Digitalna carinska faktura Uslovi i pravila

DHL nudi uslugu Paperless Trade - poslovanje bez papira ("PLT"), dopuštajući pošiljaocu da pošalje određenu dokumentaciju koja prati pošiljku elektronskim putem (eliminišući potrebu za štampanim kopijama dokumenata).
Vi, kao pošaljalac, slažete se u svoje ime i u ime bilo koga drugoga, ko je zainteresovan za ovu pošiljku, da će se ovi Uslovi trgovine bez papira primenjivati na sve pošiljke poslate putem PLT usluge..
Takođe se slažete da se ovi Uslovi PLT - poslovanja bez papira, primjenjuju uz DHL -ove Uslove poslovanja, kako je navedeno na DHL web stranici, koji se primenjuju u POTPUNOSTI. Obratite posebnu pažnju na deo Neprihvatljive pošiljke, Garancije i obeštećenja pošiljaoca and Odgovornost DHL-a DHL-ovih Uslova poslovanja.
DHL će vam dostaviti uputstvo o korišćenju PLT usluge. Ono se primjenjuje uz sve postojeće zahteve za dostavu pošiljke i transportne dokumentacije. Ovo uključuje:
  • format u kojem ćete slati elektronske datoteke,
  • zahtevani kvalitet svakog skeniranog dokumenta,
  • vreme prenosa podataka o pošiljci,
  • pojedinosti o tome gde se šalje dokumentacija o pošiljkama,
  • podaci o pošiljci (npr. poreklo, destinacija, sadržaj, vrednost pošiljke) za koje PLT usluga nije dostupna,
  • svu dokumentaciju (kao sto je potvrda o poreklu robe) koju je potrebno dostaviti i u štampanom obliku kada se pošiljka preda DHL-u
Slažete se da ćete poštovati ​​sve instrukcije DHL -a koje se odnose na PLT uslugu. Takođe, pristajete poštovati ​​sve pravne ili carinske zahteve koji se odnose na PLT uslugu, tako da, na primer, nećete koristiti PLT uslugu za pošiljke za koje zakonski ili carinski zahtevi nalažu slanje dokumenata u štampanom obliku.
Potvrđujete da ste ovlašćeni za slanje podataka elektronskim putem. Ovlašćujete DHL da koristi podatke koje prenosite DHL -u elektronskim putem u svrhu obrade i slanja PLT pošiljki. Ovo uključuje memorandum vaše kompanije i elektronski potpis.
Sva dokumenta poslata elektronskim putem moraju da budu čitka i jasno vidljiva
Slažete se da ćete obeštetiti i držati DHL bezbednim za bilo kakav gubitak, oštećenje ili kašnjenje proizašlo iz kršenja Uslova poslovanja ili ovih Uslova poslovanja bez papira.
Potvrđujete pristanak primaoca na korišćenje PLT usluge.
Povratak na vrh