Литиумски батерии

Безбеден транспорт на литиумски батерии е од суштинско значење за да се обезбеди предвидениот транспорт на пратката.

Што треба да знаете

  • Литиумските батерии се класифицирани како опасни материи
  • Постојат прописи за транспорт на литиумските батерии
  • Неисправни, оштетени и батерии повлечени од продажба, не се дозволени
  • Испраќачот е законски одговорен за усогласеност со правилата и прописите и за безбеден транспорт на литиумските батерии
  • Одредени видови на литиумски батерии не се прифатливи за транспорт
  • Вашата сметка мора да биде претходно авторизирана за транспорт на литиумски батерии
Широк спектар на електронски апарати кои се напојуваат со литиумски батерии, спаѓаат под регулатива за опасни материи, без оглед дали се полнат (литиум-јонски), или не се полнат (литиум-метал).
Регулативите се применуваат кога литиумските батерии се:
Опасни материи
Надвор од уредот
Батериите се испраќаат како посебни предмети (надвор од уред/рефус)
Пример: Преносен полнач
 
Пакувани со опремата
Опремата и батериита се во ист пакет.
Пример: Камера со дополнителна батерија
Содржани во опрема
Батерија вградена во опремата.
Пример: Таблет со вградена литиумска батерија
Безбедниот транспорт на таквата содржина по воздушен пат и целосната усогласеност со прописите на ICAO/IATA, е законска обврска на Испраќачот. IATA и ДХЛ публикуваа упатства и материјали за да им помогнат на испраќачите да ги разберат регулативите и да се усогласат со нив.
Дозволено
  • Пакет со опрема што содржи помалку од 2 батерии или 4 ќелии, е прифатлив за транспорт без ознака за литиумска батерија.
Пример: Во пакет што содржи лаптоп компјутер може да има вградено 1 литиум-јонска батерија и 2 мали копче батерии од литиум метал.
Забрането
  • Литиумските батерии за кои е познато или постои сомневање дека се неисправни или оштетени или повлечени од продажба, претставуваат висок безбедносен ризик за персоналот и имотот и не се дозволени во авиони под никакви околности.
  • Кога се знае или постои сомневање дека неисправна, оштетена или повлечена од продажба литиумска батерија е вградена во лаптоп, мобилен телефон или друг уред, батеријата мора да се отстрани пред ДХЛ да ја прифати пратката.
ДХЛ Експрес бара претходна авторизација за испраќање опасни материи за да се осигура дека имателот на сметка е соодветно обучен, упатен и ќе подготвува пратки кои содржат опасни материи, во согласност со важечките прописи, политики и процедури на ДХЛ.
Заинтересирани сте за авторизирање на Вашата ДХЛ сметка? Нашите стручни експерти се тука за да обезбедат стручна помош. Контактирајте ги нашите експерти за транспорт на опасни материи
Вратете се на почетокот