TSA Notice (on Schedule Pickup)

OBAVEŠTENJE O AKTU PRIVATNOSTI
 

USC 114 dozvoljava prikupljanje ovih informacija. Informacije koje ste dali će biti korištene da bi se vi kvalifikovali ili potvrđen vaš status kao "poznati prevoznik".

Pružanje tih informacija je dobrovoljno, međutim, ako ne dostavite te informacije će vas sprečiti da se kvalifikujete kao "poznati prevoznik". Ove informacije će biti prikazivane osoblju i TSA zaposlenicima ili drugim izvođačima radova uključujući i IACs u održavanju i radu poznatog prevoznika.

TSA može da deli informacije sa operaterima na aerodromima, stranim avio-prevoznicima, IACs u održavanju ,agencijama za sprovođenje zakona, i drugim u skladu sa Aktom Privatnosti, 5 USC Odeljak 552a.

Za dodatne informacije, pogledajte Sistem za evidenciju za procenu transportne bezbednosne pretnje(DHS / TSA 002) objavljen u Saveznom registru.

Za dodatne informacije o sadržaju ovog obaveštenja, posetite www.tsa.gov.