Дополнителни давачки

ДХЛ Експрес се обврзува да обезбеди најдобра можна услуга за достава на нивните пратки, и затоа продолжуваме да нудиме испорака до повеќе делови од светот од која било друга компанија.
Дополнителни давачки
Опис
Како наплаќаме
Цена
Опасни материи
Целосно Опасни Материи
Испраќање Опасни Материи.
Покажи повеќе
Покажи помалку
Целосно Опасни Материи
Се пресметува дополнителна давачка кога се транспортира пратка со опасни материи согласно IATA регулативите за транспорт на опасни материи.

За оваа услуга потребно е склучен договор со ДХЛ.
По пратка
6,100.00 МКД
Опасни материи во прифатливи количини
Транспортирање на опасни материи во дозволени количини.
Покажи повеќе
Покажи помалку
Опасни материи во прифатливи количини
Фиксна доплата се пресметува кога ракувањето и транспортот на пратки вклучува опасни материи и стока во прифатливи количини во согласност со IATA регулативите за Опасни материи.

За оваа услуга потребно е склучен договор со ДХЛ.
По пратка
610.00 МКД
Сув Мраз UN1845
Кога е потребна ниска температура.
Покажи повеќе
Покажи помалку
Сув Мраз UN1845
Дополнителна давачка за услуга се пресметува за ракување и транспорт на Сув Мраз UN1845, кој се користи како средство за замрзнување на неопасни материи. 

За оваа услуга потребно е склучен договор со ДХЛ.
По пратка
732.00 МКД
Потрошувачка стока
Предмети како парфеми и лекови на рецепт наменети за препродажба.
Покажи повеќе
Покажи помалку
Потрошувачка стока
Доплата се применува кај пратки кои содржат материјали (како парфеми, лосиони, аеросоли, лак за нокти и препишани медикаменти покриени во IATA ID8000 поглавјето) кои се пакувани со намера за препродажба и се пратени кон физички лица (B2C).

За оваа услуга потребно е склучен договор со ДХЛ.
По пратка
1,525.00 МКД
Литиумски батерии (со уред) - Lithium Ion PI 966, Section II, Lithium Metal PI969, Section II
Испраќање литиумски батерии со уред.
Покажи повеќе
Покажи помалку
Литиумски батерии (надвор од уред) - Lithium Ion PI 965, Section II, Lithium Metal PI 968, Section II

Lithium Ion PI966, Section II

Дополнителна давачка ќе биде пресметана за Lithium Ion батерии кои се внатре во уредот. Ваквите пратки мора да бидат соодветно спакувани согласно инструкциите за пакување од IATA, 966, Section II и ќе бидат прифатливи само од авторизирани испраќачи.

Lithium Metal PI969, Section II

Дополнителна давачка ќе биде пресметана за Lithium Metal батерии кои се внатре во уредот. Ваквите пратки мора да бидат соодветно спакувани согласно инструкциите за пакување од IATA, 969, Section II и ќе бидат прифатливи само од авторизирани испраќачи.

По пратка
310.00 МКД
Литиумски батерии (во уред) - Lithium Ion PI 967, Section II, Lithium Metal PI970, Section II
Испраќање литиумски батерии во уред.
Покажи повеќе
Покажи помалку
Литиумски батерии (со уред) - Lithium Ion PI 966, Section II, Lithium Metal PI969, Section II

Lithium Ion PI 967, Section II

Пратки кои содржат Lithium Ion батерии кои се внатре во уред се прифатливи доколку се спакувани согласно инструкциите за пакување од IATA, 967, Section II.

Lithium Metal PI970, Section II

Пратки кои содржат Lithium Ion батерии кои се внатре во уред се прифатливи доколку се спакувани согласно инструкциите за пакување од IATA, 970, Section II.

ДХЛ го задржува правото да одбие пратки за кои знае или се сомнева дека содржат оштетени батерии.

По пратка
Не се наплатува
Биолошки материјал
Транспорт на пратки со биолошки материјал.
Покажи повеќе
Покажи помалку
Биолошки материјал
Пратки кои содржат биолошки материјал Категорија Б (UN3373) или генетски модифицирани организми (UN3245), се прифатливи само како продукт DHL MEDICAL EXPRESS.

За оваа услуга потребно е склучен договор со ДХЛ.
По пратка
Не се наплатува
Преземање од или достава до оддалечена област
Достава до оддалечени области
Кога се испраќа до оддалечена област.
Покажи повеќе
Покажи помалку
Достава до оддалечени области
Овој додаток се пресметува кога пратката треба да се достави до локација која не е вклучена во мрежата на ДХЛ, односно е тешко достапна.
 
Се однесува на домашни и меѓународни пратки.
По пратка
1,281.00 МКД или 31.00 МКД/кг доколку е поголемо
Преземање од оддалечени области
Преземање на увозни пратки од оддалечена област.
Покажи повеќе
Покажи помалку
Преземање од оддалечени области
Фиксна доплата се пресметува кога увозна пратка треба да се преземе од локација, или достави до локација која не е вклучена во мрежата на ДХЛ, односно е тешко достапна.
 
Се однесува на домашни и меѓународни пратки.
По пратка
1,281.00 МКД или 31.00 МКД/кг доколку е поголемо
Безбедносни услуги
Зголемен ризик
Земја дестинација каде ДХЛ работи во услови на зголемен ризик.
Покажи повеќе
Покажи помалку
Зголемен ризик
Дополнителна давачка се пресметува кога се испраќа пратка до земја дестинација каде ДХЛ работи во услови на зголемен ризик поради континуирана воена состојба, граѓански немири или континуирани закани од тероризам.
 
Засегнати земји (подлежат на промена): Авганистан, Буркина Фасо, Ирак, Израел, Либија, Мали, Судан, Сомалија, Сирија, Украина, Венецуела и Јемен.
По пратка
1,830.00 МКД
Ограничени дестинации
Транспорт согласно трговски ограничувања.
Покажи повеќе
Покажи помалку
Ограничени дестинации
Дополнителна давачка се пресметува кога се испраќа или се увезува пратка од земја која подлежи на трговски ограничувања кои се одредени од страна на Советот за безбедност на ОН.
 
Засегнати земји (подлежат на промена): Централна Африканска Република, Демократска Република Конго, Иран, Ирак, Северна Кореја, Либија, Сомалија, Сирија и Јемен
По пратка
1,860.00 МКД
Корекција на податоци
Корекција на адреса
Наш приоритет е да ја доставиме пратката во вистинските раце.
Покажи повеќе
Покажи помалку
Корекција на адреса
Фиксна доплата се пресметува на која било пратка за која е дадена нецелосна адреса за достава, застарена или неточна, заради што доставата не може да се реализира и на дестинација се прават дополнителни напори за да се утврди точната адреса.
 
Се однесува на домашни и меѓународни пратки.
По пратка
671.00 МКД
Внес на податоци 
Централизираната база на податоци овозможува навремена достава.
Покажи повеќе
Покажи помалку
Внес на податоци 
Фиксна доплата се пресметува за секоја пратка која е испратена со не-електронски, рачно пополнет товарен лист. Електронски генерираните товарни листови се бесплатни.
По пратка
610.00 МКД
Дополнително ракување
Колето со прекумерна тежина
Колета кои надминуваат 70 кг.
Покажи повеќе
Покажи помалку
Колето со прекумерна тежина
Фиксна доплата се пресметува за секое колето, вклучувајќи и палета, чија реална или волуметриска тежина надминува 70 кг.
 
Се однесува на домашни и меѓународни пратки.
По колето 

Меѓународен транспорт - 5,795.00 МКД

Национален транспорт - 3,050.00 МКД

Колето со прекумерна зафатнина
Колета кои надминуваат 120 см.
Покажи повеќе
Покажи помалку
Колето со прекумерна зафатнина

Фиксна доплата се пресметува за секое колето, вклучувајќи и палета, чија единечна димензија надминува 120 см.

Не се пресметува на колета на кои веќе е пресметана давачка за прекумерна тежина.

 
Се однесува на домашни и меѓународни пратки.
По колето 

Меѓународен транспорт - 3,100.00 МКД

Национален транспорт - 1,550.00 МКД

Самостојна палета
Кога се испраќа самостојна палета.
Покажи повеќе
Покажи помалку
Самостојна палета
Фиксна доплата се применува на секоја палета за пратка која не трпи дополнителен товар, било да е тоа на барање на испраќачот или според природата на обликот, содржината или пакувањето на стоката на палетата. Не се однесува на палети под 30 кг.
 
Се однесува на домашни и меѓународни пратки.
По палета

Меѓународен транспорт - 16,775.00 МКД

Национален транспорт - 8,113.00 МКД

Привремени дополнителни давачки
Вонредна состојба
Извршување на услуга во вонредни ситуации.
Покажи повеќе
Покажи помалку
Вонредна состојба
Привремена доплата, која ни овозможува да ги покриеме зголемените оперативни трошоци поради вонредни ситуации кои се надвор од контролата на ДХЛ. Промената во динамиката на пазарот и достапноста на авионскиот капацитет се рефлектираат преку редовно прилагодување на цените.
Додаток при зголемена побарувачка
Една или повеќе доплати по барање на клиентот ќе се применуваат за пратки за време на период на зголемена побарувачка
Покажи повеќе
Покажи помалку
Додаток при зголемена побарувачка
Периодот на зголемена побарувачка треба да го определи ДХЛ, но може да го вклучува времето на зголемена побарувачка за испорака на услуги или периодот со високи оперативни трошоци. Дополнителни трошоци за голема побарувачка се применуваат кумулативно доколку пратката и/или поединечни колета исполнуваат повеќе од еден од наведените критериуми.
Потребно е да се утврди
Потребно е да се утврди
Повеќе за дополнителните давачки
Повеќе за дополнителните давачки
 • Се применуваат Дополнителни давачки и други применливи доплати.
Промените во цената на горивото резултираат со промена во севкупните трошоци во транспортната индустрија, што доведе до потреба за постоење на променлива т.н. "додаток за авионско гориво", којa во зависност од движењето на цените на горивото, може да се зголемува, намалува или да биде отстранета.
Временски одредена достава за меѓународни пратки и пратки низ Македонија
Месец
Дополнителни давачки
Април 2024
29.25%
март 2024
30.00%
Февруари 2024
28.25%
Повеќе за додатокот за авионско гориво 
Покажи помалку
Додатокот за гориво за услугите Time Definite пратки ќе се заснова на дневните просечни цени за US Gulf Coast (USGC) променлива цена за керозин / авионско гориво, како што е пријавено од Министерството за енергетика на САД помеѓу 3-та недела од претходниот месец до 3-та недела од објавувањето на тековниот месец.
На пример, дневната просечна цена на горивото од 18 април до 15 мај се користи за одредување на важечкиот додаток во јуни.
Доплатата за горивосе пресметува на цените за сите транспортни услуги како и на следниве додатни услуги (таму каде што е применливо):
 • Достава во сабота
 • Преземање во сабота
 • Зголемен ризик
 • Додаток при зголемена побарувачка
 • Вонредна состојба
 • Достава до оддалечени области
 • Преземање од оддалечени области
 • Специјално преземање
 • Специјална достава
 • Резидентна адреса
 • Колето со прекумерна тежина
 • Колето со прекумерна зафатнина
 • Самостојна палета
ДХЛ Експрес го задржува правото да го промени индексот на додатокот за авионско гориво и ценовникот со или без известување. Сумата и времетраењето на примена на додатокот за авионско гориво ќе бидат определени исклучиво од страна на ДХЛ.
DHL Индекс на авионско гориво
Покажи помалку
Најмалку
Но помалку од
Дополнителни давачки
$2.23
$2.26
26.25%
$2.26
$2.29
26.50%
$2.29
$2.32
26.75%
$2.32
$2.35
27.00%
$2.35
$2.38
27.25%
$2.38
$2.41
27.50%
$2.41
$2.44
27.75%
$2.44
$2.47
28.00%
$2.47
$2.50
28.25%
$2.50
$2.53
28.50%
$2.53
$2.56
28.75%
$2.56
$2.59
29.00%
$2.59
$2.62
29.25%
$2.62
$2.65
29.50%
$2.65
$2.68
29.75%
$2.68
$2.71
30.00%
$2.71
$2.74
30.25%
$2.74
$2.77
30.50%
$2.77
$2.80
30.75%
$2.80
$2.83
31.00%
$2.83
$2.86
31.25%
$2.86
$2.89
31.50%
$2.89
$2.92
31.75%
$2.92
$2.95
32.00%
$2.95
$2.98
32.25%
$2.98
$3.01
32.50%
$3.01
$3.04
32.75%
$3.04
$3.07
33.00%
$3.07
$3.10
33.25%
$3.10
$3.13
33.50%
$3.13
$3.16
33.75%
$3.16
$3.19
34.00%
$3.19
$3.22
34.25%
$3.22
$3.25
34.50%
$3.25
$3.28
34.75%
$3.28
$3.31
35.00%
$3.31
$3.34
35.25%
$3.34
$3.37
35.50%
$3.37
$3.40
35.75%
$3.40
$3.43
36.00%
$3.43
$3.46
36.25%
$3.46
$3.49
36.50%
$3.49
$3.52
36.75%
$3.52
$3.55
37.00%
$3.55
$3.58
37.25%
$3.58
$3.61
37.50%
$3.61
$3.64
37.75%
$3.64
$3.67
38.00%
$3.67
$3.70
38.25%
$3.70
$3.73
38.50%
$3.73
$3.76
38.75%
Вратете се на почетокот