Carinske službe

DHL Express poseduje veliko svetsko carinsko znanje i iskustvo. Znamo da lak i efikasan postupak carinjenja pomaže da vaše pošiljke stignu što je brže moguće. Pružili smo standardizovane usluge koje efikasno podržavaju proces carinjenja.
Carinske službe
Opis
Kako naplaćujemo
Trošak
Carinska priprema
Privremeni Uvoz Izvoz
Dozvolite da vam DHL organizuje privremeni uvoz ili izvoz
Prikaži više
Prikaži manje
Privremeni Uvoz Izvoz
Na zahtev klijenta, DHL će organizovati privremeni izvoz i kasniji uvoz vaše robe. Tipično za sirovine ili poluproizvode koji se privremeno izvoze, a zatim ponovo uvoze u treću zemlju ili zonu slobodne trgovine.
po pošiljci
6,600.00 RSD
Izvozna Deklaracija
Izvoz robe podleže dodatnim kontrolama
Prikaži više
Prikaži manje
Izvozna Deklaracija

Primenjuje se u zemljama u kojima je potrebna izvozna deklaracija za pošiljke koje sadrže kontrolisanu robu ili prelaze određeni prag vrednosti ili težinu.

Zavisno od zemlje porekla, dostavljači koji podnesu deklaraciju na mreži mogu izbeći lokalnu naknadu.

po pošiljci
4,200.00 RSD
Pošiljka Koje je Zadržana na Carini
Otprema pod carinskim nadzorom
Prikaži više
Prikaži manje
Pošiljka Koje je Zadržana na Carini
Carinski tranzit primenjuje se i na izvozne i na uvozne pošiljke kad god je DHL dužan da otvori, upravlja ili prijavi bilo koji oblik transporta pod nadzorom.
po pošiljci
5,310.00 RSD
Pošiljka Koja Sadrži Više od 5 Različitih Artikala
Uvoz pošiljki koje sadrže više stavki
Prikaži više
Prikaži manje
Pošiljka Koja Sadrži Više od 5 Različitih Artikala
Naknade se primenjuju kada je na carinjenju evidentirano više od 5 stavki, na primer za različite proizvode ili različite države proizvođača.
Per Line
600.00 RSD
Customs Process
Formalno Carinjenje
Nestandardno carinjenje i carinjenje za pošiljke visoke vrednosti
Prikaži više
Prikaži manje
Formalno Carinjenje
Primenjuje se kada je roba isključena iz standardnih postupaka carinjenja, zbog vrednosti ili težine koja prelazi formalno ograničenje koji su odredili odredišni carinski organi ili zbog drugih regulatornih zahteva kao što su tarifni kodovi. Odnosi se i na carinjenje koje obavlja treća strana sa DHL-om u zemljama u kojima DHL ne može da pruža takve usluge carinjenja ili posluje kao licencirani posrednik.
po pošiljci
5,400.00 RSD
Bonded Storage
Kada pošiljka ne može biti puštena od strane carine
Prikaži više
Prikaži manje
Bonded Storage

Troškovi skladištenja se primenjuju kada pošiljka ne može da se ocarini zbog netačne ili nedostajuće papirologije.

Naplata stupa na snagu tri kalendarska dana nakon datuma dolaska robe ili obaveštenja špeditera, zavisno šta je kasnije. Naknada se odnosi na obveznika poreza.

po pošiljci
Per Day
After 3 Calendar Days
Minimum 300.00 RSD, zavisno od težine pošiljke
Izmijena Podataka o Odobrenju
Kada podaci o carinjenju zahtevaju ispravke
Prikaži više
Prikaži manje
Izmijena Podataka o Odobrenju
Doplata se primjenjuje u slučaju da carinska deklarisana vrednost pošiljke zahteva izmenu ili pre ili za vreme postupka carinjenja.
po pošiljci
5,900.00 RSD
Dozvole i Licence
Olakšavamo postupak podnošenja dozvole.
Prikaži više
Prikaži manje
Dozvole i Licence
Da bi se ubrzao uvoz odabranih kontrolisanih roba, kao što su medicinski uređaji, lekovi, računarski monitori, laserski CD plejeri, kozmetika, naočare, hrana i prehrambeni proizvodi, DHL je ​​dužan da dostavi određene informacije u cilju dobijanja potrebnih uvoznih dozvola ili dozvola. Naknada se odnosi na obveznika poreza i poreza.
po pošiljci
1,500.00 RSD plus naknada za sertifikate
Carinska podrška
Isplata
Ubrzava postupak carinjenja sa bankarskom garancijom
Prikaži više
Prikaži manje
Isplata

Na ugovornoj osnovi, DHL će ubrzati postupak carinjenja vršeći plaćanje dažbina i poreza koji se odnose na pošiljku, dok primalac odlaže plaćanje do dogovorenog datuma.

Dostupno samo ugovornim klijentima.

po pošiljci
1,200.00 RSD ili 2% od ukupnog iznosa carinskih dažbina, ako je veći
Akontacija
DHL plaća unapred uvozne carinske dažbine I takse
Prikaži više
Prikaži manje
Akontacija
DHL ubrzava postupak carinjenja plaćanjem važećih carina, poreza i drugih carinskih dažbina u ime uvoznika sa kojima DHL nema ugovor, obično privatnih lica. Naknada se zasniva na avansnom ili garantovanom kreditu i podleže standardnom minimumu.
po pošiljci
1,200.00 RSD ili 2% od naprednog iznosa, ako je veći
Brokersko Obaveštenje
Odabir željenog špeditera
Prikaži više
Prikaži manje
Brokersko Obaveštenje
Na zahtev kupca, DHL će obezbediti potrebnu dokumentaciju određenom brokeru kupca da izvrši carinjenje uvoza i nastavi isporuku do krajnjeg odredišta nakon završetka odobrenja.
po pošiljci
1,320.00 RSD
Otpustite Brokeru
Pošiljku je ocarinio i isporučio vaš izabrani špediter
Prikaži više
Prikaži manje
Otpustite Brokeru
Na zahtev uvoznika, DHL će predati pošiljku i carinsku dokumentaciju imenovanom špediteru klijenta radi carinjenja i krajnje isporuke pošiljke.
po pošiljci
4,720.00 RSD

Other Government Agency

Pri uvozu robe koja podleže dodatnim kontrolama
Prikaži više
Prikaži manje
Other Government Agency
Na zahtev, DHL će organizovati veterinarske, zdravstvene ili fitosanitarne kontrole na prvom mestu ulaska u zemlju ili Carinsku uniju, što je obično potrebno prilikom uvoza životinjskih proizvoda, biljaka, semena ili farmaceutskih proizvoda.
po pošiljci
1,500.00 RSD plus naknada za sertifikate
Povratak na vrh