Privacy Notice

Izjava o Privatnosti
 

Za DHL je važno da zaštiti vaše lične podatke tokom čitavog poslovnog procesa korišćenja naših proizvoda i usluga. Ispod su detalji kako DHL Express prikuplja vaše lične podatke kada posećujete naše web straniei kako se te informacijekoriste.

Elektronska Rešenja za Slanje
Zatvoriti
Elektronska Rešenja za Slanje


Elektronska rešenja za slanje uključujući, ali ne ograničavajući se na: MyDHL+, IntraShip, Online Shipping, Import Express Online, Express Logistics Platform

Vrsta podataka

 • Ime, Telefonski Broj i Email Adresa od Pošiljalac
 • Ime, Telefonski Broj i Email Adresa od Primalac
 • Ime, Telefonski Broj i Email Adresa od Onaj koji Plaća
 • Ime, Telefonski Broj i Email Adresa od Podnosilac zahteva
 • ako je primenljivo, Poreski ID od Pošiljalac               
 • ako je primenljivo, Poreski ID od Primalac
 • ako je primenljivo, Podaci Koji su Potrebni za Postupak Carinjenje
 • ako je primenljivo, Plaćanje Detalji

Svrha i pravna osnova obrade

Podaci se obrađuju prvenstveno za sprovođenje ugovora u skladu sa članom 6 (1) (b) Opštih Propisa o Zaštiti Podataka-a.
U skladu sa članom 6 (1) (c) Opštih Ppropisa o Zaštiti Podataka, obrada se dešava i radi ispunjavanja zakonskih obaveza, npr., U slučaju davanja obaveštenja istražnim organima.

Konačno, obrada se takođe vrši u svrhe navedene u nastavku, na osnovu legitimnog interesa u skladu sa članom 6 (1) (f) Opštih Propisa o Zaštiti Podataka.:

 • kao deo naših bezbednosnih zahteva (na primer, za potrebe detekcije kriminala),
 • za statističko prikupljanje,
 • u svrhu osiguranja kvaliteta, optimizacije procesa i sigurnosti planiranja.

Kontrolor ima legitiman interes za obradu podataka u svrhu kontaktiranja ljudi koji su nedavno koristili našu uslugu u cilju poboljšanja iskustva naših kupaca, osiguravanja nesmetanog procesa i / ili poboljšanja proizvoda i usluga u stalnom toku. Ne postoji sukobljeni legitimni interes jer se nametljivost obrade svodi na minimum, npr., pseudonimizacija.

Primaoci ili kategorije primalaca

a) Otkrivanje se dešava u kompanijama uključenim u pružanje usluga ekspresne isporuke.
b) Otkrivanje se javlja kao deo zakonskih obaveza (npr. prema istražnim organima).

Prenos u treću zemlju (tj. Podaci se prenose u zemlju van Evropskog ekonomskog prostora (EEA))

a) Vaši podaci se obrađuju u trećoj zemlji na ugovornoj osnovi ako ste nas za to ovlastili (npr. Za prevoz predmeta u treću zemlju).
b) Interni servis provajder Grupe može biti u obavezi da obezbedi IT ili druge usluge na osnovu naših veznih korporativnih pravila.

Prikupljeni Lični Podaci o Identifikaciji
Zatvoriti
Prikupljeni Lični Podaci o Identifikaciji


Slike izdatih ID dokumenata (npr pasoš, vozačka dozvola)

Vrsta podataka

 • Ime, Adresa, od Pošiljalac
 • Ime, Adresa, od Primalac
 • Ime, Adresa, od Onaj koji Plaća
 • Ime, Adresa, od Podnosilac zahteva
 • ID broj (npr. Broj pasoša, broj lične karte), od Pošiljalac
 • ID broj (npr. Broj pasoša, broj lične karte), od Primalac
 • ID broj (npr. Broj pasoša, broj lične karte), od Onaj koji Plaća
 • ID broj (npr. Broj pasoša, broj lične karte), od Podnosilac zahteva
 • Datum Rođenja, od Pošiljalac
 • Datum Rođenja, od Primalac
 • Datum Rođenja, od Onaj koji Plaća
 • Datum Rođenja, od Podnosilac zahteva
 • Mesto Rođenja, od Pošiljalac
 • Mesto Rođenja, od Primalac
 • Mesto Rođenja, od Onaj koji Plaća
 • Mesto Rođenja, od Podnosilac zahteva
 • Nacionalnost, od Pošiljalac
 • Nacionalnost, od Primalac
 • Nacionalnost, od Onaj koji Plaća
 • Nacionalnost, od Podnosilac zahteva
 • Svi ostali podaci koji se pojavljuju na identifikacionom dokumentu

Svrha i pravna osnova obrade

U skladu sa važećim zakonima o kontroli izvoza i sankcijama u slučajevima kada obrada podataka pošiljaoca i primaoca podiže crvene zastave („visoko podudaranje“) zbog potencijalnog kršenja važećih sankcija i/ili zakona o kontroli izvoza.

Primaoci ili kategorije primalaca

Otkrivanje se javlja kao deo zakonskih obaveza (npr. Odgovarajućem organu kontrole izvoza u slučajevima obelodanjivanja zakonom).

Denied Party Screening Solutions (DPSS)
Zatvoriti
Denied Party Screening Solutions (DPSS)


Vrsta podataka

 • Ime, Telefonski Broj i Email Adresa od Pošiljalac
 • Ime, Telefonski Broj i Email Adresa od Primalac
 • Ime, Telefonski Broj i Email Adresa od Onaj koji Plaća
 • Ime, Telefonski Broj i Email Adresa od Podnosilac zahteva
 • ako je primenljivo, Poreski ID od Pošiljalac               
 • ako je primenljivo, Poreski ID od Primalac
 • ako je primenljivo, Podaci Koji su Potrebni za Postupak Carinjenje
 • ako je primenljivo, Plaćanje Detalji

Svrha i pravna osnova obrade
U skladu sa važećim zakonima o kontroli izvoza i sankcijama

Primaoci ili kategorije primalaca
Otkrivanje se javlja kao deo zakonskih obaveza (npr. Odgovarajućem organu kontrole izvoza u slučajevima obelodanjivanja zakonom).

Prenos u treću zemlju (tj. Podaci se prenose u zemlju van Evropskog ekonomskog prostora (EEA))
a) Vaši podaci se obrađuju u trećoj zemlji na ugovornoj osnovi ako ste nas za to ovlastili (npr. Za prevoz predmeta u treću zemlju).
b) Interni servis provajder Grupe može biti u obavezi da obezbedi IT ili druge usluge na osnovu naših veznih korporativnih pravila.
Politika privatnosti DPDHL reguliše standarde na nivou Grupe za obradu podataka sa posebnim fokusom na takozvane transfere iz trećih zemalja, što znači prenošenje ličnih podataka u države van EU koje nemaju adekvatan nivo zaštite podataka. Ako ste zainteresovani da saznate više o politici privatnosti DPDHL podataka, posetite ovde.

Možemo koristiti davaoce usluga koji obrađuju lične podatke pod našom kontrolom i u naše ime. U slučajevima kada se podaci prenose izvan Evropskog ekonomskog prostora, preduzimamo sve razumne potrebne korake da osiguramo da se to dogodi u skladu sa važećim zakonima i propisima o zaštiti podataka.

Istraživanje Zadovoljstva Klijenata
Zatvoriti
Istraživanje Zadovoljstva Klijenata


Vrsta podataka

 • Kontakt Detalji – Ime (osoba koja je imala interakciju sa DHL-om), telefon, adresa (ulica, grad, poštanski broj vidljivi su u Tačkama Isporuke i Preuzimanja), Email (u ograničenim Dodirnim Tačkama)

Svrha i pravna osnova obrade

Istraživanje Zadovoljstva Klijenata (NPA) jedan je od načina DHL-a da prikupi glas svog klijenta i izmeri iskustvo klijenta. To radimo tako što uključujemo naše ljude da proaktivno slušaju iskustva naših kupaca, traže povratne informacije za mogućnosti poboljšanja i preduzimaju akcije. Interakcije kupaca su nasumični uzorci da nam pomogne da razumemo iskustvo našeg klijenta i tražimo načine za poboljšanje usluge koju pružamo našim klijentima.

Obrada je takođe neophodna u svrhu legitimnih interesa koje sledi kontrolor ili treće lice u skladu sa članom 6 (1) f) Opštih propisa o zaštiti podataka.

Obrada u druge svrhe

Kontrolor ima legitiman interes za obradu podataka u svrhu kontaktiranja ljudi koji su nedavno koristili našu uslugu u cilju poboljšanja iskustva naših kupaca, osiguravanja nesmetanog procesa i / ili poboljšanja proizvoda i usluga u stalnom toku. Ne postoji sukobljeni legitimni interes jer se nametljivost obrade svodi na minimum, npr., pseudonimizacija.

Primaoci ili kategorije primalaca

U nekim slučajevima kontaktiranje kupaca vrši ugovorna treća strana sa kojom imamo sporazume o upravljačkim procesima.

Prenos u treću zemlju (tj. Podaci se prenose u zemlju van Evropskog ekonomskog prostora (EEA))

Interni servis provajder Grupe može biti u obavezi da obezbedi IT ili druge usluge na osnovu naših veznih korporativnih pravila.

Read more about Obavest o Privatnosti

DHL i DHL Express su deo Deutsche post AG.