Wysyłka towarów niebezpiecznych

Materiały niebezpieczne (towary niebezpieczne lub HAZMAT) to substancje lub materiały mogące staważać zagrozęnie dla zdrowia, bezpieczeństwa lub innych towarów. Identyfikacja materiałów niebezpiecznych jest pierwszym krokiem do zmniejszenia ryzyka poprzez odpowiednie pakowanie, oznaczanie, przenoszenie i składowanie. DHL jest uznanym przewoźnikiem z dużym doświadczeniem w transporcie towarów niebezpiecznych.

Co musisz wiedzieć

 • Istnieją regulacje dotyczące wysyłki Materiałów Niebezpiecznych.
 • Nadawca odpowiedzialny jest za zapewnienie zgodności z przepisami
 • Nie wszystkie materiały niebezpieczne są przyjmowane do przewozu w DHL Express
 • Wysyłka materiałów niebezpiecznych wymaga wcześniejszej autoryzacji Nadawcy.
 • DHL Express akceptuje to transportu Materiały Niebezpieczne w ograniczonych i określonych warunkach.
 • Poinformuj nas o zamiarze takiej wysyłki
 • Przesyłki zawierające Towary Niebezpieczne podlegają dodatkowym dopłatom.
Wiele towarów klasyfikowanych jako niebezpieczne są możliwe do transportu.
DHL stosuje następujące wytyczne:
 • IATA dla transportu lotniczego
 • ADR ma zastosowanie w krajach, które wprowadziły konwencję ADR do swojego prawodawstwa
 • Inne krajowe regulacje zależne od krajuch pochodzenie, tranzytu i dostawy przesyłki.
Open Box
Pakowanie
Exclamation Point
Etykietowanie
Deklarowanie
Przepisy zawierają szczegółowe zasady dotyczące prawidłowego pakowania towarów niebezpiecznych, oznacznia i deklarowania zawartości na dokumentach przewozowych.
Towary o tych właściwościach są uważane za niebezpieczne (lista nie jest zamknięta)
 • Radioaktywne
 • Łatwopalne
 • Wybuchowe
 • Żrące
 • Toksyczne
 • Utleniacze
 • Zakaźne
 • Inne wskazane w regulacjach materiały
Sprzęt elektroniczny, perfumy a także aromaty spożycze mogą być klasyfikowane jako towary niebezpieczne. Niektóre materiały lub substancje mogą być niebezpieczne w specyficznych warunkach.
Karta charakterystyki materiału (MSDS) lub karta charakterystyki producenta zawiera informacje umożliwiające identyfikację klasyfikacji zawartości.
DHL Express wymaga wcześniejszej autoryzacji Nadawcy do wysyłania towarów niebezpiecznych. Ma to na celu weryfikację czy Nadawca jest odpowiednia przeszkolony oraz czy przygotuje Materiały niebezpieczne zgodnie z regulacjami w tym zakresie i wytycznymi DHL.
Potrzebujesz wysłać materiały niebezpieczne? Skontaktuj się na nami aby otrzymać wytyczne i profesjonalne wsparcie. Skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta
Powrót do góry