Максималниот број на контакти е постигнат. Избришете ги старите, неупотребливите или дуплите адреси од Вашиот адресар.
Се случи неочекувана грешка. Деталите за контакт делумно се зачувани. Завршете сега или подоцна: