Quản lý giao hàng theo yêu cầu

Chúng tôi giao hàng theo lựa chọn của Quý khách

Với dịch vụ Giao hàng theo yêu cầu của DHL, Quý khách có thể chọn cách thức, thời gian và địa điểm nhận hàng.
 
Nhận thông báo từng bước về tình trạng lô hàng
 
Nhận thông báo tức thời về tình trạng lô hàng và ngày giao hàng dự kiến
 
Cài đặt các ưu tiên cho việc giao hàng để đáp ứng nhu cầu của Quý khách
Time Definite services
Thay đổi ngày giao hàng
Chọn ngày giao hàng phù hợp nhất với Quý khách
 
Đặt hàng hóa ở một nơi an toàn
Giao hàng không cần ký nhận
 
Gửi hàng hóa cho Hàng xóm, Lễ tân, hoặc Bảo vệ
Giao hàng cho người nhận được ủy quyền
Tìm điểm dịch vụ DHL
Điểm Giao Dịch hoặc Locker
Nhận hàng từ Điểm Giao Dịch hoặc Locker của DHL gần đó
Right arrow pointing at box
Địa chỉ thay thế
Thay đổi địa chỉ nhận hàng
Tạm giữ hàng hóa
Chúng tôi sẽ giữ lô hàng khi Quý khách chưa thể nhận hàng
Nhân viên giao nhận vui vẻ vẫy tay chào ai đó
Quản lý lô hàng của Quý khách với dịch vụ Giao hàng theo Yêu cầu
Trở lên đầu trang