Những biện pháp Kiểm soát Xuất khẩu và Chế tài

Liên Hợp Quốc (LHQ), Liên minh châu Âu (EU) và nhiều quốc gia đã áp dụng các biện pháp chế tài (còn được gọi là "lệnh chế tài quốc gia" hoặc "cấm vận") hạn chế thương mại với một số quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nhất định. Các biện pháp xử phạt có thể bao gồm cấm vận vũ khí và các biện pháp kinh tế khác như hạn chế xuất nhập khẩu.
  • Chính sách của DHL tuân thủ các luật thương mại quốc tế hiện hành bao gồm các hạn chế kiểm soát xuất khẩu và cấm vận có liên quan.
  • Việc không tuân thủ có thể khiến cả DHL Express và khách hàng của DHL Express phải chịu các hình phạt hình sự và dân sự nghiêm trọng, và tổn hại danh tiếng.
  • Cùng với các biện pháp tuân thủ thương mại của chúng tôi, DHL thường sẽ không chấp nhận thanh toán cho các lô hàng (hoặc các giao dịch khác) bên ngoài Hoa Kỳ bằng đô la Mỹ đối với các quốc gia bị trừng phạt bởi US. (i.e. Belarus, Crimea, Cuba, Iran, Bắc Triều Tiên, Liên bang Nga và Syria).
Do đó, DHL Express yêu cầu tất cả các lô hàng đến các quốc gia có rủi ro bị xử phạt cao cần phải:
  • Kèm theo Thư cam kết (LOI) có chữ ký của người gửi hàng
  • Được kiểm tra trước khi được xuất khẩu từ nước xuất xứ
  • Tùy thuộc vào công tác kiểm tra nâng cao có thể bao gồm kiểm tra vật lý thực tế
Trách nhiệm của DHL
DHL Express thực hiện Sàng lọc Các bên bị Hạn chế cho tất cả các lô hàng được vận chuyển trong mạng lưới của mình.
  • Việc kiểm tra được thực hiện để đảm bảo DHL Express tuân thủ luật pháp và các quy định hiện hành, và DHL không thay mặt khách hàng thực hiện điều này.
  • DHL Express không thể đóng vai trò là Nhà xuất khẩu liên quan đến các biện pháp Kiểm soát Xuất khẩu, cũng như không thể phân loại hàng hóa hoặc xin giấy phép xuất khẩu.
Trở lên đầu trang