Изборни услуги

ДХЛ нуди широк спектар на Изборни услуги - почнувајќи од нестандардна достава и опции за плаќање, до климатски неутрален транспорт, овозможувајќи флексибилни услуги кои ќе ги задоволат Вашите потреби!
Изборни услуги
Опис
Како наплаќаме
Цена
Подготовка и Пакување
Подготовка на пратка
Добијте дополнително ракување за испраќање на голем број на пратки.
Покажи повеќе
Покажи помалку
Подготовка на пратка

Ова е едноставна, брза и сигурна услуга за сезонски или нередовни пратки за кои се потребни дополнителни средства за нивна подготовка.

ДХЛ го води целиот процес од подготовка на товарен лист, селекција на содржината на пратката, соодветно означување на пратката, пакување, и потоа пратката ја испраќа на посакуваната дестинација во рамките на земјата или надвор од неа.

За повеќе информации, контактирајте го Вашиот референт за продажба.

По пратка
1,525.00 МКД
Пакување
Купете кутии, коверти и многу повеќе.
Покажи повеќе
Покажи помалку
Пакување
Нудиме различни високо квалитетни ДХЛ брендирани пакувања.

Коверти - 100 парчиња

Други ставки - Единечно или Рефус

1,240.00 МКД
 
 Варира
Заштита за пратка
Осигурување на пратка 
Дополнителна заштита на Вашата вредносна стока.
Покажи повеќе
Покажи помалку
Осигурување на пратка 
За Ваше спокојство го препорачуваме нашето целосно осигурување за Вашите вредни или лични пратки, во случај на оштетување или губење. Се применуваат Условите и Правилата на ДХЛ.
По вредност на пратка
1,600.00 МКД. или 1% од наведената вредност на пратка ако е поголема
Зголемена одговорност
Документите се вредни, исто така!
Покажи повеќе
Покажи помалку
Зголемена одговорност

Доколку испраќате вредни документи како пасоши, документи за апликација за виза или регулаторни сертификати можете да ја зголемите стандарната ДХЛ одговорност со оваа услуга.

Во случај на штета или загуба на документот се исплаќа фиксна сума.

По пратка
305.00 МКД
Опции за преземање

Специјално преземање

Дали имате посебно барање за преземање на пратка?
Покажи повеќе
Покажи помалку
Специјално преземање
Доколку Вашиот бизнис има потреба од специјално возило за преземање на невообичаени пратки или преземање надвор од вообичаеното работно време, ние можеме да го организираме тоа за Вас. За дополнителни инструкции, Ве молиме контактирајте го Секторот за грижа за корисници.
По пратка
1,830.00 МКД или 27.00 МКД по кг
Преземање во сабота
Испраќање на пратки во Сабота.
Покажи повеќе
Покажи помалку
Преземање во сабота
Во земји каде Сабота не е редовен работен ден, ДХЛ ќе организира преземање на мали пратки, до 30 кг. За достапноста на услугите, Ве молиме контактирајте го Секторот за грижа за корисници.
По пратка
1,830.00 МКД
Услуги за наплата на царински трошоци
Платени царина и данок
Царинските давачки и даноци може да бидат фактурирани на испраќачот или на трета страна.
Покажи повеќе
Покажи помалку
Платени царина и данок

ДХЛ може да организира царинските давачки и данокот кои се плаќаат на дестинација, да бидат фактурирани на испраќачот или на трета страна, наместо да бидат фактурирани на примачот на пратката.

Доплата се пресметува секогаш кога ќе се појават давачки, даноци или други регулаторни давачки за кои испраќачот побарал тие да се наплатат надвор од земјата на дестинација.

По пратка
976.00 МКД или 2% од пресметани давачки ако е поголема
Процесирање на царина и данок
Имателите на ДХЛ сметка можат да го забрзаат процесот на царинење, со тоа што примачот ќе плати одложено до договорениот датум.
Покажи повеќе
Покажи помалку
Процесирање на царина и данок
ДХЛ ќе го забрза процесот на царинење со брзо плаќање на давачки и даноци поврзани со пратката, додека примачот го подмирува плаќањето до договорениот датум.
По пратка
732.00 МКД или 2% од пресметани давачки
Процесирање на царина и данок
Увозни давачки и даноци за примачи без ДХЛ сметка
Покажи повеќе
Покажи помалку
Процесирање на царина и данок
Aдминистративна такса се применува во случај кога ДХЛ користел сопствена банкарска гаранција при царинење на пратката, за да го забрза или гарантира плаќањето на давачки, даноци или регулаторни давачки во име на увозниците и потрошувачите со кои ДХЛ нема договор.
По пратка
732.00 МКД или 2% од пресметани давачки
Опции за достава
Неутрална достава
Ако не сакате да ја споделите вредноста на стоката со примачот.
Покажи повеќе
Покажи помалку
Неутрална достава
Оваа услуга овозможува достава на пратки кои не се документи (пакети), без да се открива декларираната вредност на стоката на примачот, така што комерцијалната фактура ќе биде отстранета пред доставата.
По пратка
310.00 МКД
Достава во сабота
Достава на пратки во Сабота.
Покажи повеќе
Покажи помалку
Достава во сабота
Ние нудиме саботна достава до поголемите градови во повеќе од 70 земји. За достапноста на услугата, Ве молиме контактирајте го Секторот за грижа за корисници.
По пратка
2,440.00 МКД
Резидентна адреса
Добијте нотификации и опции за закажување на достава до Вашиот дом.
Покажи повеќе
Покажи помалку
Резидентна адреса

Клиентите кои повремено испраќаат до домашна адреса или приватно престојувалиште може да активираат специфични опции за доставата со назначување на адресата за достава како резидентна адреса.

За таквите пратки, ДХЛ проактивно ќе го извести примачот преку електронска пошта или СМС порака за напредокот на пратката. Потоа примачите можат да ја изберат најсоодветната опција за достава на веб страната на On Demand Delivery.

По пратка
305.00 МКД
Директен потпис
Кога сакате да бидете сигурни дека пакетот е во вистинските раце.
Покажи повеќе
Покажи помалку
Директен потпис

Доколку испраќате чувствителни документи или високо вредносна содржина, можете да побарате ДХЛ да обезбеди директен потпис од примачот или од претставник на адресата за достава.

ДХЛ ќе овозможи Вашата пратка да не е препратена, или доставена на алтернативна адреса.

По пратка
310.00 МКД
Специјална достава
Ние може да организираме специјална достава кога е потребно.
Покажи повеќе
Покажи помалку
Специјална достава
На барање на клиентот, непосредна или не-рутинска достава на пратка во рамките на редовен работен ден или празник за што е потребно користење на специјално возило или ангажирање на повеќе од еден курир. .За дополнителни инструкции, Ве молиме контактирајте го Секторот за грижа за корисници.
По пратка
2,480.00 МКД или 28.00 МКД по кг
Не е потребен потпис
Примачите може да побараат достава без потпис.
Покажи повеќе
Покажи помалку
Не е потребен потпис
Кога е селектирано, ДХЛ е авторизиран да ја изврши доставата, или да ја остави пратката на назначено место без потпис од доставата.
По пратка
Не се наплаќа
Дополнителни услуги
GoGreen Plus
Reduce your shipment's carbon emission.
Покажи повеќе
Покажи помалку
GoGreen Plus

Со избирање на оваа услуга, ДХЛ ќе ги намали емисиите на CO2 од авионскиот транспорт за оваа пратка преку купување на одржливо авионско гориво (ОАГ).

Одржливото авионско гориво може да ги намали емисиите на јаглерод диоксид до 80% во споредба со конвенционалното млазно гориво. Услугата GoGreen Plus – Carbon Reduced, овозможува намалувањето на емисиите од опсег 3 во согласност со научната целна иницијатива (Science Based Target). Групацијата DHL користеше ОАГ и ги намали своите емисии на штетни гасови од известувањето за билансот на емисиите на стакленички гасови од Опсег 1 и Опсег 3 категорија 3.

Алтернативните нивоа на намалување и извештаите за емисија на C02ewtw се достапни само врз основа на склучен договор. Ве молиме контактирајте го Вашиот референт за продажба за дополнителни информации.

Дестинација во зависност по пратката
Минимална наплата од 11.00 МКД по кг
Промена на начин на плаќање
Кога треба да се направат промени на Вашата фактура.
Покажи повеќе
Покажи помалку
Промена на начин на плаќање
Ова се применува кога клиентот бара промена на договорена информација за фактурирање на веќе издадена фактура, што ќе резултира со реиздавање на фактурата, и во случај на промена на ДХЛ сметка, одобрување на стара ДХЛ сметка и задолжување на нова сметка.
По фактура
732.00 МКД
Вербално известување за достава
ДХЛ ќе Ве известува!
Покажи повеќе
Покажи помалку
Вербално известување за достава
Секторот за грижа за корисници ќе Ве контактира телефонски и ќе обезбеди вербално известување за најновите транспортни податоци или инциденти кои имаат влијание на транзитното време.
По пратка
310.00 МКД
Повеќе за изборни услуги
Повеќе за изборни услуги
  • Трошоците за Изборни Услуги се додаваат на транспортните трошоци.
  • Достапноста на услугите зависи од видот на пратката и дестинацијата. Сите услуги не се достапни за секоја дестинација.
  • Сите Изборни Услуги не се достапни за секоја пратка и/или секоја дестинација.
  • Услугите се предмет на Правилата и Условите за транспорт на ДХЛ, и/или предмет на она што е прикажано на товарниот лист од земјата испраќач.
Вратете се на почетокот