Upload File Guidelines

Водич за датотеки
 

Вашата датотека мора да се подготви во согласност со овие упатства:

  • Задолжително мора да се обезбедат за секој контакт 
  • Препорачано – комплетни детали за адреса се потребни за време на процесот за испорака
  • Факултативно – полињата можат да останат празни, но ќе Ви помогнат при креирање на пратка
  • Полињата мора да бидат во точен редослед како во табелата подолу

Зачувај ја табелата како CSV (одделени со запирка) датотека.

Ред на полиња Поле Required Optional Максимален број на знаци  Формат Креирањето на формат за поставувањето Ви овозможува да изберете полиња од вашите датотеки и да ги мапирате во полињата на нашиот адресар. Пример
1 Име Задолжително 35 Азбучен/Нумерички/
Симболи
Име и презиме
(не користете знаци за разделување меѓу имињата)
John Smith
2 Компанија Задолжително 88 Азбучен/Нумерички/
Симболи
Име на компанија
(ако нема име на компанија, внесете повторно име и презиме на контактот)
DHL Express
3 Прекар Дополнителен 135 Азбучен/Нумерички Специфичното име може да Ви помогне да ги разликувате дуплите имиња или истите локации во Вашиот адресар John at DHL
4 Е-мејл адреса 1 Задолжително 45 Азбучен/Нумерички/
Симболи
Формат: name@email.com jsmith@
companymail.com
5 Е-мејл адреса 2 Дополнителен 45 Азбучен/Нумерички/
Симболи
Формат: name@email.com jsmith@
personalmail.com
6 Е-мејл адреса 3 Дополнителен 45 Азбучен/Нумерички/
Симболи
Формат: name@email.com assistant@
companymail.com
7 Е-мејл адреса 4 Дополнителен 45 Азбучен/Нумерички/
Симболи
Формат: name@email.com warehouse@
othercompany.com
8 Е-мејл адреса 5 Дополнителен 45 Азбучен/Нумерички/
Симболи
Формат: name@email.com  
9 Вид на телефон Задолжително 1 Азбучен M - Мобилен, Д - Домашен,
К - Канцеларија  
М
10 Телефонски број Повикувачки број Задолжително 6 Нумерички Повикувачки Повикувачки број
(без нули пред бројот)
44
11 Телефонски број Задолжително 70 Нумерички Само броеви, нема празни простори или интерпункција
(без нули пред бројот)
5553239000
12 Продолжување Дополнителен 5 Нумерички Само броеви, нема празни простори или интерпункција 37
13 Факс Дополнителен 70 Нумерички Само броеви, нема празни простори или интерпункција
(без нули пред бројот)
2088188888
14 ДДВ/Данок ID Дополнителен 35 Азбучен/Нумерички Идентификатор на земјата за даночни цели ДДВ123
15 Прекар 2 Дополнителен 135 Азбучен/Нумерички Дополнителен специјален идентификатор за да Ви помогне да ги разликувате дуплите имиња и истите локации John Account Manager
16 EORI број Дополнителен 35 Азбучен/Нумерички Даночен број на идентификација EORI123
17 CNPJ/CPF Вид на данок Дополнителен 35 Азбучен Вид даночна идентификација  
18 CNPJ/CPF Данок ID Дополнителен 35 Азбучен/Нумерички Даночен број на идентификација  
19 IE/RG Дополнителен 35 Азбучен/Нумерички Даночен број на идентификација  
20 Земја Дополнителен 45 Азбучен Име на земјата Обединето Кралство
21 Повикувачки број Задолжително 2 Азбучен ISO Повикувачки број со две букви GB
22 Адреса 1 Задолжително 45 Азбучен/Нумерички Адреса линија 1 3333 N Главна улица
23 Адреса 2 Дополнителен 45 Азбучен/Нумерички Адреса линија 2 101
24 Адреса 3 Дополнителен 45 Азбучен/Нумерички Адреса линија 3  
25 ЗИП/Поштенски код

Препорачано

35 Азбучен/Нумерички Ако земјата има поштенски кодови, тогаш тие мора да бидат обезбедени  TW4 6JS
26 Град Задолжително 45 Азбучен/Нумерички Име на град Хаунслов
27 Предградие

Препорачано

45 Азбучен Ако земјата бара предградие, тогаш Ве молиме обезбедете ја оваа информација Англија
28 Држава/Провинција Дополнителен 35 Азбучен Ако земјата бара име на државата, тогаш Ве молиме обезбедете ја оваа информација  
29 Код на земја/покраина

Препорачано

2 Азбучен/Нумерички Ако земјата има кодови на земји, тогаш тие мора да бидат обезбедени: на пример Калифорнија CA
30 Број на сметка – за Пратки Дополнителен 9 Азбучен/Нумерички Сметка на која треба стандардно да се наплати 123456789
31 Број на сметка – Трошоците за транспорт се наплаќаат на Дополнителен 9 Азбучен/Нумерички Сметка на која треба стандардно да се наплати 123456789
32 Број на сметка – Наплати трошоци и даноци на Дополнителен 9 Азбучен/Нумерички Сметка на која треба стандардно да се наплати 123456789
33 Број на сметка – Наплати трошоци на Дополнителен 9 Азбучен/Нумерички Сметка на која треба стандардно да се наплати 123456789
34 Број на сметка – Наплати даноци на Дополнителен 9 Азбучен/Нумерички Сметка на која треба стандардно да се наплати 123456789
35 Царински услови за тргување Дополнителен 3 Азбучен Исто така познат како Incoterms DAP
36 Белешки Дополнителен 255 Азбучен/Нумерички Додадете белешки за овој контакт – како што се специјални потреби за испорака и привилегии (видливи само за Вас во MyDHL+) Оваа сметка само за примероци. Сите нарачки мора да се испратат на друга сметка
37 Референца 1 Дополнителен 35 Азбучен/Нумерички/
Симболи
Референцата да биде испечатена на етикетата на пратката и на фактурата за наплата Само примерок - не е за употреба
38 Референца 2 Дополнителен 35 Азбучен/Нумерички/
Симболи
Дополнителна референца (не се појавува на документите од пратката); Видливо само за Вас кога гледате детали на пратката во MyDHL+ Ткаенина #49  
39 Референца 3 Дополнителен 35 Азбучен/Нумерички/
Симболи
Дополнителна референца (не се појавува на документите од пратката); Видливо само за Вас кога гледате детали на пратката во MyDHL+ Достава само до крај на денот
40 Референца 4 Дополнителен 35 Азбучен/Нумерички/
Симболи
Дополнителна референца (не се појавува на документите од пратката); Видливо само за Вас кога гледате детали на пратката во MyDHL+