Pin Lithium

Vận chuyển Pin Lithium an toàn là điều cần thiết để đảm bảo lô hàng của quý khách được giao như dự định.

Những điều bạn cần biết

  • Pin Lithium được phân loại là Hàng hóa Nguy hiểm
  • Có các quy định vận chuyển đối với Pin Lithium
  • Không chấp nhận vận chuyển Pin bị lỗi, hư hỏng và Pin là hàng thu hồi
  • Người gửi hàng chịu trách nhiệm pháp lý về việc tuân thủ và sự an toàn trong vận chuyển Pin Lithium
  • Không phải tất cả các loại Pin Lithium đều được DHL Express chấp nhận
  • Để gửi Pin Lithium, Quý khách phải là chủ tài khoản DHL Express được chấp thuận trước
Nhiều loại hàng điện tử có sử dụng Pin Lithium tuân theo Quy định về Hàng hóa Nguy hiểm, bất kể là pin có thể sạc lại được (Lithium Ion) hay không thể sạc lại (Lithium Metal).
Các quy định được áp dụng trong trường hợp pin lithium:
Hàng hóa nguy hiểm
Bị lỏng
Pin được vận chuyển dưới hình thức từng lô hàng riêng lẻ (hàng rời / hàng nguyên kiện)
Ví dụ: Bộ sạc pin di động
 
Được đóng gói chung với thiết bị
Thiết bị và pin được đóng gói cùng nhau
Vi dụ: Camera và Pin đi kèm
Có sẵn trong thiết bị
Pin đã được lắp vào thiết bị
Ví dụ: Máy tính bảng có tích hợp sẵn Pin Lithium
Việc vận chuyển an toàn các hàng hóa bằng đường hàng không và tuân thủ đầy đủ các quy định của ICAO / IATA là trách nhiệm pháp lý của Người gửi hàng. IATA và DHL đã cung cấp nhiều tài liệu hướng dẫn để giúp Người gửi hàng có thể hiểu và tuân thủ theo các quy định.
Cho phép
  • Hàng hóa là thiết bị có pin với ít hơn 2 pin hoặc 4 cell được chấp nhận vận chuyển mà không cần dán nhãn pin lithium.
Ví dụ: Kiện hàng có chứa máy tính xách tay có thể có 1 pin lithium ion và 2 viên pin lithium kim loại dạng tròn được gắn cố định
Không được phép
  • Pin Lithium đã xác định hoặc nghi ngờ bị lỗi hoặc hư hỏng hay bị thu hồi có nguy cơ cao về an toàn đối với người và tài sản, và không được phép vận chuyển bằng máy bay trong bất kỳ trường hợp nào.
  • Trong trường hợp Pin Lithium đã xác định hoặc nghi ngờ bị lỗi hoặc hư hỏng hay bị thu hồi có trong máy tính xách tay, điện thoại di động hoặc thiết bị khác, pin phải được tháo ra trước khi DHL có thể chấp nhận lô hàng.
DHL Express yêu cầu việc vận chuyển Pin Lithium phải được phê duyệt trước để đảm bảo rằng các chủ tài khoản được đào tạo, hướng dẫn đầy đủ và sẽ chuẩn bị hàng hóa vận chuyển theo các quy định hiện hành cũng như các chính sách và thủ tục của DHL.
Quý khách muốn mở một tài khoản được DHL chấp thuận trước? Các chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ và đưa ra các giải pháp chuyên nghiệp. Liên hệ chuyên gia về Hàng Nguy hiểm của chúng tôi
Trở lên đầu trang