Decline Assigned Shipment

Причина за одбивање пратка

Пратката ќе биде повторно доделена на претставникот со Вашите коментари