Trade Terms Definitions (on Manage Defaults/Customs Clearance)

EXW
Ex Works

Znači da prodavac isporučuje robu kupcu kada je stavi na raspolaganje kupcu na imenovanom mestu (kao što je fabrika ili skladište), a to imenovano mesto može, ali ne mora da bude prostorija prodavca. Da bi se isporuka izvršila, prodavac ne mora da utovari robu u bilo koje sabirno vozilo, niti mora da ocarini robu za izvoz, gde je takvo carinjenje primenljivo.

FCA
Free Carrier
Znači da prodavac isporučuje robu kupcu na jedan ili drugi od dva načina:
  • Prvo, kada je imenovano mesto prostorija prodavca, roba se isporučuje kada se utovari u prevozno sredstvo koje je naručio kupac.
  • Drugo, kada je navedeno drugo mesto, roba se isporučuje kada, utovarena u prevozno sredstvo prodavca, stigne do navedenog drugog mesta i bude spremna za istovar iz prevoznog sredstva tog prodavca i stoji na raspolaganju prevozniku. ili drugog lica koje je odredio kupac.

Koje god od ova dva mesta bude izabrano kao mesto isporuke, to mesto identifikuje gde se rizik prenosi na kupca i vreme od kojeg troškovi padaju na račun kupca.

CPT
Carriage Paid To
Znači da prodavac isporučuje robu – i prenosi rizik – na kupca tako što je predaje prevozniku kojeg je prodavac ugovorio ili tako što nabavlja tako isporučenu robu. Prodavac to može da učini tako što će prevozniku dati u fizički posed robu na način i na mestu koje odgovara prevoznom sredstvu koje se koristi. Kada je roba na ovaj način isporučena kupcu, prodavac ne garantuje da će roba stići na odredište u ispravnom stanju, u navedenoj količini ili uopšte. To je zato što se rizik prenosi sa prodavca na kupca kada se roba preda kupčevom izabranom prevozniku; prodavac ipak mora ugovoriti prevoz robe od isporuke do ugovorenog odredišta.
CIP
Carriage and Insurance Paid To
Znači da prodavac isporučuje robu – i prenosi rizik – na kupca tako što je predaje prevozniku kojeg je prodavac ugovorio ili tako što nabavlja tako isporučenu robu. Prodavac to može da učini tako što će prevozniku dati u fizički posed robu na način i na mestu koje odgovara prevoznom sredstvu koje se koristi. Kada je roba na ovaj način isporučena kupcu, prodavac ne garantuje da će roba stići na odredište u ispravnom stanju, u navedenoj količini ili uopšte. To je zato što se rizik prenosi sa prodavca na kupca kada se roba preda kupčevom izabranom prevozniku; prodavac ipak mora ugovoriti prevoz robe od isporuke do ugovorenog odredišta.
DPU
Delivered at Place Unloaded
Znači da prodavac isporučuje robu – i prenosi rizik – na kupca kada se roba, nakon što je istovarena iz pristiglog prevoznog sredstva, stavi na raspolaganje kupcu u imenovanom odredišnom mestu ili na dogovorenom mestu, ako je bilo koja takva tačka dogovorena. Prodavac snosi sve rizike vezane za donošenje i istovar robe na navedenom mestu odredišta. Prema ovom pravilu Incoterms-a, isporuka i dolazak na odredište su isti. DPU je jedino pravilo Incoterms-a koje zahteva od prodavca da istovari robu na odredištu. Prodavac stoga treba da obezbedi da je u mogućnosti da organizuje istovar na navedenom mestu. Ako strane nameravaju da prodavac ne snosi rizik i troškove istovara, treba izbegavati pravilo DPU i umesto njega koristiti DAP.
DAP
Delivered at Place
znači da prodavac isporučuje robu – i prenosi rizik – na kupca kada se roba stavi na raspolaganje kupcu na pristiglom prevoznom sredstvu spremnom za istovar na navedenom mestu odredišta ili na ugovorenom mestu, ako je bilo koja takva tačka dogovorena. Prodavac snosi sve rizike vezane za donošenje robe do imenovanog odredišnog mesta ili do ugovorenog mesta unutar tog mesta. Prema ovom pravilu Incoterms-a, isporuka i dolazak na odredište su isti.
DDP
Delivered Duty Paid
Znači da prodavac isporučuje robu kupcu kada se roba stavi na raspolaganje kupcu, ocarinjena za uvoz, na pristiglom prevoznom sredstvu, spremna za istovar, na navedenom mestu odredišta ili na ugovorenom mestu, ako je bilo koja takva tačka dogovorena. Prodavac snosi sve rizike vezane za donošenje robe do imenovanog odredišnog mesta ili do ugovorenog mesta. Prema ovom pravilu Incoterms-a, isporuka i dolazak na odredište su isti.
U ovoj kategoriji postoje četiri termina:
  • FAS (Free Alongside Ship)
  • FOB (Free on Board)
  • CFR (Cost and Freight)
  • CIF (Cost, Insurance, Freight)
Ovi uslovi su navedeni samo za vašu informaciju jer nisu potrebni pri slanju pošiljaka putem DHL Express -a.