Doplate

DHL Express je posvećen pružanju najboljih usluga dostave, zbog čega i dalje nudimo pokrivenost u više delova sveta nego bilo koja druga kompanija.
Doplata
Opis
Kako naplaćujemo
Trošak
Opasna roba
Potpuna Opasna Roba
Prevoz opasne robe
Prikaži više
Prikaži manje
Potpuna Opasna Roba

Doplata se primenjuje po pošiljci kada prevoz pošiljaka uključuje rukovanje supstancama i robama klasifikovanim u skladu sa IATA propisima o opasnim robama.

Potreban je ugovorni sporazum sa DHL-om.

po pošiljci
9,440.00 RSD
Izuzete Količine
Prevoz opasne robe u izuzetnim količinama
Prikaži više
Prikaži manje
Izuzete Količine

Fiksna doplata po pošiljci se primenjuje za pošiljku kada rukovanje i prevoz pošiljki sadrže supstance i robe koje su u izuzetnim količinama u skladu sa IATA Pravilnikom o opasnoj robi.

Potreban je ugovorni sporazum sa DHL-om.

po pošiljci
590.00 RSD
Suvi led UN1846
Kada hladno nije dovoljno hladno
Prikaži više
Prikaži manje
Suvi led UN1846

Doplata se primenjuje po pošiljci kada prevoz pošiljaka uključuje rukovanje suvim ledom UN1845 kao sredstvom za zamrzavanje neopasne robe kao što su dijagnostički uzorci.

Potreban je ugovorni sporazum sa DHL-om.

po pošiljci
1,180.00 RSD
Ograničene količine ADR
Prevoz opasnih materija drumskim transportom.
Prikaži više
Prikaži manje
Ograničene količine ADR

Doplata se primenjuje po pošiljci kada rukovanje i transport pošiljaka uključuju supstance i robe koji su u ograničenim količinama.

U skladu sa propisima o ADR-u i koji su zabranjeni za vazdušni prevoz. Takva opasna roba ograničena je na ne više od 30 kg po komadu i prihvata se samo od odobrenih špeditera.

po pošiljci
2,360.00 RSD
Litijumske baterije - Litijum-jonske PI 965, Odeljak II, Litijumske metalne PI 968, Odeljak II
Prevoz litijumskih baterija
Prikaži više
Prikaži manje
Litijumske baterije - Litijum-jonske PI 965, Odeljak II, Litijumske metalne PI 968, Odeljak II

Litijum-jonski PI 965, Odeljak II

Naknada za uslugu primeniće se za svaku pošiljku koja sadrži odvojene litijum-jonske baterije (PI 965, odeljak II). Takve pošiljke moraju biti u skladu sa odgovarajućim uputstvima za pakovanje IATA i prihvataju se samo od odobrenih otpremnika.

Litijum-metal PI 968, Odeljak II

DHL neće prihvatiti nijednu pošiljku koja sadrži odvojene litijum-metalne baterije (PI 968, odeljak II) ili opremu za koju se zna ili se sumnja da sadrži neispravne ili oštećene baterije.

po pošiljci
9,440.00 RSD
Litijumske baterije (sa opremom) - Litijum-jonski PI 966, odeljak II, litijum-metalni PI969, odeljak II
Prevoz litijumskih baterija sa opremom
Prikaži više
Prikaži manje
Litijumske baterije (sa opremom) - Litijum-jonski PI 966, odeljak II, litijum-metalni PI969, odeljak II

Litijum-joni PI 966, Odeljak II

Naknada za uslugu primenjuje se za svaku pošiljku koja sadrži litijum-jonske baterije sa opremom. Takve pošiljke moraju biti u skladu sa odgovarajućim IATA uputstvom za pakovanje 966, Odeljak II i prihvataju se samo od odobrenih prevoznika.

Litijum-metal PI969, Odeljak II

Naknada za uslugu procenjivaće se za svaku pošiljku koja sadrži litijum-metalne baterije sa opremom. Takve pošiljke moraju biti u skladu sa odgovarajućim IATA uputstvom za pakovanje 969, Odeljak II i prihvataju se samo od odobrenih prevoznika.

po pošiljci
590.00 RSD
Litijumske baterije (u opremi) - Litijum-jonski PI 967, odeljak II, litijum-metalni PI970, odeljak II
Prevoz litijumskih baterija u opremi
Prikaži više
Prikaži manje
Litijumske baterije (u opremi) - Litijum-jonski PI 967, odeljak II, litijum-metalni PI970, odeljak II

Litijum-joni PI 967, Odeljak II

Pošiljke koje sadrže litijum-jonske baterije u opremi prihvataju se samo u skladu sa odgovarajućim IATA uputstvom za pakovanje 967, odeljak II.

Litijum-metal PI970, Odeljak II

Pošiljke koje sadrže litijum-metalne baterije u opremi prihvataju se samo u skladu sa odgovarajućim IATA uputstvom za pakovanje 970, odeljak II.

DHL zadržava pravo da odbije pošiljke za koje se zna ili se sumnja da sadrže neispravne ili oštećene baterije.

po pošiljci
Bez doplate
Biološke Supstance
Otpremanje bioloških supstanci
Prikaži više
Prikaži manje
Biološke Supstance

Pošiljke koje sadrže biološke supstance kategorije B (UN3373) ili genetski modifikovane supstance prema UN3245 prihvataju se samo kao DHL MEDICAL EKSPRESS produkt.

Potreban je ugovorni sporazum sa DHL-om.

po pošiljci
Bez doplate
Usluge Udaljenih Područja
Dostava na Udaljenu Destinaciju
Otprema pošiljaka ka udaljenim ili teže dostupnim lokacijama
Prikaži više
Prikaži manje
Dostava na Udaljenu Destinaciju
Ova doplata se primenjuje kada se pošiljka dostavlja na lokaciju koja je udaljena ili ju je teško servisirati.
 
Primenjuje se na pošiljke u domaćem i međunarodnom transportu.
po pošiljci
2,360.00 RSD po pošiljci ili 53.00 RSD po kilogramu, ako je veće
Preuzimanje na Udaljenoj Lokaciji
Uvoz pošiljaka sa udaljenih ili teže dostupnih lokacija
Prikaži više
Prikaži manje
Preuzimanje na Udaljenoj Lokaciji
Ova doplata se primenjuje kada se pošiljka preuzima sa lokacije koja je udaljena ili ju je teško servisirati.
 
Primenjuje se na pošiljke u domaćem i međunarodnom transportu.
po pošiljci
2,360.00 RSD po pošiljci ili 53.00 RSD po kilogramu, ako je veće
Bezbednosne usluge
Povišen Rizik
Zemlje u kojima DHL posluje sa povećanim rizikom
Prikaži više
Prikaži manje
Povišen Rizik
Doplata se primenjuje prilikom otpreme u odredišnu zemlju, DHL posluje sa povećanim rizikom zbog kontinuiranog ratnog stanja, građanskih nemira ili stalnih pretnji od terorizma.
 
Zemlje koje su afektirane: Avganistan, Irak, Libija, Somalija, Mali, Niger, Sudan, Sirija i Jemen
po pošiljci
2,360.00 RSD
Ograničena Destinacija
Dostava na područje pod trgovinskim sankcijama
Prikaži više
Prikaži manje
Ograničena Destinacija
Doplata se primenjuje prilikom otpreme robe u odredišnu zemlju koja podleže specifičnim trgovinskim ograničenjima koje je uvelo Savet Bezbednosti UN-a.
 
Zemlje koje su afektirane: Centralna Afrička Republika, Kongo, Demokratska Republika, Iran (Islamska Republika), Irak, Koreja, Severna, Libija, Somalija, Sirija i Jemen
po pošiljci
3,540.00 RSD
Ispravljanje podataka
Ispravka Adrese
Naš prioritet je da pošiljku dostavimo u prave ruke.
Prikaži više
Prikaži manje
Ispravka Adrese
Fiksna adoplata primenjuje se po pošiljci kada je odredišna adresa koju je dostavio pošiljalac nepotpuna, zastarela ili netačna, a DHL naknadno ne može da isporuči pošiljku. DHL pretražuje i određuje tačnu adresu da bi dovršio isporuku.
 
Primenjuje se na pošiljke u domaćem i međunarodnom transportu.
po pošiljci

Međunarodni - 1,180.00 RSD

 

Domaći transport - 590.00 RSD

Data Entry
Prednost centralizovanih podataka su isporuke na vreme.
Prikaži više
Prikaži manje
Data Entry
Doplata važi za svaku pošiljku poslatu sa neelektronskim, papirnim ručnim tovarnim listovima. Za dokumentaciju elektonske posiljke nema dodatnih troškova.
po pošiljci
590.00 RSD
Non-Standard Shipments
Koleto nestandardne težine
Koleta čija težina prelazi 70kg
Prikaži više
Prikaži manje
Koleto nestandardne težine
Fiksna doplata primenjuje se na svako koleto, uključujući paletu, čija jedna dimezija prelazi 120cm. Ne primenjuje se ako koleto već podleže doplati za nestandardnu težinu.
 
Primenjuje se na pošiljke u domaćem i međunarodnom transportu.
Per Piece

Međunarodni - 10,030.00 RSD

 

Domaći - 5,310.00 RSD

Koleto nestandardnih dimenzija
Koleta čija jedna dimenzija prelazi 120cm
Prikaži više
Prikaži manje
Koleto nestandardnih dimenzija

Ovo fiksna doplata odnosi se na svaki komad, uključujući paletu, čija je jedina dimenzija veća od 120cm.

Ne primenjuje se ako koleto već podleže doplati za nestandardnu težinu.

 
Primenjuje se na pošiljke u domaćem i međunarodnom transportu.
Per Piece

Međunarodni - 9,440.00 RSD

 

Domaći transport - 5,310.00 RSD

Paleta Koja se ne Može Slagati
Kada transportujete nesložive palete
Prikaži više
Prikaži manje
Paleta Koja se ne Može Slagati
Ova fiksna doplata primenjuje se na svaku paletu unutar pošiljke koja se ne može slagati, bilo na zahtev pošiljaoca, bilo zbog oblika, sadržaja ili pakovanja.
 
Primenjuje se na pošiljke u domaćem i međunarodnom transportu.
Per Piece

Međunarodni - 20,650.00 RSD

 

Domaći transport - 10,030.00 RSD

Other Surcharges
Doplata za vanredne situacije
Usluga važi u vanrednim situacijama
Prikaži više
Prikaži manje
Doplata za vanredne situacije
Ova doplata se primenjuje u izuzetnim slučajevima kada DHL mora da nadoknadi troškove povezane sa privremenim vanrednim situacijama van DHL-ove kontrole, a koje se nisu mogle predvideti na početku sporazuma.
Stalne promene cena goriva rezultatirale su povećanjem ukupnih troškova u transportnoj industriji, koja zahteva promenljiv dodatak za međunarodni transport koji može da raste, pada ili da se ukine, u skladu sa kretanjem cene avionskog goriva.
Usluge dostave u domaćem i međunarodnom saobraćaju
Mesec
Doplate
Decembar 2021
22.25%
Novembar 2021
19.75%
Oktobar 2021
18.25%
Jos Vezano za Doplatu za Gorivo
Prikaži manje
Dodatak za transport Međunarodne dostave i Day Definite usluge zasniva se na mesečnom proseku cene avionskog goriva za US Zaliv (USGC), koju utvrđuje Američko Ministarstvo Energetike.
Biće dva meseca kašnjenja u primeni indeksa. Na primer, mesečni prosek cena goriva u januaru se koristi za određivanje važećeg dodatka za mart. This is due to the release dates of the spot pricing data.
Dodatak za transport se primenjuje na sve usluge i dodatne usluge (gde je primenjivo) kao što su:
 • Dostava u Subotu
 • Preuzimanje Subotom
 • Povišen Rizik
 • Vanredna Situacija
 • Dostava na Udaljenu Destinaciju
 • Preuzimanje na Udaljenoj Lokaciji
 • Namensko preuzimanje
 • Namenska Dostava
 • Rezidencijalna adresa
 • Koleto nestandardne težine
 • Koleto nestandardnih dimenzija
 • Paleta Koja se ne Može Slagati
DHL Exress zadržava pravo da promeni dodatak za međunarodni transport sa ili bez obaveštenja. Iznos i vreme trajanja naplate dodatka određuje DHL.
Trenutni dodatak za medjunarodni transport (USD za galon)
Prikaži manje
Najmanje
Ali Manje Od
Doplata
$1.66
$1.69
17.00%
$1.69
$1.72
17.25%
$1.72
$1.75
17.50%
$1.75
$1.78
17.75%
$1.78
$1.81
18.00%
$1.81
$1.84
18.25%
$1.84
$1.87
18.50%
$1.87
$1.90
18.75%
$1.90
$1.93
19.00%
$1.93
$1.96
19.25%
$1.96
$1.99
19.50%
$1.99
$2.02
19.75%
$2.02
$2.05
20.00%
$2.05
$2.08
20.25%
$2.08
$2.11
20.50%
$2.11
$2.14
20.75%
$2.14
$2.17
21.00%
$2.17
$2.20
21.25%
$2.20
$2.23
21.50%
$2.23
$2.26
21.75%
$2.26
$2.29
22.00%
$2.29
$2.32
22.25%
$2.32
$2.35
22.50%
$2.35
$2.38
22.75%
$2.38
$2.41
23.00%
$2.41
$2.44
23.25%
$2.44
$2.47
23.50%
$2.47
$2.50
23.75%
$2.50
$2.53
24.00%
$2.53
$2.56
24.25%
$2.56
$2.59
24.50%
$2.59
$2.62
24.75%
$2.62
$2.65
25.00%
Povratak na vrh