Upload and Map Quick Tips

Quý khách có thể tải lên nhiều lô hàng với dữ liệu của quý khách theo bất kỳ thứ tự nào! Quy trình tùy chỉnh của chúng tôi sử dụng thiết lập tệp tin của bạn để ánh xạ các trường có vận đơn MyDHL+ và hóa đơn hải quan. Miễn là thông tin trong tệp tin của quý khách đáp ứng các nguyên tắc của chúng tôi, các lô hàng sẽ tải lên thành công.

Sau khi tải lên và ánh xạ, quý khách sẽ có thể:

 • Lưu ánh xạ mới của quý khách dưới dạng tùy chọn tự động để sử dụng tải lên tệp tin trong tương lai
 • Chọn một định dạng tập tin là XML, CSV hay TXT
 • Truy cập lô hàng của quý khách ngay lập tức trong Quản lý lô hàng
 • Bắt đầu in nhãn lô hàng với các tài liệu
 • Sửa đổi chi tiết lô hàng trước khi in nếu cần
 • Lên lịch yêu cầu nhận hàng

Chuẩn bị tệp tin của quý khách:

 • Lưu dưới dạng CSV hoặc TXT

Trước khi tải lên và ánh xạ các trường:

 • So sánh nhanh! Nhanh chóng xem xét và tải xuống một lô hàng trong Quản lý lô hàng để sử dụng như số tham khảo. Bạn sẽ có thể: 
  • Kiểm tra một lô hàng hiện có tồn tại để xem dữ liệu xuất hiện như thế nào, dữ liệu nào được liên kết với các trường
  • Xem cách dữ liệu được định dạng, trong trường hợp bạn cần sửa đổi dữ liệu /trường của mình
 1. Địa chỉ Người gửi trong tệp dữ liệu sẽ được áp dụng hoặc bạn có thể chọn một địa chỉ từ sổ địa chỉ để áp dụng cho tất cả các lô hàng
 2. Tài khoản Người gửi trong tệp dữ liệu sẽ được áp dụng hoặc bạn có thể chọn một tài khoản từ các tài khoản đã lưu của mình để áp dụng cho tất cả các lô hàng
 3. Cung cấp dấu phân cách trường và nếu có, dấu phân cách văn bản 
  Ví dụ: “DHL Express”, ”John Smith”, “Địa chỉ 1”Dấu phân tách trường là dấu phẩy (,) và dấu phân tách văn bản là dấu ngoặc kép (").
 4. Kiểm tra xem file của anh/chị có chứa hàng tiêu đề hay không
 5. Chọn bộ mã ký tự, nếu không chắc chọn UTF-8
 6. Upload và chọn file của bạn

Cần sự trợ giúp? Chúng tôi ở đây để giúp đỡ!

Liên hệ với chúng tôi tại:
18001540