Upload and Map Quick Tips

Можете да поставите повеќе пратки со Вашите податоци по било кој редослед. Нашиот прилагоден процес ги употребува Вашите поставки за датотеки за да ги мапира полињата со MyDHL+ товарните листови и царинските фактури. Се додека информациите во Вашата датотека се во согласност со нашиот водич, пратката ќе биде успешно поставена.

По поставувањето и мапирањето Вие ќе можете да:

 • Да го зачувате Вашето ново мапирање како автоматска опција која можете да ја употребите за идни поставувања на датотеки
 • Одберете формат на датотека на XML, CSV или TXT
 • Започнете со печатење на товарни листови со документи
 • Промените детали околу пратката пред да ги испечатите, доколку е тоа потребно
 • Да закажете преземање со курир

Подгответе ја Вашата датотека:

 • Зачувајте ја како CSV или TXT

Пред да ги изберете и мапирате полињата:

 • Направете кратка споредба! Брзо прегледајте ја и преземете ја пратката во Управувај со Пратки за да ја искористите како референца. Вие ќе можете да: 
  • Проверете веќе постоечка пратка за да видите како се појавуваат податоците и кои податоци се вметнати во полињата
  • Погледнете како се форматирани податоците, во случај да треба да направите промени во Вашите податоци/полиња
 1. Адресата на испраќачот ќе биде прикажана во датотеката со податоци или можете да одберете една од адресарот и да ја примените на сите пратки
 2. Сметката на испраќачот ќе биде прикажана во датотеката со податоци или можете да одберете една од Вашите зачувани сметки и да ја примените на сите пратки
 3. Употребете знаците за разделување на полињата, и ако е можно и знаци за разделување на текстот
  Пример: “DHL Express”,”Џон Смит”, “Адреса 1”
  Знакот за разделување на полињата е запирка (,) а знакот за разделување на текстот е наводници (“).
 4. Проверете дали Вашата датотека содржи ред со наслов
 5. Селектирајте ги вашите знаци, ако не сте сигурни одберете UTF-8
 6. Поставете ја и одберете ја вашата датотека

Ви треба помош? Ние сме тука за да Ви помогнеме!

Контактирајте не на:
15333 или (02) 2 581 581