Додатокот за Вонредна Состојба

Обнови – Април 1, 2024
Ова е привремена доплата која ни овозможува да ги покриеме зголемените оперативни трошоци поради вонредни ситуации кои се надвор од контролата на ДХЛ. Ова вклучува (но не е ограничено на) промени во динамиката на пазарот и достапноста на авионскиот капацитет. Ќе продолжиме да ја проценуваме и прилагодуваме оваа доплата како што пазарните услови се развиваат за времетраењето на вонредната ситуација.
  • Започнувајки од April 1, 2024, надоместокот за вонредна состојба е суспендиран
  • Суспензијата важи од и до сите дестинации и за сите продукти
ДХЛ го задржува правото да го реактивира надоместокот за вонредна состојба. Сумата и траењето на надоместокот би бил одреден во согласност со одлуката на ДХЛ.
Најнови известувања за статусот на ДХЛ мрежата
Најнови известувања за статусот на ДХЛ мрежата
ДХЛ Експрес ќе продолжи да Ве информира за сите големи промени во нашата понуда на услуги, кои би се појавиле како последица од тековниот развој на состојбата со Ковид-19 (како на пример, рестрикции од локалните власти и влијание врз транзитното време).
Промената на статусот и ажурирањето на земји за надоместокот за вонредна состојба се применуваат во согласност со потребата.
Доколку имате дополнителни прашања, Ве молиме контактирајте го Вашиот референт за продажба.
Вратете се на почетокот