Услуги за достава

Брзи,  соодветни и разновидни меѓународни извозни услуги со достава во одредено време или ден - кои Ви овозможуваат да ги искористите нашата глобална и неспоредлива локална царинска експертиза. 
Експрес 9:00
Експрес 10:30
Експрес 12:00
Експрес Worldwide
Експрес Envelope
Доставено следниот можен ден
9:00 AM
10:30 AM
12:00 PM
Крај на ден
Крај на ден
Курирска достава од врата до врата
Транспарентно следење од почеток до крај
Проактивни нотификации при испорака
На барање
На барање
На барање
Оцаринување
Управување со достави
Гаранција за поврат на средства
Спецификации
Експрес 9:00
Експрес 10:30
Експрес 12:00
Експрес Worldwide
Експрес Envelope
Документи
Пакети
Максимална дозволена тежина на колето
30 кг
30 кг
70 кг
70 кг
0.3 кг
Максимална дозволена тежина на пратка
300 кг
300 кг
300 кг
3,000 кг
0.3 кг
Максимални дозволени димензии на колето (LxWxH)
120 x 80 x 80 цм
120 x 80 x 80 цм
120 x 80 x 80 цм
120 x 80 x 80 цм
Експрес Писмо
Палети
Максимална дозволена тежина на палета
1,000 кг
Максимални дозволени димензии на палета (LxWxH)
300 x 200 x 160 цм
Транзит
Експрес 9:00
Експрес 10:30
Експрес 12:00
Експрес Worldwide
Експрес Писмо
Преземање
Остави
Испорака низ цел свет
Главни деловни центри за испорака
Дополнителни
Експрес 9:00
Експрес 10:30
Експрес 12:00
Експрес Worldwide
Експрес Писмо
Други детали
Прифатливи Опасни Материи
Вклучува испорака со намалени емисии на јаглерод
Повеќе за услуги за достава
Повеќе за услуги за достава
 • Достапноста на услугите зависи од видот на пратката и дестинацијата. Сите услуги не се достапни за секоја дестинација.
 • Сите Изборни Услуги не се достапни за секоја пратка и/или секоја дестинација.
 • Услугите се предмет на Правилата и Условите за транспорт на ДХЛ, и/или предмет на она што е прикажано на товарниот лист од земјата испраќач.
Погледнете повеќе за дополнителни услуги
Покажи помалку
Детали
Same Day
Курирска достава од врата до врата
Регионално
Доставено во 24 часовна временска рамка
Итно преземање
Проактивни нотификации при испорака
Оцаринување
Ексклузивни услуги за клиенти
Придружен превоз
На барање
Посебно назначен превоз
На барање
Опции за царинска постапка
Прилагодена достава
На барање
Спецификации
Same Day
Документи
Пакети
Палети
Максимална дозволена тежина на колето
30 кг
Максимални дозволени димензии на колето (LxWxH)
120 x 80 x 80 цм
Максимална дозволена тежина на пратка
300 кг
Максимална дозволена тежина на палета
Максимални дозволени димензии на палета (LxWxH)
Максимална зафатнина во авион (LxWxH)
Максимална зафатнина во возило (LxWxH)
Погледнете повеќе за дополнителни услуги
Покажи помалку
Детали
Услуги за достава на увозни пратки - поддржани од глобалната стандардизирана политика на ДХЛ за царинење, како и од неспоредливата локална царинска експертиза
Експрес Worldwide
Експрес Писмо
Доставено следниот можен ден
Крај на ден
Крај на ден
Курирска достава од врата до врата
Транспарентно следење од почеток до крај
Проактивни нотификации при преземање
На барање
На барање
Оцаринување
Управување со достави
Гаранција за поврат на средства
Спецификации
Експрес Worldwide
Експрес Писмо
Документи
Пакети
Максимална дозволена тежина на колето
70 кг
0.3 кг
Максимална дозволена тежина на пратка
3,000 кг
0.3 кг
Максимални дозволени димензии на колето (LxWxH)
120 x 80 x 80 цм
Експрес Писмо
Палети
Максимална дозволена тежина на палета
1,000 кг
Максимални дозволени димензии на палета (LxWxH)
300 x 200 x 160 цм
Транзит
Експрес Worldwide
Експрес Писмо
Преземање
Остави
Испорака низ цел свет
Главни деловни центри за испорака
Дополнителни
Експрес Worldwide
Експрес Писмо
Други детали
Прифатливи Опасни Материи
Вклучува испорака со намалени емисии на јаглерод
Повеќе за услуги за достава
Повеќе за услуги за достава
 • Достапноста на услугите зависи од видот на пратката и дестинацијата. Сите услуги не се достапни за секоја дестинација.
 • Сите Изборни Услуги не се достапни за секоја пратка и/или секоја дестинација.
 • Услугите се предмет на Правилата и Условите за транспорт на ДХЛ, и/или предмет на она што е прикажано на товарниот лист од земјата испраќач.
Погледнете повеќе за дополнителни услуги
Покажи помалку
Детали
Експрес пратки за достава низ Македонија – Вашите пратки се во добри раце!
Експрес 9:00
Експрес 12:00
Експрес Domestic
Доставено следниот можен ден
9:00 AM
12:00 PM
Крај на ден
Курирска достава од врата до врата
Транспарентно следење од почеток до крај
Проактивни нотификации при испорака
На барање
На барање
Гаранција за поврат на средства
Спецификации
Експрес 9:00
Експрес 12:00
Експрес Domestic
Документи
Пакети
Максимална дозволена тежина на колето
30 кг
70 кг
70 кг
Максимална дозволена тежина на пратка
300 кг
300 кг
3,000 кг
Максимални дозволени димензии на колето (LxWxH)
120 x 80 x 80 цм
120 x 80 x 80 цм
120 x 80 x 80 цм
Палети
Максимална дозволена тежина на палета
1,000 кг
Максимални дозволени димензии на палета (LxWxH)
300 x 200 x 160 цм
Транзит
Експрес 9:00
Експрес 12:00
Експрес Domestic
Преземање
Остави
Delivery
Дополнителни
Експрес 9:00
Експрес 12:00
Експрес Domestic
Други детали
Повеќе за услуги за достава
Повеќе за услуги за достава
 • Достапноста на услугите зависи од видот на пратката и дестинацијата. Сите услуги не се достапни за секоја дестинација.
 • Сите Изборни Услуги не се достапни за секоја пратка и/или секоја дестинација.
 • Услугите се предмет на Правилата и Условите за транспорт на ДХЛ, и/или предмет на она што е прикажано на товарниот лист од земјата испраќач.
Погледнете повеќе за дополнителни услуги
Покажи помалку
Детали
Same Day
Курирска достава од врата до врата
Регионално
Доставено во 24 часовна временска рамка
Итно преземање
Проактивни нотификации при испорака
Оцаринување
Ексклузивни услуги за клиенти
Придружен превоз
На барање
Посебно назначен превоз
На барање
Прилагодена достава
На барање
Спецификации
Same Day
Документи
Пакети
Палети
Максимална дозволена тежина на колето
30 кг
Максимална дозволена тежина на пратка
300 кг
Максимални дозволени димензии на колето (LxWxH)
120 x 80 x 80 цм
Максимална дозволена тежина на палета
Максимални дозволени димензии на палета (LxWxH)
Максимална зафатнина во авион (LxWxH)
Максимална зафатнина во возило (LxWxH)
Погледнете повеќе за дополнителни услуги
Покажи помалку
Детали

Индустриските деловни решенија за достава, се дизајнирани за компании кои ќе ги користат придобивките од широката глобална мрежа на ДХЛ, стандардизираните процеси и воспоставените царински процеси - притоа заштедувајќи време и пари.

Транспорт на временско и температурно чувствителни пратки

ДХЛ презема Medical Express пратки, како што се медицински истражувања и клинички материјали. Ние внимателно ги доставуваме до Вашата лабораторија, клиника или болница за истражување и анализи.
Faded waves
Подгответе пакување на амбиентална, разладена или замрзната состојба
Авион
Одберете ДХЛ Експрес услуги
Shipment Inspection
Клиничката пратка е подигната и се следи
Датотека
Царинење на биолошки материјал
Delivery
Доставено од страна на ДХЛ

Insulated package with chilled contents being prepared for shipping

Стока која се квалификува како Medical Express

ДХЛ управува со транспортот на временско и температурно чувствителни пратки од медицинско - биолошката индустрија.
  
Медицински производи
Лекови наменети за тестирање за време на клинички испитувања
  
Клинички материјали
Опрема која се користи за спроведување на клинички испитувања
  
Примерок од пациенти
Примероците земени од пациенти и испратени во лаборатории за анализа

 


Medical Express Details

Ова е идеално решение за правни лица, на кои им е потребна посебно приспособена програма за поддршка на клиничките испитувања, врз основа на комбинацијата на времетраењето на испитувањето и врз основа на местото и обемот на пратките кои ќе се испраќаат. DHL Medical Express обезбедува сигурен транспорт на чувствителни пратки. 
 • ДХЛ нуди опции за пакување на амбиентална, разладена и замрзната температура со голем број на термо пакувања и сув мраз по потреба.
 • Нашите вработени се квалификувани да управуваат со биолошки супстанции и да обезбедат усогласеност со локалните, регионалните и IATA регулативите.
 • Пратките ги ревидираат ДХЛ интерни експерти за царинење и централно се следат во текот на процесот на извоз и увоз.
 • Глобално стандардизираната ДХЛ Експрес мрежа на авиони и возила обезбедува најрана можна достава.
   
Вратете се на почетокот