Doplate

DHL Express je posvećen pružanju najboljih usluga dostave, zbog čega i dalje nudimo pokrivenost u više delova sveta nego bilo koja druga kompanija.
Doplata
Opis
Kako naplaćujemo
Trošak
Opasna roba
Dodatak za Prevoz Opasnih Materija
Prevoz opasne robe
Prikaži više
Prikaži manje
Dodatak za Prevoz Opasnih Materija
Doplata se primenjuje po pošiljci kada prevoz pošiljaka uključuje rukovanje supstancama i robama klasifikovanim u skladu sa IATA propisima o opasnim robama.

Potreban je ugovorni sporazum sa DHL-om.
Po Koletu
9,440.00 RSD
Izuzete Količine
Prevoz opasne robe u izuzetnim količinama
Prikaži više
Prikaži manje
Izuzete Količine
„Ova fiksna doplata se primenjuje kada rukovanje i transport pošiljki uključuje supstance i robe koje su u izuzetim količinama u skladu sa IATA propisima o opasnim materijama.

Potreban je ugovorni sporazum sa DHL-om.
Po Koletu
590.00 RSD
Suvi led UN1846
Kada hladno nije dovoljno hladno
Prikaži više
Prikaži manje
Suvi led UN1846
Doplata se primenjuje kada transport pošiljaka uključuje rukovanje suvim ledom UN1845 koji se koristi kao sredstvo zamrzavanja bezopasne robe kao što su dijagnostički uzorci.

Potreban je ugovorni sporazum sa DHL-om.
Po Koletu
1,180.00 RSD
Ograničene količine
Prevoz opasnih materija drumskim transportom.
Prikaži više
Prikaži manje
Ograničene količine

Doplata se primenjuje po pošiljci kada rukovanje i transport pošiljaka uključuju supstance i robe koji su u ograničenim količinama.

U skladu sa propisima o ADR-u i koji su zabranjeni za vazdušni prevoz. Takva opasna roba ograničena je na ne više od 30 kg po komadu i prihvata se samo od odobrenih špeditera.

 
Potreban je ugovorni sporazum sa DHL-om.
Po Pošiljci
2,360.00 RSD
Litijumske baterije (sa opremom) - Litijum-jonski PI 966, odeljak II, litijum-metalni PI969, odeljak II
Prevoz litijumskih baterija sa opremom
Prikaži više
Prikaži manje
Litijumske baterije - Litijum-jonske PI 965, Odeljak II, Litijumske metalne PI 968, Odeljak II

Lithium Ion PI 966, Section II

Naknada za uslugu će se primeniti za litijum-jonske baterije uz opremu. Pakovanje treba da bude u skladu s odgovarajućim IATA uputstvima za pakovanje 966, odjeljak II, a prihvatiće se samo od pošiljalaca koji imaju odobrenje za slanje navedenog sadržaja.

Lithium Metal PI 969, Section II

Naknada za uslugu će se primeniti za litijum-metal baterije uz opremu. Pakovanje treba da bude u skladu s odgovarajućim IATA uputstvima za pakovanje 969, odjeljak II i prihvatiće se samo od pošiljalaca koji imaju odobrenje za slanje navedenog sadržaja.

Po Koletu
590.00 RSD
Litijumske baterije (u opremi) - Litijum-jonski PI 967, odeljak II, litijum-metalni PI970, odeljak II
Prevoz litijumskih baterija u opremi
Prikaži više
Prikaži manje
Litijumske baterije (sa opremom) - Litijum-jonski PI 966, odeljak II, litijum-metalni PI969, odeljak II

Litijum-joni PI 967, Odeljak II

Pošiljke koje sadrže litijum-jonske baterije u opremi prihvataju se samo u skladu sa odgovarajućim IATA uputstvom za pakovanje 967, odeljak II.

Litijum-metal PI970, Odeljak II

Pošiljke koje sadrže litijum-metalne baterije u opremi prihvataju se samo u skladu sa odgovarajućim IATA uputstvom za pakovanje 970, odeljak II.

DHL zadržava pravo da odbije pošiljke za koje se zna ili se sumnja da sadrže neispravne ili oštećene baterije.

Po Pošiljci
Bez doplate
Biološke Supstance
Otpremanje bioloških supstanci
Prikaži više
Prikaži manje
Biološke Supstance
Pošiljke koje sadrže biološke supstance kategorije B (UN3373) ili genetski modifikovane supstance prema UN3245 prihvataju se samo kao DHL MEDICAL EKSPRESS produkt.

Potreban je ugovorni sporazum sa DHL-om.
Po Pošiljci
Bez doplate
Usluge Udaljenih Područja
Preuzimanje sa Udaljenog Područja
Uvoz pošiljaka sa udaljenih ili teže dostupnih lokacija
Prikaži više
Prikaži manje
Preuzimanje sa Udaljenog Područja
Ova doplata se primenjuje kada se pošiljka preuzima sa lokacije koja je udaljena ili ju je teško servisirati.
 
Primenjuje se na pošiljke u domaćem i međunarodnom transportu.
Po Pošiljci
2,360.00 RSD po pošiljci ili 53.00 RSD po kilogramu, ako je veće
Bezbednosne usluge
Doplata za Povećani Rizik
Zemlje u kojima DHL posluje sa povećanim rizikom
Prikaži više
Prikaži manje
Doplata za Povećani Rizik
Doplata se primenjuje prilikom otpreme u odredišnu zemlju, DHL posluje sa povećanim rizikom zbog kontinuiranog ratnog stanja, građanskih nemira ili stalnih pretnji od terorizma.
 
Zemlje koje su afektirane (podložni promeni): Avganistan, Irak, Libija, Somalija, Mali, Niger, Sudan, Sirija, Ukrajina i Jemen
Po Pošiljci
2,360.00 RSD
Dostava na Područje pod Sankcijama UN
Dostava na područje pod trgovinskim sankcijama
Prikaži više
Prikaži manje
Dostava na Područje pod Sankcijama UN
Doplata se primenjuje kada se dostavlja ili uvozi iz zemlje odredišta koja podleže specifičnim trgovinskim ograničenjima koje je nametnuo Savet bezbednosti UN.
 
Zemlje koje su afektirane (podložni promeni): Centralna Afrička Republika, Kongo, Demokratska Republika, Iran (Islamska Republika), Irak, Koreja, Sjeverna, Libija, Somalija, Sirija i Jemen
Po Pošiljci
3,540.00 RSD
Ispravljanje podataka
Ispravka Adrese
Naš prioritet je da pošiljku dostavimo u prave ruke.
Prikaži više
Prikaži manje
Ispravka Adrese
Fiksna adoplata primenjuje se po pošiljci kada je odredišna adresa koju je dostavio pošiljalac nepotpuna, zastarela ili netačna, a DHL naknadno ne može da isporuči pošiljku. DHL pretražuje i određuje tačnu adresu da bi dovršio isporuku.
 
Primenjuje se na pošiljke u domaćem i međunarodnom transportu.
Po Pošiljci

Međunarodni - 1,180.00 RSD

 

Domaći transport - 590.00 RSD

Doplata za Popunjavanje Tovarnog Lista
Prednost centralizovanih podataka su isporuke na vreme.
Prikaži više
Prikaži manje
Doplata za Popunjavanje Tovarnog Lista
Doplata važi za svaku pošiljku poslatu sa neelektronskim, papirnim ručnim tovarnim listovima. Za dokumentaciju elektonske posiljke nema dodatnih troškova.
Po Pošiljci
590.00 RSD
Dodatno rukovanje
Dodatak za Pošiljke Nestandardne Težine
Koleta čija težina prelazi 70kg
Prikaži više
Prikaži manje
Dodatak za Pošiljke Nestandardne Težine
Fiksna doplata primenjuje se na svako koleto, uključujući paletu, čija jedna dimezija prelazi 120cm. Ne primenjuje se ako koleto već podleže doplati za nestandardnu težinu.
 
Primenjuje se na pošiljke u domaćem i međunarodnom transportu.
Po Koletu

Međunarodni - 10,530.00 RSD

 

Domaći - 5,265.00 RSD

Dodatak za Pošiljke Nestandardnih Dimenzija
Koleta čija jedna dimenzija prelazi 120cm
Prikaži više
Prikaži manje
Dodatak za Pošiljke Nestandardnih Dimenzija

Ovo fiksna doplata odnosi se na svaki komad, uključujući paletu, čija je jedina dimenzija veća od 120cm.

Ne primenjuje se ako koleto već podleže doplati za nestandardnu težinu.

 
Primenjuje se na pošiljke u domaćem i međunarodnom transportu.
Po Koletu

Međunarodni - 5,850.00 RSD

 

Domaći transport - 2,925.00 RSD

Dodatak za Nesložive Pošiljke u Međunarodnom Saobraćaju
Kada transportujete nesložive palete
Prikaži više
Prikaži manje
Dodatak za Nesložive Pošiljke u Međunarodnom Saobraćaju
Doplata se primenjuje na svako pojedinačno koleto ili paletu na koju zbog svog oblika, pakovanja ili sadržaja nije moguće odlagati drugu robu
 
Primenjuje se na pošiljke u domaćem i međunarodnom transportu.
Po paleti

Međunarodni - 29,250.00 RSD

 

Domaći transport - 14,625.00 RSD

Privremene doplate
Doplata za vanredne situacije
Usluga važi u vanrednim situacijama
Prikaži više
Prikaži manje
Doplata za vanredne situacije
Privremena doplata, nam omogućava da pokrijemo povećanje operativnih troškova zbog vanredne situacije van kontrole DHL-a. Promena tržišne dinamike i dostupnosti vazdušnih kapaciteta se ogleda kroz redovno prilagođavanje cena.
Sezonska doplata
Primenjuje se na pošiljke tokom perioda sezonskih pošiljaka.
Prikaži više
Prikaži manje
Sezonska doplata
DHL će odrediti period sezonskih pošiljaka po sopstvenom nahođenju, koje može da uključi ​​vreme velike potražnje za uslugama dostave ili period sa visokim operativnim troškovima. Detalji o doplati za sezonskih pošiljaka se dostavljaju i podložni su promenama 30 dana unapred.

Treba da se utvrdi

Treba da se utvrdi

Stalne promene cena goriva rezultatirale su povećanjem ukupnih troškova u transportnoj industriji, koja zahteva promenljiv dodatak za međunarodni transport koji može da raste, pada ili da se ukine, u skladu sa kretanjem cene avionskog goriva.
Usluge dostave u međunarodnom saobraćaju
Mesec
Doplate
Jun 2023
25.75%
Maj 2023
28.25%
April 2023
29.25%
Usluga Dostave Određeni Dan
Mesec
Doplate
Jun 2023
16.75%
Maj 2023
17.25%
April 2023
17.50%
Jos Vezano za Doplatu za Gorivo
Prikaži manje
Dodatak za transport Usluge dostave u međunarodnom saobraćaju zasniva se na mesečnom proseku cene avionskog goriva za US Zaliv (USGC), koju utvrđuje Američko Ministarstvo Energetike.
Dodatak za transport Dostave Određeni Dan će se zasnivati na evropskoj meri cena dizela. Unutar Evrope merenje propisuje Generalni direktorat Evropske komisije za energiju i transport i objavljuje u Naftnom biltenu.
Biće dva meseca kašnjenja u primeni indeksa. Na primer, mesečni prosek cena goriva u januaru se koristi za određivanje važećeg dodatka za mart. This is due to the release dates of the spot pricing data.
Dodatak za transport se primenjuje na sve usluge i dodatne usluge (gde je primenjivo) kao što su:
 • Dostava u Subotu
 • Preuzimanje Subotom
 • Doplata za Povećani Rizik
 • Doplata za vanredne situacije
 • Dostava na Udaljeno Područje
 • Preuzimanje sa Udaljenog Područja
 • Dodatak za Vanredno Prezimanje Pošiljke
 • Dodatak za Vanrednu Dostavu Pošiljke
 • Boravišna Adresa
 • Dodatak za Pošiljke Nestandardne Težine
 • Dodatak za Pošiljke Nestandardnih Dimenzija
 • Dodatak za Nesložive Pošiljke u Međunarodnom Saobraćaju
DHL Exress zadržava pravo da promeni dodatak za međunarodni transport sa ili bez obaveštenja. Iznos i vreme trajanja naplate dodatka određuje DHL.
DHL Trenutni dodatak za medjunarodni transport
Prikaži manje
Najmanje
Ali Manje Od
Doplata
$2.05
$2.08
23.25%
$2.08
$2.11
23.50%
$2.11
$2.14
23.75%
$2.14
$2.17
24.00%
$2.17
$2.20
24.25%
$2.20
$2.23
24.50%
$2.23
$2.26
24.75%
$2.26
$2.29
25.00%
$2.29
$2.32
25.25%
$2.32
$2.35
25.50%
$2.35
$2.38
25.75%
$2.38
$2.41
26.00%
$2.41
$2.44
26.25%
$2.44
$2.47
26.50%
$2.47
$2.50
26.75%
$2.50
$2.53
27.00%
$2.53
$2.56
27.25%
$2.56
$2.59
27.50%
$2.59
$2.62
27.75%
$2.62
$2.65
28.00%
$2.65
$2.68
28.25%
$2.68
$2.71
28.50%
$2.71
$2.74
28.75%
$2.74
$2.77
29.00%
$2.77
$2.80
29.25%
$2.80
$2.83
29.50%
$2.83
$2.86
29.75%
$2.86
$2.89
30.00%
$2.89
$2.92
30.25%
$2.92
$2.95
30.50%
$2.95
$2.98
30.75%
$2.98
$3.01
31.00%
$3.01
$3.04
31.25%
$3.04
$3.07
31.50%
$3.07
$3.10
31.75%
$3.10
$3.13
32.00%
$3.13
$3.16
32.25%
$3.16
$3.19
32.50%
$3.19
$3.22
32.75%
$3.22
$3.25
33.00%
$3.25
$3.28
33.25%
$3.28
$3.31
33.50%
$3.31
$3.34
33.75%
$3.34
$3.37
34.00%
$3.37
$3.40
34.25%
$3.40
$3.43
34.50%
$3.43
$3.46
34.75%
$3.46
$3.49
35.00%
$3.49
$3.52
35.25%
$3.52
$3.55
35.50%
$3.55
$3.58
35.75%
$3.58
$3.61
36.00%
$3.61
$3.64
36.25%
$3.64
$3.67
36.50%
$3.67
$3.70
36.75%
$3.70
$3.73
37.00%
$3.73
$3.76
37.25%
$3.76
$3.79
37.50%
$3.79
$3.82
37.75%
$3.82
$3.85
38.00%
$3.85
$3.88
38.25%
$3.88
$3.91
38.50%
$3.91
$3.94
38.75%
$3.94
$3.97
39.00%
$3.97
$4.00
39.25%
Index for Day Definite Regional service
Prikaži manje
Cjena dizel goriva (evro za 1000 litara)
Najmanje
Ali Manje Od
Doplata
€ 0
€ 250
2.75%
€ 250
€ 400
3.25%
€ 400
€ 500
3.75%
€ 500
€ 600
4.25%
€ 600
€ 650
4.50%
€ 650
€ 700
4.75%
€ 700
€ 720
5.00%
€ 720
€ 740
5.25%
€ 740
€ 760
5.50%
€ 760
€ 780
5.75%
€ 780
€ 800
6.00%
€ 800
€ 820
6.25%
€ 820
€ 840
6.50%
€ 840
€ 860
6.75%
€ 860
€ 880
7.00%
€ 880
€ 900
7.25%
€ 900
€ 920
7.50%
€ 920
€ 940
7.75%
€ 940
€ 960
8.00%
€ 960
€ 980
8.25%
€ 980
€ 1,000
8.50%
€ 1,000
€ 1,020
8.75%
€ 1,020
€ 1,040
9.00%
€ 1,040
€ 1,060
9.25%
€ 1,060
€ 1,080
9.50%
€ 1,080
€ 1,100
9.75%
€ 1,100
€ 1,120
10.00%
€ 1,120
€ 1,140
10.25%
€ 1,140
€ 1,160
10.50%
€ 1,160
€ 1,180
10.75%
€ 1,180
€ 1,200
11.00%
€ 1,200
€ 1,220
11.25%
€ 1,220
€ 1,240
11.50%
€ 1,240
€ 1,260
11.75%
€ 1,260
€ 1,280
12.00%
€ 1,280
€ 1,300
12.25%
€ 1,300
€ 1,320
12.50%
€ 1,320
€ 1,340
12.75%
€ 1,340
€ 1,360
13.00%
€ 1,360
€ 1,380
13.25%
€ 1,380
€ 1,400
13.50%
€ 1,400
€ 1,420
13.75%
€ 1,420
€ 1,440
14.00%
€ 1,440
€ 1,460
14.25%
€ 1,460
€ 1,480
14.50%
€ 1,480
€ 1,500
14.75%
€ 1,500
€ 1,520
15.00%
€ 1,520
€ 1,540
15.25%
€ 1,540
€ 1,560
15.50%
€ 1,560
€ 1,580
15.75%
€ 1,580
€ 1,600
16.00%
€ 1,600
€ 1,620
16.25%
€ 1,620
€ 1,640
16.50%
€ 1,640
€ 1,660
16.75%
€ 1,660
€ 1,680
17.00%
€ 1,680
€ 1,700
17.25%
€ 1,700
€ 1,720
17.50%
€ 1,720
€ 1,740
17.75%
€ 1,740
€ 1,760
18.00%
€ 1,760
€ 1,780
18.25%
€ 1,780
€ 1,800
18.50%
€ 1,800
€ 1,820
18.75%
€ 1,820
€ 1,840
19.00%
€ 1,840
€ 1,860
19.25%
€ 1,860
€ 1,880
19.50%
€ 1,880
€ 1,900
19.75%
€ 1,900
€ 1,920
20.00%
€ 1,920
€ 1,940
20.25%
€ 1,940
€ 1,960
20.50%
€ 1,960
€ 1,980
20.75%
€ 1,980
€ 2,000
21.00%
€ 2,000
€ 2,020
21.25%
€ 2,020
€ 2,040
21.50%
€ 2,040
€ 2,060
21.75%
€ 2,060
€ 2,080
22.00%
€ 2,080
€ 2,100
22.25%
€ 2,100
€ 2,120
22.50%
€ 2,120
€ 2,140
22.75%
€ 2,140
€ 2,160
23.00%
€ 2,160
€ 2,180
23.25%
€ 2,180
€ 2,200
23.50%
€ 2,200
€ 2,220
23.75%
€ 2,220
€ 2,240
24.00%
€ 2,240
€ 2,260
24.25%
€ 2,260
€ 2,280
24.50%
€ 2,280
€ 2,300
24.75%
€ 2,300
€ 2,320
25.00%
€ 2,320
€ 2,340
25.25%
€ 2,340
€ 2,360
25.50%
€ 2,360
€ 2,380
25.75%
€ 2,380
€ 2,400
26.00%
€ 2,400
€ 2,420
26.25%
€ 2,420
€ 2,440
26.50%
€ 2,440
€ 2,460
26.75%
€ 2,460
€ 2,480
27.00%
€ 2,480
€ 2,500
27.25%
€ 2,500
€ 2,520
27.50%
€ 2,520
€ 2,540
27.75%
€ 2,540
€ 2,560
28.00%
€ 2,560
€ 2,580
28.25%
€ 2,580
€ 2,600
28.50%
€ 2,600
€ 2,620
28.75%
€ 2,620
€ 2,640
29.00%
€ 2,640
€ 2,660
29.25%
€ 2,660
€ 2,680
29.50%
€ 2,680
€ 2,700
29.75%
€ 2,700
€ 2,720
30.00%
€ 2,720
€ 2,740
30.25%
€ 2,740
€ 2,760
30.50%
€ 2,760
€ 2,780
30.75%
€ 2,780
€ 2,800
31.00%
€ 2,800
€ 2,820
31.25%
€ 2,820
€ 2,840
31.50%
€ 2,840
€ 2,860
31.75%
€ 2,860
€ 2,880
32.00%
€ 2,880
€ 2,900
32.25%
€ 2,900
€ 2,920
32.50%
€ 2,920
€ 2,940
32.75%
€ 2,940
€ 2,960
33.00%
€ 2,960
€ 2,980
33.25%
€ 2,980
€ 3,000
33.50%
€ 3,000
€ 3,020
33.75%
€ 3,020
€ 3,040
34.00%
€ 3,040
€ 3,060
34.25%
€ 3,060
€ 3,080
34.50%
Povratak na vrh