Važne informacije

DHL Express ne prihvata međunarodne pošiljke kontrolisanih vojnih proizvoda koji podležu kontroli izvoza.

Ovo obustavljanje ne uključuje domaće pošiljke kontrolisanih vojnih proizvoda ili međunarodne pošiljke licenciranih proizvoda dvostruke namene.

Ako niste sigurni da li vaša pošiljka sadrži vojne predmete koji podležu kontroli izvoza, obratite se svom nacionalnom organu za izdavanje dozvola (i/ili organu za izdavanje dozvola u zemlji porekla i odredišta vojnih artikala) da biste proverili.

DHL je ​​upozoren na neovlašćenu upotrebu svog poslovnog imena u SMS porukama ili eMail-ovima u kojima se od primalaca traži da preuzmu aplikaciju ili pristupe link-u. Preporučujemo vam da nas obavestite što je pre moguće tako što ćete poslati snimak ekrana sumnjivog SMS-a sa brojem telefona ili proslediti sumnjivi eMail na phishing-dpdhl@dhl.com. Nakon što prijavite lažnu poruku, molimo je da je izbrišete i ni pod kojim okolnostima ne preuzimate aplikaciju ili kliknete na link.

Pogledajte više informacija o prevarama

Kazahstan - De Minimis za carinu i PDV na uvoz Pogledaj sve detaljeKazahstan - De Minimis za carinu i PDV na uvoz
Indonezija - Prošireni spisak artikala za uvozne dozvole i istraživanja o poreklu Pogledaj sve detaljeIndonezija - Prošireni spisak artikala za uvozne dozvole i istraživanja o poreklu
Evropa - Pošiljke ka i tranzit kroz Evropsku uniju i zemlje zajedničke tranzitne konvencije Pogledaj sve detaljeEvropa - Pošiljke ka i tranzit kroz Evropsku uniju i zemlje zajedničke tranzitne konvencije
El Salvador - Izuzeci od dozvole za uvoz Pogledaj sve detaljeEl Salvador - Izuzeci od dozvole za uvoz
Oman - Identifikacija je potrebna za pošiljke u Oman Pogledaj sve detaljeOman - Identifikacija je potrebna za pošiljke u Oman
Velika Britanija - Zahtevi za zdravstveni sertifikat Pogledaj sve detaljeVelika Britanija - Zahtevi za zdravstveni sertifikat
Brazil - Oslobađenje od plaćanja carine za međunarodne prodavce na mreži Pogledaj sve detaljeBrazil - Oslobađenje od plaćanja carine za međunarodne prodavce na mreži
Norveška - Naplata poreza na pošiljku Pogledaj sve detaljeNorveška - Naplata poreza na pošiljku
Norveška - International Online Sellers/E-platforms VAT Registration Pogledaj sve detaljeNorveška - International Online Sellers/E-platforms VAT Registration
Maroko - Poreski identifikacioni broj Pogledaj sve detaljeMaroko - Poreski identifikacioni broj
Registracija međunarodnog onlajn tržišta i naplata poreza Pogledaj sve detaljeRegistracija međunarodnog onlajn tržišta i naplata poreza
Registracija međunarodnog onlajn tržišta i naplata poreza Pogledaj sve detaljeRegistracija međunarodnog onlajn tržišta i naplata poreza
Godišnje povećanje cena
Poštovani, DHL Express će ažurirati svoje cene počevši od Januar 2024. U Srbija, prosečno povećanje cene biće 10.9% za Time Definite usluge i 10.9% za Day Definite usluge.
Promena cene se odnosi na sve snižene cene i ugovore, gde to isti dozvoljavaju, kao i na publikovane cene.
Evropska unija (EU) je uvela novu regulativu poznatu kao mehanizam za podešavanje emisije ugljen-dioksida (CBAM). Mehanizam za podešavanje emisije ugljen-dioksida Pogledaj sve detalje
Iskoristite prednosti MyDHL+ funkcija da biste precizno opisali stavke u pošiljci – ključno za brzo carinjenje!

Od 2. jula 2023., prilikom kreiranja pošiljke za Irsku u MyDHL+ i DHL Express rešenjima za slanje pošiljaka

  • naziv grada i poštanski broj će biti potrebni uz adresu primaoca
Za DHL Express pošiljaoce s velikim brojem pošiljaka i one koji imaju integrisane sisteme, Irski Eircode system omogućava pretragu po kombinacijama grada/poštanskog broja
Argentina - Formalna vrednost odobrenja smanjena Formalna vrednost odobrenja smanjenaPogledaj sve detalje
Portugalija - PDV na isporuku male vrednosti PDV na isporuku male vrednostiPogledaj sve detalje
Kenija - Dozvola za uvoz protiv falsifikovanja Dozvola za uvoz protiv falsifikovanjaPogledaj sve detalje
Nastavili smo sa ograničenom uvoznom i izvoznom dostavom do/sa odabranih lokacija Ukrajine.
Privremeno smo obustavili DHL Ekpress isporuke u i iz Belorusije, kao i za dolazne i domaće pošiljke u/unutar Rusije.
Povratak na vrh