Doplate

DHL Express je posvećen pružanju najboljih usluga dostave, zbog čega i dalje nudimo pokrivenost u više delova sveta nego bilo koja druga kompanija.
Doplata
Opis
Kako naplaćujemo
Trošak
Opasna roba
Dodatak za Prevoz Opasnih Materija
Prevoz opasne robe
Prikaži više
Prikaži manje
Dodatak za Prevoz Opasnih Materija

Doplata se primenjuje po pošiljci kada prevoz pošiljaka uključuje rukovanje supstancama i robama klasifikovanim u skladu sa IATA propisima o opasnim robama.

Potreban je ugovorni sporazum sa DHL-om.

Po Pošiljci
9,440.00 RSD
Izuzete Količine
Prevoz opasne robe u izuzetnim količinama
Prikaži više
Prikaži manje
Izuzete Količine

Fiksna doplata po pošiljci se primenjuje za pošiljku kada rukovanje i prevoz pošiljki sadrže supstance i robe koje su u izuzetnim količinama u skladu sa IATA Pravilnikom o opasnoj robi.

Potreban je ugovorni sporazum sa DHL-om.

Po Pošiljci
590.00 RSD
Suvi led UN1846
Kada hladno nije dovoljno hladno
Prikaži više
Prikaži manje
Suvi led UN1846

Doplata se primenjuje po pošiljci kada prevoz pošiljaka uključuje rukovanje suvim ledom UN1845 kao sredstvom za zamrzavanje neopasne robe kao što su dijagnostički uzorci.

Potreban je ugovorni sporazum sa DHL-om.

Po Pošiljci
1,180.00 RSD
Ograničene količine ADR
Prevoz opasnih materija drumskim transportom.
Prikaži više
Prikaži manje
Ograničene količine ADR

Doplata se primenjuje po pošiljci kada rukovanje i transport pošiljaka uključuju supstance i robe koji su u ograničenim količinama.

U skladu sa propisima o ADR-u i koji su zabranjeni za vazdušni prevoz. Takva opasna roba ograničena je na ne više od 30 kg po komadu i prihvata se samo od odobrenih špeditera.

Po Pošiljci
2,360.00 RSD
Litijumske baterije (sa opremom) - Litijum-jonski PI 966, odeljak II, litijum-metalni PI969, odeljak II
Prevoz litijumskih baterija sa opremom
Prikaži više
Prikaži manje
Litijumske baterije - Litijum-jonske PI 965, Odeljak II, Litijumske metalne PI 968, Odeljak II

Litijum-joni PI 966, Odeljak II

Naknada za uslugu primenjuje se za svaku pošiljku koja sadrži litijum-jonske baterije sa opremom. Takve pošiljke moraju biti u skladu sa odgovarajućim IATA uputstvom za pakovanje 966, Odeljak II i prihvataju se samo od odobrenih prevoznika.

Litijum-metal PI969, Odeljak II

Naknada za uslugu procenjivaće se za svaku pošiljku koja sadrži litijum-metalne baterije sa opremom. Takve pošiljke moraju biti u skladu sa odgovarajućim IATA uputstvom za pakovanje 969, Odeljak II i prihvataju se samo od odobrenih prevoznika.

Po Pošiljci
590.00 RSD
Litijumske baterije (u opremi) - Litijum-jonski PI 967, odeljak II, litijum-metalni PI970, odeljak II
Prevoz litijumskih baterija u opremi
Prikaži više
Prikaži manje
Litijumske baterije (sa opremom) - Litijum-jonski PI 966, odeljak II, litijum-metalni PI969, odeljak II

Litijum-joni PI 967, Odeljak II

Pošiljke koje sadrže litijum-jonske baterije u opremi prihvataju se samo u skladu sa odgovarajućim IATA uputstvom za pakovanje 967, odeljak II.

Litijum-metal PI970, Odeljak II

Pošiljke koje sadrže litijum-metalne baterije u opremi prihvataju se samo u skladu sa odgovarajućim IATA uputstvom za pakovanje 970, odeljak II.

DHL zadržava pravo da odbije pošiljke za koje se zna ili se sumnja da sadrže neispravne ili oštećene baterije.

Po Pošiljci
Bez doplate
Biološke Supstance
Otpremanje bioloških supstanci
Prikaži više
Prikaži manje
Litijumske baterije (u opremi) - Litijum-jonski PI 967, odeljak II, litijum-metalni PI970, odeljak II

Pošiljke koje sadrže biološke supstance kategorije B (UN3373) ili genetski modifikovane supstance prema UN3245 prihvataju se samo kao DHL MEDICAL EKSPRESS produkt.

Potreban je ugovorni sporazum sa DHL-om.

Po Pošiljci
Bez doplate
Usluge Udaljenih Područja
Dostava na Udaljeno Područje
Otprema pošiljaka ka udaljenim ili teže dostupnim lokacijama
Prikaži više
Prikaži manje
Dostava na Udaljeno Područje
Ova doplata se primenjuje kada se pošiljka dostavlja na lokaciju koja je udaljena ili ju je teško servisirati.
 
Primenjuje se na pošiljke u domaćem i međunarodnom transportu.
Po Pošiljci
2,360.00 RSD po pošiljci ili 53.00 RSD po kilogramu, ako je veće
Preuzimanje sa Udaljenog Područja
Uvoz pošiljaka sa udaljenih ili teže dostupnih lokacija
Prikaži više
Prikaži manje
Preuzimanje sa Udaljenog Područja
Ova doplata se primenjuje kada se pošiljka preuzima sa lokacije koja je udaljena ili ju je teško servisirati.
 
Primenjuje se na pošiljke u domaćem i međunarodnom transportu.
Po Pošiljci
2,360.00 RSD po pošiljci ili 53.00 RSD po kilogramu, ako je veće
Bezbednosne usluge
Doplata za Povećani Rizik
Zemlje u kojima DHL posluje sa povećanim rizikom
Prikaži više
Prikaži manje
Doplata za Povećani Rizik
Doplata se primenjuje prilikom otpreme u odredišnu zemlju, DHL posluje sa povećanim rizikom zbog kontinuiranog ratnog stanja, građanskih nemira ili stalnih pretnji od terorizma.
 
Zemlje koje su afektirane: Avganistan, Irak, Libija, Somalija, Mali, Niger, Sudan, Sirija, Ukrajina i Jemen
Po Pošiljci
2,360.00 RSD
Dostava na Područje pod Sankcijama UN
Dostava na područje pod trgovinskim sankcijama
Prikaži više
Prikaži manje
Dostava na Područje pod Sankcijama UN
Doplata se primenjuje prilikom otpreme robe u odredišnu zemlju koja podleže specifičnim trgovinskim ograničenjima koje je uvelo Savet Bezbednosti UN-a.
 
Zemlje koje su afektirane: Centralna Afrička Republika, Kongo, Demokratska Republika, Iran (Islamska Republika), Irak, Koreja, Sjeverna, Libija, Somalija, Sirija i Jemen
Po Pošiljci
3,540.00 RSD
Ispravljanje podataka
Ispravka Adrese
Naš prioritet je da pošiljku dostavimo u prave ruke.
Prikaži više
Prikaži manje
Ispravka Adrese
Fiksna adoplata primenjuje se po pošiljci kada je odredišna adresa koju je dostavio pošiljalac nepotpuna, zastarela ili netačna, a DHL naknadno ne može da isporuči pošiljku. DHL pretražuje i određuje tačnu adresu da bi dovršio isporuku.
 
Primenjuje se na pošiljke u domaćem i međunarodnom transportu.
Po Pošiljci

Međunarodni - 1,180.00 RSD

 

Domaći transport - 590.00 RSD

Doplata za Popunjavanje Tovarnog Lista
Prednost centralizovanih podataka su isporuke na vreme.
Prikaži više
Prikaži manje
Doplata za Popunjavanje Tovarnog Lista
Doplata važi za svaku pošiljku poslatu sa neelektronskim, papirnim ručnim tovarnim listovima. Za dokumentaciju elektonske posiljke nema dodatnih troškova.
Po Pošiljci
590.00 RSD
Dodatno rukovanje
Dodatak za Pošiljke Nestandardne Težine
Koleta čija težina prelazi 70kg
Prikaži više
Prikaži manje
Dodatak za Pošiljke Nestandardne Težine
Fiksna doplata primenjuje se na svako koleto, uključujući paletu, čija jedna dimezija prelazi 120cm. Ne primenjuje se ako koleto već podleže doplati za nestandardnu težinu.
 
Primenjuje se na pošiljke u domaćem i međunarodnom transportu.
Po Koletu

Međunarodni - 10,030.00 RSD

 

Domaći - 5,310.00 RSD

Dodatak za Pošiljke Nestandardnih Dimenzija
Koleta čija jedna dimenzija prelazi 120cm
Prikaži više
Prikaži manje
Dodatak za Pošiljke Nestandardnih Dimenzija

Ovo fiksna doplata odnosi se na svaki komad, uključujući paletu, čija je jedina dimenzija veća od 120cm.

Ne primenjuje se ako koleto već podleže doplati za nestandardnu težinu.

 
Primenjuje se na pošiljke u domaćem i međunarodnom transportu.
Po Koletu

Međunarodni - 7,080.00 RSD

 

Domaći transport - 3,540.00 RSD

Dodatak za Nesložive Pošiljke u Međunarodnom Saobraćaju
Kada transportujete nesložive palete
Prikaži više
Prikaži manje
Dodatak za Nesložive Pošiljke u Međunarodnom Saobraćaju
Doplata se primenjuje na svako pojedinačno koleto ili paletu na koju zbog svog oblika, pakovanja ili sadržaja nije moguće odlagati drugu robu
 
Primenjuje se na pošiljke u domaćem i međunarodnom transportu.
Po Koletu

Međunarodni - 21,830.00 RSD

 

Domaći transport - 10,620.00 RSD

Privremene doplate
Doplata za vanredne situacije
Usluga važi u vanrednim situacijama
Prikaži više
Prikaži manje
Doplata za vanredne situacije
Ova doplata se primenjuje u izuzetnim slučajevima kada DHL mora da nadoknadi troškove povezane sa privremenim vanrednim situacijama van DHL-ove kontrole, a koje se nisu mogle predvideti na početku sporazuma.
Stalne promene cena goriva rezultatirale su povećanjem ukupnih troškova u transportnoj industriji, koja zahteva promenljiv dodatak za međunarodni transport koji može da raste, pada ili da se ukine, u skladu sa kretanjem cene avionskog goriva.
Usluge dostave u međunarodnom saobraćaju
Mesec
Doplate
Jun 2022
35.75%
Maj 2022
32.25%
April 2022
25.50%
Usluga Dostave Određeni Dan
Mesec
Doplate
Jun 2022
17.00%
Maj 2022
18.50%
April 2022
14.50%
Jos Vezano za Doplatu za Gorivo
Prikaži manje
Dodatak za transport Usluge dostave u međunarodnom saobraćaju zasniva se na mesečnom proseku cene avionskog goriva za US Zaliv (USGC), koju utvrđuje Američko Ministarstvo Energetike.
Dodatak za transport Dostave Određeni Dan će se zasnivati na evropskoj meri cena dizela. Unutar Evrope merenje propisuje Generalni direktorat Evropske komisije za energiju i transport i objavljuje u Naftnom biltenu.
Biće dva meseca kašnjenja u primeni indeksa. Na primer, mesečni prosek cena goriva u januaru se koristi za određivanje važećeg dodatka za mart. This is due to the release dates of the spot pricing data.
Dodatak za transport se primenjuje na sve usluge i dodatne usluge (gde je primenjivo) kao što su:
 • Dostava u Subotu
 • Preuzimanje Subotom
 • Doplata za Povećani Rizik
 • Doplata za vanredne situacije
 • Dostava na Udaljeno Područje
 • Preuzimanje sa Udaljenog Područja
 • Dodatak za Vanredno Prezimanje Pošiljke
 • Dodatak za Vanrednu Dostavu Pošiljke
 • Boravišna Adresa
 • Dodatak za Pošiljke Nestandardne Težine
 • Dodatak za Pošiljke Nestandardnih Dimenzija
 • Dodatak za Nesložive Pošiljke u Međunarodnom Saobraćaju
DHL Exress zadržava pravo da promeni dodatak za međunarodni transport sa ili bez obaveštenja. Iznos i vreme trajanja naplate dodatka određuje DHL.
Trenutni dodatak za medjunarodni transport (USD za galon)
Prikaži manje
Najmanje
Ali Manje Od
Doplata
$2.47
$2.50
23.75%
$2.50
$2.53
24.00%
$2.53
$2.56
24.25%
$2.56
$2.59
24.50%
$2.59
$2.62
24.75%
$2.62
$2.65
25.00%
$2.65
$2.68
25.25%
$2.68
$2.71
25.50%
$2.71
$2.74
25.75%
$2.74
$2.77
26.00%
$2.77
$2.80
26.25%
$2.80
$2.83
26.50%
$2.83
$2.86
26.75%
$2.86
$2.89
27.00%
$2.89
$2.92
27.25%
$2.92
$2.95
27.50%
$2.95
$2.98
27.75%
$2.98
$3.01
28.00%
$3.01
$3.04
28.25%
$3.04
$3.07
28.50%
$3.07
$3.10
28.75%
$3.10
$3.13
29.00%
$3.13
$3.16
29.25%
$3.16
$3.19
29.50%
$3.19
$3.22
29.75%
$3.22
$3.25
30.00%
$3.25
$3.28
30.25%
$3.28
$3.31
30.50%
$3.31
$3.34
30.75%
$3.34
$3.37
31.00%
$3.37
$3.40
31.25%
$3.40
$3.43
31.50%
$3.43
$3.46

31.75%

$3.46
$3.49
32.00%
$3.49
$3.52
32.25%
$3.52
$3.55
32.50%
$3.55
$3.58
32.75%
$3.58
$3.61
33.00%
$3.61
$3.64
33.25%
$3.64
$3.67
33.50%
$3.67
$3.70
33.75%
$3.70
$3.73
34.00%
$3.73
$3.76
34.25%
Index for Day Definite Regional service
Prikaži manje
Cjena dizel goriva (evro za 1000 litara)
Najmanje
Ali Manje Od
Doplata
€ 0
€ 250
0.00%
€ 250
€ 400
0.50%
€ 400
€ 500
1.00%
€ 500
€ 600
1.50%
€ 600
€ 650
1.75%
€ 650
€ 700
2.00%
€ 700
€ 720
2.25%
€ 720
€ 740
2.50%
€ 740
€ 760
2.75%
€ 760
€ 780
3.00%
€ 780
€ 800
3.25%
€ 800
€ 820
3.50%
€ 820
€ 840
3.75%
€ 840
€ 860
4.00%
€ 860
€ 880
4.25%
€ 880
€ 900
4.50%
€ 900
€ 920
4.75%
€ 920
€ 940
5.00%
€ 940
€ 960
5.25%
€ 960
€ 980
5.50%
€ 980
€ 1,000
5.75%
€ 1,000
€ 1,020
6.00%
€ 1,020
€ 1,040
6.25%
€ 1,040
€ 1,060
6.50%
€ 1,060
€ 1,080
6.75%
€ 1,080
€ 1,100
7.00%
€ 1,100
€ 1,120
7.25%
€ 1,120
€ 1,140
7.50%
€ 1,140
€ 1,160
7.75%
€ 1,160
€ 1,180
8.00%
€ 1,180
€ 1,200
8.25%
€ 1,200
€ 1,220
8.50%
€ 1,220
€ 1,240
8.75%
€ 1,240
€ 1,260
9.00%
€ 1,260
€ 1,280
9.25%
€ 1,280
€ 1,300
9.50%
€ 1,300
€ 1,320
9.75%
€ 1,320
€ 1,340
10.00%
€ 1,340
€ 1,360
10.25%
€ 1,360
€ 1,380
10.50%
€ 1,380
€ 1,400
10.75%
€ 1,400
€ 1,420
11.00%
€ 1,420
€ 1,440
11.25%
€ 1,440
€ 1,460
11.50%
€ 1,460
€ 1,480
11.75%
€ 1,480
€ 1,500
12.00%
€ 1,500
€ 1,520
12.25%
€ 1,520
€ 1,540
12.50%
€ 1,540
€ 1,560
12.75%
€ 1,560
€ 1,580
13.00%
€ 1,580
€ 1,600
13.25%
€ 1,600
€ 1,620
13.50%
€ 1,620
€ 1,640
13.75%
€ 1,640
€ 1,660
14.00%
€ 1,660
€ 1,680
14.25%
€ 1,680
€ 1,700
14.50%
€ 1,700
€ 1,720
14.75%
€ 1,720
€ 1,740
15.00%
€ 1,740
€ 1,760
15.25%
€ 1,760
€ 1,780
15.50%
€ 1,780
€ 1,800
15.75%
€ 1,800
€ 1,820
16.00%
€ 1,820
€ 1,840
16.25%
€ 1,840
€ 1,860
16.50%
€ 1,860
€ 1,880
16.75%
€ 1,880
€ 1,900
17.00%
€ 1,900
€ 1,920
17.25%
€ 1,920
€ 1,940
17.50%
€ 1,940
€ 1,960
17.75%
€ 1,960
€ 1,980
18.00%
€ 1,980
€ 2,000
18.25%
€ 2,000
€ 2,020
18.50%
€ 2,020
€ 2,040
18.75%
€ 2,040
€ 2,060
19.00%
€ 2,060
€ 2,080
19.25%
€ 2,080
€ 2,100
19.50%
€ 2,100
€ 2,120
19.75%
€ 2,120
€ 2,140
20.00%
€ 2,140
€ 2,160
20.25%
€ 2,160
€ 2,180
20.50%
€ 2,180
€ 2,200
20.75%
€ 2,200
€ 2,220
21.00%
€ 2,220
€ 2,240
21.25%
€ 2,240
€ 2,260
21.50%
€ 2,260
€ 2,280
21.75%
€ 2,280
€ 2,300
22.00%
€ 2,300
€ 2,320
22.25%
€ 2,320
€ 2,340
22.50%
€ 2,340
€ 2,360
22.75%
€ 2,360
€ 2,380
23.00%
€ 2,380
€ 2,400
23.25%
€ 2,400
€ 2,420
23.50%
€ 2,420
€ 2,440
23.75%
€ 2,440
€ 2,460
24.00%
€ 2,460
€ 2,480
24.25%
€ 2,480
€ 2,500
24.50%
€ 2,500
€ 2,520
24.75%
€ 2,520
€ 2,540
25.00%
€ 2,540
€ 2,560
25.25%
€ 2,560
€ 2,580
25.50%
€ 2,580
€ 2,600
25.75%
€ 2,600
€ 2,620
26.00%
€ 2,620
€ 2,640
26.25%
€ 2,640
€ 2,660
26.50%
€ 2,660
€ 2,680
26.75%
€ 2,680
€ 2,700
27.00%
€ 2,700
€ 2,720
27.25%
€ 2,720
€ 2,740
27.50%
€ 2,740
€ 2,760
27.75%
€ 2,760
€ 2,780
28.00%
€ 2,780
€ 2,800
28.25%
€ 2,800
€ 2,820
28.50%
€ 2,820
€ 2,840
28.75%
€ 2,840
€ 2,860
29.00%
€ 2,860
€ 2,880
29.25%
€ 2,880
€ 2,900
29.50%
€ 2,900
€ 2,920
29.75%
€ 2,920
€ 2,940
30.00%
€ 2,940
€ 2,960
30.25%
€ 2,960
€ 2,980
30.50%
€ 2,980
€ 3,000
30.75%
€ 3,000
€ 3,020
31.00%
€ 3,020
€ 3,040
31.25%
€ 3,040
€ 3,060
31.50%
€ 3,060
€ 3,080
31.75%
Povratak na vrh