Važne informacije

Nastavili smo sa ograničenom uvoznom i izvoznom dostavom do/sa odabranih lokacija Ukrajine.
Privremeno smo obustavili DHL Ekpress isporuke u i iz Belorusije, kao i za dolazne i domaće pošiljke u/unutar Rusije.

DHL je ​​upozoren na neovlašćenu upotrebu svog poslovnog imena u SMS porukama ili eMail-ovima u kojima se od primalaca traži da preuzmu aplikaciju ili pristupe link-u. Preporučujemo vam da nas obavestite što je pre moguće tako što ćete poslati snimak ekrana sumnjivog SMS-a sa brojem telefona ili proslediti sumnjivi eMail na phishing-dpdhl@dhl.com. Nakon što prijavite lažnu poruku, molimo je da je izbrišete i ni pod kojim okolnostima ne preuzimate aplikaciju ili kliknete na link.

Pogledajte više informacija o prevarama

Indeks koji odredjuje DHL Ekspres Usluga Dostave Dan Doplatu za Gorivo promeniće se Avgust 1, 2022 godine. Za više informacija molimo vas da posetite našu stranicu za dodatak za medjunarodni transport.
Indeks koji odredjuje DHL Ekspres Doplatu za Gorivo promeniće se Jul 1, 2022 godine. Za više informacija molimo vas da posetite našu stranicu za dodatak za medjunarodni transport.
Povratak na vrh