Carinske službe

DHL Express poseduje veliko svetsko carinsko znanje i iskustvo. Znamo da lak i efikasan postupak carinjenja pomaže da vaše pošiljke stignu što je brže moguće. Pružili smo standardizovane usluge koje efikasno podržavaju proces carinjenja.
Carinske službe
Opis
Kako naplaćujemo
Trošak
Carinska priprema
Izvozno Carinjenje
Izvoz robe podleže dodatnim kontrolama
Prikaži više
Prikaži manje
Izvozno Carinjenje
Izvozna deklaracija potrebna je za pošiljke koje prelaze vrednosni prag. Također, može biti potrebna i za pošiljke koje sadrže kontrolisanu robu ili prelaze određenu težinu.
Po Pošiljci
2,925.00 RSD
Izrada Tranzitnog Dokumenta
Otprema pod carinskim nadzorom
Prikaži više
Prikaži manje
Izrada Tranzitnog Dokumenta
Carinski tranzit primenjuje se i na izvozne i na uvozne pošiljke kad god je DHL dužan da otvori, upravlja ili prijavi bilo koji oblik transporta pod nadzorom.
Po Pošiljci
5,310.00 RSD
Svako Naimenovanje preko Pet Naimenovanja
Uvoz pošiljki koje sadrže više stavki
Prikaži više
Prikaži manje
Svako Naimenovanje preko Pet Naimenovanja
Naknade se primenjuju kada je na carinjenju evidentirano više od 5 stavki, na primer za različite proizvode ili različite države proizvođača.
Po Naimenovanju
600.00 RSD
Privremeni Uvoz Izvoz
Neka DHL organizuje privremeni uvoz ili izvoz
Prikaži više
Prikaži manje
Privremeni Uvoz Izvoz

Na zahtev klijenta, DHL će pokrenuti proces privremenog uvoza/izvoza robe podnošenjem potrebne dokumentacije kao što je npr. ATA karnet i pridržavaće se procedura carinjenja koje određuje carina.

Napomena: Pošiljke koje prati ATA Carnet se odobravaju od strane ovlašćenog špeditera.

Po Pošiljci
7,000.00 RSD
Carinski proces
Uvozno carinjenje
Roba isključena iz standardnog carinjenja
Prikaži više
Prikaži manje
Uvozno carinjenje
U određenim zemljama, kada se uvozi roba čija vrednost ili težina na zbirnoj deklaraciji prelazi granice koje su odredili carinski organi odredišta, ili zbog drugih regulatornih zahteva, isključeni su iz rutinskog carinjenja na konsolidovanom manifestu i stoga zahtevaju pojedinačno carinjenje
Po Pošiljci
5,265.00 RSD
Skladištenje
Kada pošiljka ne može biti puštena od strane carine
Prikaži više
Prikaži manje
Skladištenje

Troškovi skladištenja primenjuju se u slučajevima kada carina ne može da oslobodi pošiljku zbog dokumentacije koja je netačna ili nedostaje.

Troškovi nastupaju po prispeću pošiljke u DHL magacin tj dan prispeća se računa kao prvi besplatan dan.

Po Pošiljci
Po Danu
Nakon 3 Radna Dana
1,755.00 RSD po pošiljci i 23.40 RSD po kg po danu
Dozvole i Sertifikati
Olakšavamo postupak podnošenja dozvole.
Prikaži više
Prikaži manje
Dozvole i Sertifikati
Da bi se ubrzao uvoz odabranih kontrolisanih roba, kao što su medicinski uređaji, lekovi, računarski monitori, laserski CD plejeri, kozmetika, naočare, hrana i prehrambeni proizvodi, DHL je ​​dužan da dostavi određene informacije u cilju dobijanja potrebnih uvoznih dozvola ili dozvola. Naknada se odnosi na obveznika poreza i poreza.
Po Pošiljci
5,265.00 RSD
Proces carinjenja
Naknada za obradu slanja pošiljke
Prikaži više
Prikaži manje
Proces carinjenja
Primjenjuje se u odabranim zemljama u kojima nastaju dodatni troškovi za uvoz pošiljki a u skladu sa zahtevima vladinih agencija.
Po Pošiljci
1,500.00 RSD
Carinska podrška
Obrada carina i poreza
Vlasnici računa mogu da ubrzaju carinjenje
Prikaži više
Prikaži manje
Obrada carina i poreza
DHL će ubrzati proces carinjenja brzom uplatom carinskih dadžbina i poreza za pošiljke, a primaocu će odgoditi plaćanje do dogovorenog datuma.
Po Pošiljci
1,400.00 RSD ili 2% od carinskih dažbina i taksi ako je veće
Obrada carina i poreza
Uvozno carinjenje i porezi za primaoce koji nemaju DHL račun
Prikaži više
Prikaži manje
Obrada carina i poreza
Administrativna naknada se primenjuje u slučaju da je DHL koristio sopstvenu kreditnu liniju sa carinom da unapred ili garantuje plaćanje dažbina, poreza ili regulatornih dažbina u ime uvoznika i potrošača sa kojima DHL nema ugovor.
Po Pošiljci
1,400.00 RSD ili 2% od carinskih dažbina i taksi ako je veće
Brokersko Obavještenje
Odabir željenog špeditera
Prikaži više
Prikaži manje
Brokersko Obavještenje
Na zahtev uvoznika, DHL će obezbediti potrebnu dokumentaciju određenom špediteru kako bi špediter uvozno ocarinio pošiljku i isporuku do krajnjeg odredišta nakon završetka carinjenja. DHL nije naknadno odgovoran za rokove podnošenja carini ili za puštanje pošiljke nakon carinjenja.
Po Pošiljci
1,320.00 RSD
Otkup Tovarnog Lista i Prenos Odgovornosti za Carinjenje i Dostavu Pošiljke
Pošiljku je ocarinio i isporučio vaš izabrani špediter
Prikaži više
Prikaži manje
Otkup Tovarnog Lista i Prenos Odgovornosti za Carinjenje i Dostavu Pošiljke
Na zahtev uvoznika, DHL će predati pošiljku i carinsku dokumentaciju imenovanom špediteru klijenta radi carinjenja i krajnje isporuke pošiljke.
Po Pošiljci
5,265.00 RSD

Posredovanje Kod Inspekcijskih Organa

Pri uvozu robe koja podleže dodatnim kontrolama
Prikaži više
Prikaži manje
Posredovanje Kod Inspekcijskih Organa
Na zahtev, DHL će organizovati veterinarske, zdravstvene ili fitosanitarne kontrole na prvom mestu ulaska u zemlju ili Carinsku uniju, što je obično potrebno prilikom uvoza životinjskih proizvoda, biljaka, semena ili farmaceutskih proizvoda.
Po Pošiljci
5,265.00 RSD
Više o Carinskim Uslugama
Više o Carinskim Uslugama
 • DHL će unapred platiti i naplatiti naknade za izdavanje sertifikata.
 • Na pošiljke poslate putem Duty Tax Paid (DTP) usluge mogu se obračunavati dodatni carinski troškovi. Gde je primjenjivo isti će se naplatiti DTP pošiljaocu. Ti troškovi mogu uključivati ali nisu ograničeni na:

  • Uvozno carinjenje
  • Carinska fizička intervencija
  • Dozvole i Sertifikati
  • Skladištenje
  • Svako Naimenovanje preko Pet Naimenovanja
  • Proces carinjenja
Povratak na vrh