Šta je novo sa MyDHL+

Saznajte najnovije vesti o MyDHL+ funkcijama i svojstvima

Da bi optimizovali brzinu i efikasnost carinjenja pošiljke, carinski regulatorni organi širom sveta automatizuju sisteme i povećavaju zahteve u pogledu tačnosti informacija o pošiljkama – posebno, opisa robe i detalja carinskih faktura. Oni prelaze sa štampane dokumentacije i žele da primaju informacije o isporuci elektronskim putem u svoje sisteme.

Šta ovo znači za vas

  • Jedna od najvažnijih stvari koje možete da učinite, jeste da pomognete da vaša pošiljka, kroz proces carinske bezbednosne provere i carinjenja, prođe brže tako što ćete tačno da opišete artikle svoje pošiljke (detaljni sadržaj robe) kada pravite pošiljke u MyDHL+

Šta MyDHL+ čini da pomogne

Uveli smo nove funkcije koje će vam pomoći da date tačne opise stavki pošiljaka i da elektronskim putem dostavite informacije o pošiljci carinskim organima!

Brže carinjenje
Saveti za carinske fakture

MyDHL+ funkcije vam pomažu!
Iskoristite prednosti MyDHL+ funkcija da biste precizno opisali stavke u pošiljci – ključno za brzo carinjenje!
Povratak na vrh