DHL Express Zakazane przedmioty

Nie przyjmujemy do przewozu towarów zabronionych.
Następujące towary są zabronione do przewozu za pośrednictwem DHL niezależnie od okoliczności.
 • Żywe zwierzęta (włączając w to, ale nie ograniczając do ssaków, gadów, ryb, bezkręgowców, płazów, ptaków, insektów, larw i poczwarek)
 • Trofea łowieckie (zwierzęce), części zwierząt, takie jak kość słoniowa, czy płetwy rekina, prochy, bądź szczątki zwierząt, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego
 • Szczątki i prochy ludzkie
 • Kruszce (dowolnych metali szlachetnych)
 • Gotówka (prawny środek płatniczy) – banknoty, monety
 • Kamienie szlachetne (luźne) bursztyn
 • Broń palna, amunicja, materiały wybuchowe, paralizatory, broń hukowa
 • Towary nielegalne (Wszystkie towary uznane za nielegalne wg prawa kraju nadania/odbioru oraz praw międzynarodowych są zabronione w przewozie (np. narkotyki, pornografia,  itp.)
Cześć towarów jest ograniczona w transporcie z uwagi na kwestie bezpieczeństwa, możliwości techniczne lub prawo. Przesyłanie poniższych towarów wymaga potwierdzenia z DHL, a w niektórych przypadkach dodatkowych zezwoleń lub formalności.
Jeżeli masz wątpliwości co do dopuszczalności swoich towarów, skontaktuj się z DHL przed wysłaniem przesyłki.
Regulamin DHL zakazuje przewozu towarów podrobionych siecią DHL. W razie podejrzenia, że taki towar jest przewożony, DHL poinformuje Urząd Celny.
Jeżeli ktoś oferuje markowe towary w bardzo niskich cenach, na aukcjach internetowych, lub za pośrednictwem innych kanałów sprzedaży, można mieć pewność, że są to towary podrobione.
Najczęściej są to:
 • Buty
 • Ubrania
 • Torby
 • Drogie zegarki
 • Płyty CD I DVD
 • Parfumy
 • Elektronika
W wielu krajach wprowadzanie do obrotu towarów podrobionych jest zakazane, w związku z tym, takie towary są konfiskowane, a kupujący może ponieść karę.
Powrót do góry