TSA Notice (on Schedule Pickup)

БЕЛЕШКИ ЗА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВАТНОСТ
 

49 USC 114 има дозвола за собирање на оваа информација. Информациите што ќе ги дадете ќе се користат за да ве квалификуваат или да го потврдат вашиот статус како „познат испраќач“.

Обезбедувањето на овие информации е доброволно, меѓутоа, ако не ги обезбедите овие информации, можно е да не бидете квалификувани како „познат испраќач“. Овие информации ќе можат да ги видат персоналот и изведувачите на TSA или други агенти вклучувајќи ги и IACs за одржување и работење на програмата за познат испраќач.

TSA може да ги споделат инфомациите со службите на аеродром, странски авионски превозници, IACs, служби за спроведување на законот, и други во согласност со Законот за приватност, 5 USC Section 552a.

За дополнителни детали, погледнeте ги белешките за евиденција на Системот за проценка на безбедноста при транспорт (DHS/TSA 002) објавен во Сојузниот регистар.

За дополнителни детали за содржината на овие белешки ве молиме посетете ја www.tsa.gov.