Carinske službe

DHL Express poseduje veliko svetsko carinsko znanje i iskustvo. Znamo da lak i efikasan postupak carinjenja pomaže da vaše pošiljke stignu što je brže moguće. Pružili smo standardizovane usluge koje efikasno podržavaju proces carinjenja.
Carinske službe
Opis
Kako naplaćujemo
Trošak
Carinska priprema
Izvozno Carinjenje
Izvoz robe podleže dodatnim kontrolama
Prikaži više
Prikaži manje
Izvozno Carinjenje

Primenjuje se u zemljama u kojima je potrebna izvozna deklaracija za pošiljke koje sadrže kontrolisanu robu ili prelaze određeni prag vrednosti ili težinu.

Zavisno od zemlje porekla, dostavljači koji podnesu deklaraciju na mreži mogu izbeći lokalnu naknadu.

Po Pošiljci
3,000.00 RSD
Izrada Tranzitnog Dokumenta
Otprema pod carinskim nadzorom
Prikaži više
Prikaži manje
Izrada Tranzitnog Dokumenta
Carinski tranzit primenjuje se i na izvozne i na uvozne pošiljke kad god je DHL dužan da otvori, upravlja ili prijavi bilo koji oblik transporta pod nadzorom.
Po Pošiljci
5,310.00 RSD
Svako Naimenovanje preko Pet Naimenovanja
Uvoz pošiljki koje sadrže više stavki
Prikaži više
Prikaži manje
Svako Naimenovanje preko Pet Naimenovanja
Naknade se primenjuju kada je na carinjenju evidentirano više od 5 stavki, na primer za različite proizvode ili različite države proizvođača.
Po Naimenovanju
600.00 RSD
Carinski proces
Uvozno carinjenje
Roba isključena iz standardnog carinjenja
Prikaži više
Prikaži manje
Uvozno carinjenje
U određenim zemljama, kada se uvozi roba čija vrednost ili težina na zbirnoj deklaraciji prelazi granice koje su odredili carinski organi odredišta, ili zbog drugih regulatornih zahteva, isključeni su iz rutinskog carinjenja na konsolidovanom manifestu i stoga zahtevaju pojedinačno carinjenje
Po Pošiljci
5,400.00 RSD
Skladištenje
Kada pošiljka ne može biti puštena od strane carine
Prikaži više
Prikaži manje
Skladištenje

Troškovi skladištenja se primenjuju kada pošiljka ne može da se ocarini zbog netačne ili nedostajuće papirologije.

Naplata stupa na snagu tri kalendarska dana nakon datuma dolaska robe ili obaveštenja špeditera, zavisno šta je kasnije. Naknada se odnosi na obveznika poreza.

Po Pošiljci
Po Danu
Nakon 3 Kalendarska Dana
Minimalno 880.00 RSD
Zahtev za Ispravku Deklaracije
Kada podaci o carinjenju zahtevaju ispravke
Prikaži više
Prikaži manje
Zahtev za Ispravku Deklaracije
Doplata se primjenjuje u slučaju da carinska deklarisana vrednost pošiljke zahteva izmenu ili pre ili za vreme postupka carinjenja.
Po Pošiljci
5,900 RSD
Dozvole i Sertifikati
Olakšavamo postupak podnošenja dozvole.
Prikaži više
Prikaži manje
Dozvole i Sertifikati
Da bi se ubrzao uvoz odabranih kontrolisanih roba, kao što su medicinski uređaji, lekovi, računarski monitori, laserski CD plejeri, kozmetika, naočare, hrana i prehrambeni proizvodi, DHL je ​​dužan da dostavi određene informacije u cilju dobijanja potrebnih uvoznih dozvola ili dozvola. Naknada se odnosi na obveznika poreza i poreza.
Po Pošiljci
3,000.00 RSD
Razdvajanje
Kada carina treba da pregleda upakovanu robu
Prikaži više
Prikaži manje
Razdvajanje
Ovo se odnosi na pošiljke koje su odvojili carinski organi radi fizičkog pregleda.
Po Pošiljci
2,360.00 RSD
Carinska podrška
Imenovani carinski obveznik pri uvozu (Ranije Isplata)
Carinske naknade se mogu naplatiti na DHL račun na destinaciji
Prikaži više
Prikaži manje
Imenovani carinski obveznik pri uvozu
Na zahtev klijenta, DHL vrši carinjenje pošiljke na odredištu i organizuje da se sve uvozne carine, porezi i regulatorni troškovi fakturišu na određeni DHL račun na odredištu.
Po Pošiljci
1,180.00 RSD minimalan iznos ili 2% od carinskih dažbina i taksi ako je veće
Carina i Porezi Plaćeni Unapred (Ranije Bankarska Garancija)
Primaocu se može naplatiti carina
Prikaži više
Prikaži manje
Carina i Porezi Plaćeni Unapred
Ova usluga važi za sve pošiljke koja nisu dokumenta a podrazumeva da je DHL koristio sopstvena platna sredstva da unapred plati ili garantuje plaćanje dažbina, poreza ili regulatornih dažbina u ime uvoznika i potrošača sa kojima DHL nema ugovor.
Po Pošiljci
1,180.00 RSD minimalan iznos ili 2% od carinskih dažbina i taksi ako je veće
Brokersko Obavještenje
Odabir željenog špeditera
Prikaži više
Prikaži manje
Brokersko Obavještenje
Na zahtev uvoznika, DHL će obezbediti potrebnu dokumentaciju određenom špediteru kako bi špediter uvozno ocarinio pošiljku i isporuku do krajnjeg odredišta nakon završetka carinjenja. DHL nije naknadno odgovoran za rokove podnošenja carini ili za puštanje pošiljke nakon carinjenja.
Po Pošiljci
1,320.00 RSD
Otkup Tovarnog Lista i Prenos Odgovornosti za Carinjenje i Dostavu Pošiljke
Pošiljku je ocarinio i isporučio vaš izabrani špediter
Prikaži više
Prikaži manje
Otkup Tovarnog Lista i Prenos Odgovornosti za Carinjenje i Dostavu Pošiljke
Na zahtev uvoznika, DHL će predati pošiljku i carinsku dokumentaciju imenovanom špediteru klijenta radi carinjenja i krajnje isporuke pošiljke.
Po Pošiljci
4,720.00 RSD

Posredovanje Kod Inspekcijskih Organa

Pri uvozu robe koja podleže dodatnim kontrolama
Prikaži više
Prikaži manje
Posredovanje Kod Inspekcijskih Organa
Na zahtev, DHL će organizovati veterinarske, zdravstvene ili fitosanitarne kontrole na prvom mestu ulaska u zemlju ili Carinsku uniju, što je obično potrebno prilikom uvoza životinjskih proizvoda, biljaka, semena ili farmaceutskih proizvoda.
Po Pošiljci
3,000.00 RSD
Više o Carinskim Uslugama
Više o Carinskim Uslugama
  • DHL će unapred platiti i naplatiti naknade za izdavanje sertifikata.
Povratak na vrh