Pakovanje sa pažnjom

Paketi mogu da putuju hiljade kilometara putem DHL-ove sofisticirane globalne mreže kako bi stigli do svog odredišta. DHL čini sve što je u mogućnosti, kako bi osigurao da se paketi uvek isporuče na vreme i u odličnom stanju.
Pakujemo vaše pakete odgovarajućim materijalima i vodimo brigu o sigurnosti vaših pošiljaka kako bi one stigle bezbedno i netaknuto.

Šta je najbolje za ono što šaljete?

Kvalitetno pakovanje je ključno kada je u pitanju sprečavanje oštećenja. Procena vaše potrebe za pakovanjem je bitan korak kako bi se utvrdilo šta je najbolje za vrstu robe koju želite da pošaljete.
Težina
trošak
Pravila
Lomljivost

Pakovanje štiti vašu pošiljku

Dobar kvalitet pakovanja je od ključnog značaja za zaštitu vaše pošiljke tokom transporta. DHL pruža niz različitih vrsta pakovanja koje su isprobane i testirane. Međutim, ukoliko želite sami da pakujete svoje pošiljke, obratite pažnju na sledeća uputstva.
Materijal
 • Uvek koristite kvalitetne talasaste kartone za pakete. Za krhke ili teške predmete, je preporučljivo da se koriste konstrukcije dvostrukog ili trostrukog zida.
 • Izbegavajte ponovno korišćenje starih kutija jer su verovatno izgubile svojstvo svoje krutosti.
Čvrstina
 • Obratite pažnju na oznaku proizvođača koja može da vam da informacije o konstrukciji i čvrstini kutije. Pitajte po potrebi, svog dobavljača kutija za više informacija.
 • U skladu sa težinom pošiljke izaberite odgovarajuće pakovanje.
Veličina
 • Nepopunjena pakovanja mogu da se zgužvaju, a prepunjena, da popucaju. Sprečite ove neželjene slučajeve izborom kutije prave veličine za sadržaj koji se prevozi.

Primenljive tehnike pakovanja

Evo nekoliko važnih načela koja važe za pakovanje sadržaja vaše pošiljke.
Illustration emphasizing importance of not having empty in boxes
Ne ostavljajte prazan prostor
Važno je da se u potpunosti popuni prazan prostor unutar kutije kako bi se izbeglo pomeranje sadržaja tokom transporta, a što može da prouzrokuje oštećenja kako sadržaja tako i kutije.
6cm razmaka
Sadržaj koji šaljete obavezno smestite u centar kutije na najmanje 6 cm udaljenosti od bilo kakvih spoljnih zidova ili uglova
Illustration of padding around an item in a box
Packaging divider insert for a box
Umotajte sadržaj pojedinačno i koristite razdelnike
Prilikom transporta više stavki u jednom paketu, obavezno umotajte svaku stavku pojedinačno i odvojite talasastim umetcima ili drugim pregradnim materijalima po potrebi.

Zaštita dobrim zatvaranjem

Odgovarajuće lepljive trake kao i način kako je zapečaćena pošiljka, čine razliku u zaštiti sadržaja vaše pošiljke od izloženosti ili oštećena tokom transporta.
Koristite trake osetljive na pritisak
 • Polipropilen trake (braon plastične trake)
 • Vinil lepljive trake (izolir trake)
 • Papirne trake ojačane vlaknima (lepljive trake)
Izbegavajte korišćenje
 • Krep papir traka
 • Celofan trake
 • Kanap
H-Vezivanje/lepljenje
Osigurati da su svi sastavi zatvoreni metodom H-vezivanja/lepljenja:
Box sealed using H tape method
Treći korak
Nanesite jednu prugu trake duž centralnog sastava
Box sealed using H tape method
Drugi korak
Nanesite dve pruge trake preko obe ivice sastava
Box sealed using H tape method
Treći korak
Ensure all tape is secure around the edges

Upotreba nalepnica za pošiljke

Veoma je bitno da se obezbedi jasan prikaz nalepnice na pošiljci, kako bi se vaša pošiljka kretala brzo kroz DHL-ovu mrežu.

Shipping label affect to a box
Nalepnica pošiljke
Zalepite nalepnicu bezbedno na gornju površinu pošiljke. To će nam pomoći da zadržimo pošiljku u uspravnom položaju tokom tranzita, koliko god je to moguće!
 
Proverite da li je nalepnica u potpunosti vidljiva na celoj površini, kao i da ne prekriva sastave .
 
Ne dozvolite da druge etikete-nalepnice, trake ili papirologija pokrivaju nalepnicu pošiljke.
 
Ne preporučujemo da koristite korišćenu kutiju, ali ako se za to odlučite, uklonite sve stare nalepnice pre upotrebe.
 
Prilaganje rezervne kopije nalepnice u pakovanju će nam pomoći da identifikujemo vašu pošiljku ukoliko se originalna nalepnica odlepi ili ošteti.
 
Ako je potrebno da prilepite i druge nalepnice na pošiljku, molimo izbegavajte da ih lepite na istoj površini kao i nalepnicu pošiljke.
  Koristite plastičnu samolepljivu džep kesu u kojoj bi se držala dokumenta, a koja su potrebna da stoje van kutije.
A package in transit from origin to destination
Putovanje paketa
Pogledajte kako vaš paket putuje sa DHL-om i saznajte kako vam možemo pomoći u svakom koraku putovanja.
Back to Top