Các loại chứng từ cần thiết

Chuẩn bị sẵn sàng trước khi giao hàng!

Bên cạnh nhãn vận chuyển, các lô hàng cũng có thể cần các chứng từ khác như hóa đơn hải quan hoặc chứng từ cụ thể tại điểm đến đính kèm cùng lô hàng. 
Nhãn vận chuyển cần bao gồm tất cả thông tin cần thiết để DHL có thể đảm bảo lô hàng được vận chuyển đến điểm cuối cùng.
Các thông tin thường có trên một vận đơn:
 • Địa chỉ và thông tin liên hệ của người gửi và người nhận
 • Mô tả đầy đủ về nội dung lô hàng - hàng hóa là gì và số lượng của mỗi loại hàng hóa
 • Số lượng gói hàng/kiện hàng trong lô hàng, tổng trọng lượng của lô hàng và kích thước

Thông tin chi tiết của Hóa đơn hải quan (Hóa đơn thương mại/ Hóa đơn chiếu lệ) được cung cấp bởi người gửi hàng và được sử dụng để khai báo thông tin có liên quan đến cơ quan hải quan với mục đích thông quan. Các thông tin chi tiết này hỗ trợ cho cơ quan hải quan trong việc đánh giá và xác định các loại thuế và phí được áp dụng, tiến hành đánh giá rủi ro và các thủ tục liên quan khác.

Chi tiết trên hóa đơn hải quan cần bao gồm tất cả các thông tin quan trọng và đầy đủ chi tiết về hàng hóa để thông quan hiệu quả và kịp thời. Một số mục dữ liệu chính bao gồm (nhưng không giới hạn):

 • Địa chỉ và thông tin liên hệ của người gửi/ người xuất khẩu và người nhận/ người nhập khẩu
 • Số căn cước và/hoặc mã số thuế của người gửi hàng và/hoặc người nhận
 • Phân loại chi tiết các chi phí giao dịch, như giá trị hàng hóa, bảo hiểm, phí vận chuyển và đóng gói
 • Mã đơn vị tiền tệ sử dụng trong giao dịch
 • Các điều khoản thương mại quốc tế và địa điểm sẽ áp dụng
 • Lý do xuất khẩu, như bán hàng, quà tặng, trả hàng, hàng mẫu
Mỗi loại hàng hóa trong lô hàng phải được liệt kê với đầy đủ các chi tiết này
Mỗi loại hàng hóa trong lô hàng phải được liệt kê với đầy đủ các chi tiết này
 • Mô tả thông tin hàng hóa chính xác và dễ hiểu
 • Mã HS

 • Quốc gia xuất xứ (nơi sản xuất mặt hàng)

 • Số lượng, Đơn vị đo lường

 • Trọng lượng

 • Giá trị

Các yêu cầu phải được ghi nhận thành văn bản nếu cần
Các yêu cầu phải được ghi nhận thành văn bản nếu cần
 • Khai báo nguốn gốc xuất xứ
 • Giấy phép xuất khẩu / nhập khẩu, giấy phép và chứng nhận
 • Các yêu cầu khác của chính phủ
Các loại hóa đơn
Các loại hóa đơn

Có hai loại hóa đơn cần thiết để thông quan: Hóa đơn thương mại hoặc Hóa đơn chiếu lệ. Hóa đơn của quý khách sử dụng tùy thuộc vào mục đích của lô hàng và quy định của các quốc gia liên quan
Hóa đơn thương mại
 • Thông thường được sử dụng khi các mặt hàng được vận chuyển là một phần của giao dịch thương mại (giữa người mua và người bán hàng hóa)
Hóa đon phi mậu dịch
 • Thường được sử dụng khi các mặt hàng được vận chuyển chưa được mua và không nhằm mục đích bán lại, chẳng hạn như các mặt hàng cá nhân, quà tặng hoặc một lô hàng được trả lại
 • Việc sử dụng Hóa đơn chiếu lệ tuân theo quy định của các quốc gia liên quan
Một số lô hàng có thể yêu cầu Thư cam kết về Các điều khoản chế tài chung và Kiểm soát Xuất khẩu.
Xem thêm Về chúng tôi Giới hạn của các chế tài
Xem thêm Về chúng tôi Giới hạn của các chế tài

Chính sách của DHL tuân thủ các luật thương mại quốc tế hiện hành bao gồm các hạn chế kiểm soát xuất khẩu và cấm vận có liên quan. Cùng với các biện pháp tuân thủ thương mại của chúng tôi, DHL thường sẽ không chấp nhận thanh toán cho các lô hàng (hoặc các giao dịch khác) bên ngoài Hoa Kỳ bằng đô la Mỹ đối với các quốc gia bị trừng phạt bởi US. (i.e. Belarus, Crimea, Cuba, Iran, Bắc Triều Tiên, Liên bang Nga và Syria).
Trở lên đầu trang