vào một phần của chi phí vận hành tăng thêm và các điều chỉnh cần thiết trong mạng lưới hàng không. Chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá và điều chỉnh phụ phí này theo tình hình thực tế, trong thời điểm ứng phó với tình huống khẩn cấp hiện nay.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, Quý khách vui lòng liên hệ với đại diện DHL tại địa phương của mình.