MyDHL+ Uslovi korišćenja

 1. DHL Express DHL International Beograd D.O.O., Jurija Gagarina 36v , Beograd, 11070, Srbija u daljem tekstu “DHL Express”, nudi internet platformu (u daljem tekstu “MyDHL+”) klijentima, bilo da je privatno lice ili pravno lice ili zaposleni koji radi u ime firme (u daljem tekstu “Klijenti”) koji posluju sa DHL Express-om to im omogućuje štampanje nalepnica, zakazivanje preuzimanja, čuvanje kontaktnih podataka, praćenje pošiljaka, prenos relevantnih dokumenata i podataka direktno sa računara pošiljaoca i drugih fukcija povezanih sa DHL Express uslugama (sve zajedno “Funkcije”).
 2. Ovi uslovi će se primenjivati na upotrebu MyDHL + i njegovih funkcija od strane klijenta. Dodatni uslovi, koje će klijent posebno prihvatiti, mogu se odnositi na određene funkcije. Sve usluge transporta koje pruža DHL Express podležu DHL Express uslovima korišćenja.
 3. Klijent će koristiti MyDHL + samo za svrhe povezane sa DHL Express-om iz odeljka 1. Oni će u potpunosti biti u skladu sa ovim Uslovima korišćenja i svim uputstvima o upotrebi MyDHL + i funkcija. Nije mu dozvoljeno (a) modifikovati, ometati, onemogućavati bilo kakve funkcije, funkcionalnosti ili sigurnosne kontrole MyDHL + i njegovih funkcija; (b) poništiti, izbegavati, zaobići, ukloniti, deaktivirati ili na neki drugi način zaobići bilo kakve mehanizme zaštite MyDHL + i njegovih funkcija ili (c) dekompajlovati, rastaviti ili izvući izvorni kod, osnovne ideje, algoritme, strukturu ili organizacioni oblik MyDHL + i njegove funkcije, ili (d) iznajmljivanje, zakup, podlicenciranja, pozajmljivanje ili na drugi način redistribuciju MyDHL + ili bilo koje od funkcija.
 4. Korisnik koji želi da se registruje za kontinuirano korišćenje MyDHL + popunjava potrebne podatke u registracionu masku. Slanjem aktivacije e-mailom DHL Express potvrđuje registraciju i Funkcije se mogu odmah koristiti.
 5. Kada koristite funkciju „Kreirajte pošiljku“ ili „Zakažite preuzimanje“ “, kreiranje pošiljke ili zahtev za preuzimanje u okviru MyDHL + ne predstavlja ugovor o transportu. Ugovor o transportu biće zaključen tek kada pošiljka bude predata i prihvaćena od strane DHL Express-a.
 6. Klijent prihvata da je DHL Express slobodan da u bilo koje vreme izmeni ili prekine, privremeno ili trajno, funkcije MyDHL + ili ga zameni drugim IT rešenjem.
 7. DHL Express zadržava pravo da u bilo kojem trenutku promeni i / ili ograniči upotrebu bilo koje Funkcije i / ili sadržaja, posebno ako su: (a) Funkcije i / ili Sadržaj izmenjeni ili prekinuti ili (b) Klijent je prekršio MyDHL + Uslove korišćenja ili (c) se moraju obavljati radovi na održavanju. Klijent se slaže da DHL Express neće biti odgovoran Klijentu ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakve izmene, obustavu ili prekid funkcija i / ili sadržaja.
 8. Svi tekstovi, grafike, korisnički interfejs, baze podataka, zaštitni znaci, logotipi i računarski kod („Sadržaj“), uključujući, ali ne ograničavajući se na dizajn, strukturu, izbor, izražavanje, „izgled i osećaj“ i aranžman takvog sadržaja u MyDHL + je vlasnik ili licenca DHL Express-a i zaštićen je zakonima o autorskim pravima i zaštitnim znakovima i drugim pravima intelektualne svojine. Osim što je izričito navedeno u MyDHL + Uslovima korišćenja, nijedan deo MyDHL + i nijedan Sadržaj ne smeju se kopirati, reprodukovati, ponovo objavljivati, prenositi ili distribuirati na bilo koji način na bilo koji drugi računar, server, veb lokaciju ili drugi medij za objavljivanje ili distribuciju, bez prethodne pismene saglasnosti DHL Express-a.
 9. Klijent odobrava DHL Express-u pravo na korišćenje svih podataka, dokumenata ili drugih informacija koje je Klijent preneo u okviru MyDHL +, uključujući obrazac vaše kompanije, elektronski potpis i drugi IP prenos sa njim („Informacije“), u svrhe navedene u Funkcijama. Ovo uključuje upotrebu informacija u svrhu obrade i transporta pošiljaka, uključujući i papirne pošiljke. Klijent je isključivo odgovoran i on će u celosti nadoknaditi DHL Express-u sva potraživanja, gubitke, štete ili posledica koje mogu nastati upotrebom ili oslanjanjem na Informacije.
 10. Klijent je odgovoran za sve aktivnosti koje se sprovode putem MyDHL +, uključujući, ali ne ograničavajući se na upotrebu funkcije obaveštavanja, u skladu sa važećim zakonima, posebno konkurencijom i zaštitom podataka i carinskim zakonima. Klijent će posebno dobiti saglasnost bilo kog primaoca za primanje e-pošte ili SMS-a od DHL Express-a ili bilo koje druge podatke, dokumenta ili informacije u elektronskom obliku i uopšte od bilo koje treće strane za lične podatke u vlasništvu bilo koje treće strane i koji je Klijent dostavio DHL Express-u. Na zahtev DHL Express-a, Klijent će dostaviti DHL Express-u dokaz o takvoj saglasnosti.
 11. Klijent će koristiti ponuđene sigurnosne funkcije, trenutno eSecure, i pratiti sigurnosne podatke koje DHL Express pruža u okviru MyDHL +. Klijent će posebno čuvati i koristiti pristupne šifre koji mu je dodeljene, zaštititi ih od pristupa neovlašćenih trećih lica i ne otkrivati ih neovlašćenim korisnicima. Korisnik („autorizovani korisnik“) ovlašćuje samo osobe koje trebaju pristupiti MyDHL + da bi koristile funkcije u ime Klijenta. Klijent će obavestiti ovlašćene korisnike o svojoj obavezi i pribaviti odgovarajuće saglasnosti od ovlašćenih korisnika. Klijent prihvata sopstvenu odgovornost za korišćenje MyDHL +, takođe u vezi sa pošiljkama koje treće strane mogu zatražiti putem MyDHL +. Klijent se slaže da će odmah obavestiti DHL Express o bilo kakvoj neovlašćenoj upotrebi korisnikovog računa ili lozinke ili bilo kojem drugom kršenju sigurnosti.
 12. Klijent će preduzeti sve potrebne korake kako bi osigurao da ne prenosi ili prima bilo kakav kompjuterski virus, crv ili druge programe koji mogu ili žele da oštete, ometaju, presreću ili eksproprimiraju bilo koji sistem, podatke ili informacije o DHL Express-u.
 13. Ako u MyDHL + ili Funkcijama nije drugačije određeno, strane će pružiti sve informacije, uklj. fakture, elektronske u okviru MyDHL +. Klijent mora osigurati da sve informacije koje prenese DHL Express-u putem MyDHL + budu potpune, tačne i precizne. Klijent će biti jedini odgovoran za štetu ili posledice koje mogu nastati upotrebom neistinitih ili netačnih ili nepotpunih informacija.
 14. Klijent prihvata da će DHL Express imati troškove u obradi naloga za isporuke izvršenih u MyDHL + i da DHL Express može zatražiti od klijenta da mu nadoknadi troškove u slučaju da klijent posle toga ne ponudi pošiljku za otpremnice u očekivanom vremenu preuzimanja.
 15. DHL Express će prikupljati, skladištiti i obrađivati lične podatke koje pruža Klijent u MyDHL + prema zahtevima za pružanje usluga, u skladu sa važećim zakonima i Deutsche Post DHL politikom privatnosti podataka. Informacije o privatnosti DHL-a dostupne su u kartici "Privatnost Obaveštenje" u podnožju veb stranice. MyDHL + može da sadrži linkove do drugih nezavisnih veb lokacija (" Povezane stranice "). Ove povezane stranice nisu pod kontrolom DHL Express-a i DHL Express nije odgovoran za sadržaj takvog sadržaja i ne podržava ga. Povezane stranice, uključujući sve informacije ili materijale koji se nalaze na tim povezanim veb lokacijama. Klijent potvrđuje da je pribavio odgovarajuću saglasnost za sve lične podatke u vlasništvu bilo koje treće strane i koje ste dostavili DHL-u. 

  MyDHL + i funkcije se pružaju na principu "kao što je". DHL Express, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, isključuje sva jamstva, bilo izričita, podrazumevana, zakonska ili na neki drugi način, uključujući, ali ne ograničavajući se na podrazumevana jamstva za prodaju, nekršenje prava trećih lica i podobnost za određenu svrhu. DHL Express, njegove podružnice ili zastupnici ne daju nikakve garancije o tačnosti, potpunosti, sigurnosti ili blagovremenosti MyDHL +. Nijedna informacija dobijena putem MyDHL + neće stvarati garanciju koju DHL Express izričito ne navodi u MyDHL + Uslovima korišćenja.

 16. U meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom, DHL Express ni u kom slučaju neće biti odgovoran za bilo kakvu slučajnu, indirektnu, oglednu, kaznenu i posledičnu štetu, izgubljenu dobit, kazne, novčane kazne ili štetu nastalu usled izgubljenih podataka ili prekida poslovanja ili na neki drugi način proisteklom iz upotrebe MyDHL + ili nemogućnosti upotrebe, bilo na osnovu garancije, ugovora, odštete ili bilo koje druge pravne teorije, i bez obzira na to da li se DHL Express preporučuje o mogućnosti iste. Bez ograničavanja gore navedenog, u meri u kojoj to dozvoljava važeći zakon, ni u kojem slučaju ukupna odgovornost kompanije DHL Express za bilo kakvu štetu (direktnu ili neku drugu) ili gubitak, bez obzira na oblik tužbe ili potraživanja, bilo u ugovoru, odštetnom postupku ili na neki drugi način, prelazi EUR 100 po događaju. U meri koja je zakonom dopuštena, pravni lekovi navedeni u MyDHL + Uslovima korišćenja su isključivi i ograničeni su na one koji su izričito predviđeni u MyDHL + Uslovima korišćenja.
 17. Klijent ovim putem obeštećuje DHL Express u najvećoj meri od i protiv bilo koje obaveze, troškova, zahteva, uzroka tužbe, štete i troškova proisteklih ili na bilo koji način povezani sa kršenjem bilo koje odredbe ovih MyDHL + Uslova korišćenja od strane klijenta.
 18. Strane mogu u bilo kojem trenutku po sopstvenom nahođenju prekinuti ili obustaviti upotrebu MyDHL + klijentu. Nakon takve obustave ili raskida, Klijent mora odmah (a) da prekine upotrebu MyDHL + i (b) da izbriše sve kopije koje je napravio. Klijent se slaže da DHL Express neće biti odgovoran njemu niti bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvo raskidanje ili obustavu pristupa MyDHL + Klijentu. Prekid ugovora o korišćenju MyDHL + ne utiče ni na narudžbe putem MyDHL + niti na sam ugovor o transportu.
 19. DHL Express može revidirati ove MyDHL + uslove korišćenja u bilo kom trenutku. DHL Express će obavestiti kupca o svim promenama ovih MyDHL + Uslova korišćenja u tekstualnom obliku (npr. Putem platforme ili e-maila) („obaveštavanje o promenama“). Promene će stupiti na snagu u odnosu na klijenta i ugovorni odnos će se nastaviti pod izmenjenim uslovima ako se Klijent ne usprotivi tim promenama u roku od četiri (4) nedelje nakon što primi obaveštenje o promenama putem pismenog obaveštenja DHL Express-a. Ovaj rok će se smatrati ispunjenim sve dok se prigovor pošalje DHL Express-u u ovom roku. DHL Express će posebno obavestiti klijenta u pismenom obaveštenju o promenama gore navedenih posledica neuspeha prigovora.
 20. Ovi MyDHL + uslovi korišćenja će se upravljati zakonima zemlje u kojoj je sedište ugovornog subjekta DHL Express-a. U slučaju da je klijent privatno lice sa prebivalištem u državi članici EU, navedeni zakoni se primenjuju u meri u kojoj ovi zakoni nisu u suprotnosti sa obaveznim zakonskim odredbama države članice EU u kojoj prebiva. Uslovi korišćenja MyDHL + neće biti regulisani Konvencijom Ujedinjenih nacija o ugovorima za međunarodnu prodaju robe, čija se primena izričito isključuje. Svaki spor proizašao iz ovog sporazuma podložan je isključivoj nadležnosti sudova u kojima ugovorno telo DHL Express-a ima sedište.
Povratak na vrh